Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Bankroto ir nemokumo registrai

Šiaurės Airija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Šiaurės Airijos bankroto registrus.

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Kokią informaciją galima rasti Šiaurės Airijos bankroto registre?

Šiaurės Airijoje yra du atskiri registrai: vienas – dėl bankroto, kitas – dėl kitų formų asmeninio nemokumo bylų. Šiaurės Airijos teismų tarnyba saugo informaciją apie asmenis, kurie per pastaruosius 10 metų paskelbė bankrotą. Ši informacija laikoma internetinėje duomenų bazėje, kurią gali apieškoti visuomenė už mokestį. Daugiau informacijos apie šią internetinę paieškos priemonę galima rasti Šiaurės Airijos teismų tarnybos interneto svetainėje.

Nuorodą į atitinkamą Teismo bankroto & įmonių registro paieškos puslapį galima rasti čia.

Department for Economy, Nemokumo Service tvarko registrą,

  • individuali savanoriška tvarka,
  • bankroto apribojimų orderiai ir įmonės,
  • skolos sumažinimo įsakymais, ir
  • įsakymai dėl skolos sumažinimo apribojimų ir įsipareigojimai

Paiešką šiuose registruose galima atlikti internetu.

Paskutinis naujinimas: 28/11/2019

Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.