Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Severné Írsko

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

 

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Táto stránka poskytuje informácie o konkurznom registri Severného Írska.


Konkurzné registre

Aké informácie obsahuje konkurzný register Severného Írska?

V Severnom Írsku neexistuje žiadny konkurzný register ako taký. Informácie o osobách, ktoré vyhlásili konkurz počas posledných 10 rokov, vedie Súdna služba Severného Írska. Tieto informácie sa vedú v online databáze, v ktorej môže verejnosť vyhľadávať informácie po zaplatení poplatku. Bližšie informácie o možnosti online vyhľadávania konkurzov nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdnej služby Severného Írska.

Otázkami platobnej neschopnosti sa zaoberá konkurzná služba Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva podnikania, obchodu a investícií (online DETI – Department of Enterprise, Trade and Investment).

Účelom a úlohou konkurznej služby je:

  • Spravovať a preskúmavať záležitosti konkurzov a spoločností v nútenej likvidácii
  • Zisťovať dôvody platobnej neschopnosti
  • Zaoberať sa odvolávaním riaditeľov vo všetkých prípadoch platobnej neschopnosti spoločnosti
  • Zaoberať sa podvodnou činnosťou pri riadení platobne neschopných podnikov
  • Regulovať činnosť osôb zaoberajúcich sa platobnou neschopnosťou
  • Viesť účet platobnej neschopnosti
  • Pripravovať osobitné právne predpisy a politiku platobnej neschopnosti Severného Írska

Stránku Online DETI vlastní a spravuje Ministerstvo podnikania, obchodu a investícií.

Je prístup na stránku Online DETI Severného Írska bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Ako vyhľadávať na stránke Online DETI Severného Írska

Konkurzná služba obsahuje nasledovné aktualizované registre: Individuálne dobrovoľné dohody (Individual Voluntary Arrangements, IVA), Zrýchlené dobrovoľné dohody (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie konkurzu (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO/BRU), Príkazy na odpustenie dlhu (Debt Relief Orders, DRO), Príkazy alebo záväzky na obmedzenie odpustenia dlhu (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings, DRRO/DRRU)

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegistre IVA, DRO, DRRO a DRRU fyzických osôb možno vyhľadávať online.

Viac informácií o konkurzných registroch nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline DETINI

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/08/2017