Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Северна Ирландия

Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: průměrná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Тази страница ви предоставя информация за регистрите по несъстоятелност на Северна Ирландия.


Регистри по несъстоятелност

Какво предлага регистърът по несъстоятелност на Северна Ирландия?

В Северна Ирландия има два отделни регистъра, едно за несъстоятелност и едно за други форми на производства по несъстоятелност. Съдебната служба на Северна Ирландия съдържа информация за лица, които са обявени в несъстоятелност през последните 10 години. Тази информация се съхранява в онлайн база данни, в която може да се търси от обществеността срещу заплащане на такса. Повече информация за тази онлайн система за търсене за обявяване в несъстоятелност може да бъде намерена на уебсайта на Службата на Връзката отваря нов прозорец съдилищата и трибуналите на Северна Ирландия.

Връзка към съответната страница за търсене в регистъра на Сметната палата за несъстоятелност & Връзката отваря нов прозорец тук може да бъде намерена.

Министерството на икономиката, СлужбатаВръзката отваря нов прозорец по несъстоятелност поддържа регистъра на:

  • индивидуални доброволни договорености,
  • заповеди за ограничаване по несъстоятелност и предприятия,
  • заповеди за опрощаване на задължения, и
  • заповеди за ограничаване на дълговете и гаранции за опрощаване на задължения

Можете да търсите в тези регистри безплатно Връзката отваря нов прозорец онлайн.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 28/11/2019