Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Irlandia Północna

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr upadłości w Irlandii Północnej.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze upadłości w Irlandii Północnej?

W Irlandii Północnej nie ma jednego rejestru upadłości. Służby ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej (Northern Ireland Court and Tribunals Service) przechowują informacje na temat osób, których upadłość ogłoszono w ciągu ostatnich 10 lat. Informacje te są przechowywane w bazie danych online, którą ogół użytkowników może przeszukiwać za opłatą. Więcej informacji na temat tego narzędzia wyszukiwania informacji na temat upadłości w trybie on-line można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniesłużb ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej.

Sprawami upadłości zajmują się służby ds. upadłości Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji (serwis Online DETI).

Celem i rolą służby ds. upadłości jest:

  • zarządzanie sprawami podmiotów, które ogłosiły upadłość, i spółek poddanych przymusowej likwidacji oraz badanie tych spraw;
  • ustalanie przyczyn upadłości;
  • pozbawianie uprawnień członków zarządów/rad nadzorczych we wszystkich przypadkach upadłości spółek;
  • zajmowanie się przypadkami oszustw w zarządzaniu w podmiotach, które ogłosiły upadłość;
  • regulowanie zawodu osób zajmujących się sprawami upadłości;
  • prowadzenie rozliczeń upadłościowych;
  • formułowanie ustawodawstwa i polityki w zakresie upadłości uwzględniającej specyfikę Irlandii Północnej.

Serwis Online DETI jest zarządzany i prowadzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji.

Czy dostęp do Online DETI w Irlandii Północnej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać Online DETI w Irlandii Północnej

Służba ds. upadłości prowadzi aktualizowane na bieżąco rejestry obejmujące: dobrowolne układy z wierzycielami (Individual Voluntary Arrangements, IVA) i dobrowolne układy z wierzycielami w trybie przyspieszonym (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), postanowienia dotyczące ograniczeń nałożonych na podmiot, który ogłosił upadłość, lub zobowiązania nałożone na podmiot, który ogłosił upadłość (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), postanowienia dotyczące umorzenia długu (Debt Relief Restriction Orders, DRO) i postanowienia lub zobowiązania dotyczące ograniczeń w związku z umorzeniem długu (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO / DRRU).

Informacje o osobach można wyszukiwać online w Link otworzy się w nowym oknierejestrach IVA, DRO, DRRO i DRRU.

Więcej informacji na temat rejestrów upadłości można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieOnline DETINI

Link otworzy się w nowym oknieSłużby ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/08/2017