Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Βόρεια Ιρλανδία

Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Βόρειας Ιρλανδίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Βόρειας Ιρλανδίας

Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν υπάρχει μητρώο αφερεγγυότητας. Le Northern Ireland Court and Tribunals Service ( δικαστική υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας) διαθέτει πληροφορίες για τα πρόσωπα που κηρύχθηκαν σε πτώχευση κατά τα δέκα τελευταία έτη. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνονται σε μια βάση δεδομένων σε απευθείας σύνδεση, την οποία μπορεί να συμβουλευθεί το ευρύ κοινό με την καταβολή τέλους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα έρευνας των πτωχεύσεων διατίθενται στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας.

Η υπηρεσία αφερεγγυότητας του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροDepartment of Enterprise, Trade and Investment's (Online DETI) (Υπουργείο επιχειρήσεων, εμπορίου και επενδύσεων) ασχολείται με θέματα αφερεγγυότητας.

Ο σκοπός και ο ρόλος της υπηρεσίας αφερεγγυότητας είναι:

  • να διαχειρίζεται και να ερευνά τις υποθέσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό πτώχευση και αναγκαστική εκκαθάριση,
  • να προσδιορίζει τις αιτίες της αφερεγγυότητας,
  • να επιλαμβάνεται της παύσης των διευθυντών σε όλες τις εταιρικές πτωχεύσεις,
  • να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αθέμιτη δραστηριότητα στη διαχείριση των αφερέγγυων επιχειρήσεων,
  • να ρυθμίζει τις παραμέτρους της δραστηριότητας των υπευθύνων στον τομέα των αφερέγγυων επιχειρήσεων,
  • να τηρεί λογαριασμούς για τις αφερέγγυες επιχειρήσεις,
  • να διατυπώνει συγκριμένη νομοθεσία και πολιτικές για τον τομέα των αφερέγγυων επιχειρήσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η υπηρεσία Online DETI ανήκει στο Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Επενδύσεων, το οποίο και τη διαχειρίζεται.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο Online DETI της Βόρειας Ιρλανδίας;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο Online DETI της Βόρειας Ιρλανδίας

Η υπηρεσία αφερεγγυότητας τηρεί επί του παρόντος ενημερωμένα μητρώα σχετικά με τις ακόλουθες πράξεις: Individual Voluntary Arrangements (IVAs- ατομική οικειοθελής διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού) και Fast-track Voluntary Arrangements (FTVAs- συνοπτική διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού), Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BROs / BRUs-περιοριστικές πτωχευτικές αποφάσεις ή δεσμεύσεις), Debt Relief Orders (DRO's-αποφάσεις περί ελάφρυνσης του χρέους) και Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRROs / DRRUs-περιοριστικές αποφάσεις ή δεσμεύσεις περί ελάφρυνσης του χρέους).

Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο πρόσωπο ηλεκτρονικά στα Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώα IVA, DRO, DRRO και DRRU for an individual online.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα μητρώα αφερεγγυότητας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροOnline DETINI

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικαστική υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/08/2017