Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Irlandia Północna

Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

 

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr upadłości w Irlandii Północnej.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze upadłości w Irlandii Północnej?

W Irlandii Północnej nie ma jednego rejestru upadłości. Służby ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej (Northern Ireland Court and Tribunals Service) przechowują informacje na temat osób, których upadłość ogłoszono w ciągu ostatnich 10 lat. Informacje te są przechowywane w bazie danych online, którą ogół użytkowników może przeszukiwać za opłatą. Więcej informacji na temat tego narzędzia wyszukiwania informacji na temat upadłości w trybie on-line można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniesłużb ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej.

Sprawami upadłości zajmują się służby ds. upadłości Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji (serwis Online DETI).

Celem i rolą służby ds. upadłości jest:

  • zarządzanie sprawami podmiotów, które ogłosiły upadłość, i spółek poddanych przymusowej likwidacji oraz badanie tych spraw;
  • ustalanie przyczyn upadłości;
  • pozbawianie uprawnień członków zarządów/rad nadzorczych we wszystkich przypadkach upadłości spółek;
  • zajmowanie się przypadkami oszustw w zarządzaniu w podmiotach, które ogłosiły upadłość;
  • regulowanie zawodu osób zajmujących się sprawami upadłości;
  • prowadzenie rozliczeń upadłościowych;
  • formułowanie ustawodawstwa i polityki w zakresie upadłości uwzględniającej specyfikę Irlandii Północnej.

Serwis Online DETI jest zarządzany i prowadzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości, Handlu i Inwestycji.

Czy dostęp do Online DETI w Irlandii Północnej jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać Online DETI w Irlandii Północnej

Służba ds. upadłości prowadzi aktualizowane na bieżąco rejestry obejmujące: dobrowolne układy z wierzycielami (Individual Voluntary Arrangements, IVA) i dobrowolne układy z wierzycielami w trybie przyspieszonym (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), postanowienia dotyczące ograniczeń nałożonych na podmiot, który ogłosił upadłość, lub zobowiązania nałożone na podmiot, który ogłosił upadłość (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), postanowienia dotyczące umorzenia długu (Debt Relief Restriction Orders, DRO) i postanowienia lub zobowiązania dotyczące ograniczeń w związku z umorzeniem długu (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO / DRRU).

Informacje o osobach można wyszukiwać online w Link otworzy się w nowym oknierejestrach IVA, DRO, DRRO i DRRU.

Więcej informacji na temat rejestrów upadłości można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieOnline DETINI

Link otworzy się w nowym oknieSłużby ds. sądów i kolegiów Irlandii Północnej


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 14/08/2017