Nemokumo registrai - Šiaurės Airija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Šiaurės Airijos bankroto registrą.


Nemokumo registrai

Kokią informaciją galima rasti Šiaurės Airijos bankroto registre?

Šiaurės Airijoje nėra nė vieno bankroto registro. Šiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnyba saugo informaciją apie asmenis, kuriems per pastaruosius 10 metų buvo paskelbtas bankrotas. Ši informacija saugoma internetinėje duomenų bazėje. Gyventojai, sumokėję mokestį, joje gali atlikti paiešką. Daugiau informacijos apie galimybę atlikti su bankrotu susijusią paiešką galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnybos interneto svetainėje.

Bankroto klausimus nagrinėja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮmonių, prekybos ir investicijų departamento (Department of Enterprise, Trade and Investment's, Online DETI) bankroto reikalų tarnyba.

Bankroto reikalų tarnybos paskirtis ir funkcijos:

  • administruoti ir tirti bankroto bylas ir priverstinį įmonių likvidavimą;
  • nustatyti nemokumo priežastis;
  • visais įmonės bankroto atvejais nagrinėti teisės eiti direktoriaus pareigas atėmimo klausimus;
  • nagrinėti bet kokios nesąžiningos veiklos nemokių įmonių valdyme klausimus;
  • reguliuoti bankroto specialistų veiklą;
  • valdyti bankroto administravimo sąskaitas;
  • rengti Šiaurės Airijai pritaikytus teisės aktus ir formuoti politiką.

Online DETI priklauso ir jį tvarko Įmonių, prekybos ir investicijų departamentas.

Ar Šiaurės Airijos Online DETI galima naudotis nemokamai?

Taip, juo naudotis galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Šiaurės Airijos Online DETI?

Šiuo metu bankroto reikalų tarnyba administruoja nuolat atnaujinamus registrus, kuriuose pateikia informacija apie: individualius savanoriškus susitarimus (Individual Voluntary Arrangements, IVA) ir skubos tvarka sudarytus savanoriškus susitarimus (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), nutartis dėl bankroto metu taikomų apribojimų (Bankruptcy Restrictions Orders, BRO) arba įsipareigojimus dėl bankroto metu taikomų apribojimų (Bankruptcy Restrictions Undertakings, BRU), nutartis dėl finansinio reikalavimo sumažinimo (Debt Relief Orders, DRO) ir nutartis dėl apribojimų, susijusių su finansinio reikalavimo sumažinimu (Debt Relief Restriction Orders, DRRO), arba įsipareigojimus dėl apribojimų, susijusių su finansinio reikalavimo sumažinimu (Debt Relief Restriction Undertakings, DRRU).

Informacijos apie asmenį galite ieškoti elektroniniuose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIVA, DRO ir DRRO bei DRRU registruose.

Daugiau informacijos apie bankroto registrą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOnline DETINI

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnyba


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 14/08/2017