Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Nordirland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

 

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Här hittar du information om konkursregistret i Nordirland.


Konkursregister

Vad innehåller konkursregistret i Nordirland?

I Nordirland finns inte enbart ett konkursregister. Domstolsverket (Norther Ireland Courts and Tribunals Service) innehar uppgifter om personer som har försatts i konkurs under de senaste tio åren. Dessa uppgifter finns i en onlinedatabas som allmänheten kan göra sökningar i mot en avgift.

Mer information om denna sökningsmöjlighet rörande konkurser finns på domstolsverkets webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Courts and Tribunals Service.

Insolvenstjänsten på ministeriet för näringsliv, handel och investeringar, Länken öppnas i ett nytt fönsterDepartment of Enterprise, Trade and Investment's (Online DETI), ansvarar för frågor rörande insolvensförfaranden.

Insolvenstjänsten har följande syfte och roll:

  • Förvalta och utreda verksamheten hos företag som gått i konkurs eller tvångslikvideras.
  • Fastställa orsakerna till konkursen.
  • Handlägga diskvalificering av styrelseledamöter vid företagskonkurser.
  • Handlägga eventuella bedrägerier vid förvaltningen av insolventa företag.
  • Reglera konkursförvaltaryrket.
  • Förvalta konkurskontot.
  • Utforma specific konkurslagstiftning och konkurspolitik för Nordirland.

Online DETI ägs och förvaltas av ministeriet för näringsliv, handel och investeringar, Department of Enterprise, Trade and Investment.

Är tillgången till Online DETI i Nordirland kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri.

Hur man söker i Online DETI

Insolvenstjänsten för för närvarande uppdaterade register över individuella frivilliga överenskommelser (Individual Voluntary Arrangements, IVA), påskyndade frivilliga överenskommeler (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), avgöranden eller åtaganden rörande begränsningar vid konkurser (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings, BRO / BRU), skuldsanering (Debt Relief Orders, DRO) och avgöranden eller åtaganden rörande begränsningar vid skuldsanering (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRRO / DRRU).

Det går att göra onlinesökningar på enskilda personer i Länken öppnas i ett nytt fönsterIVA-, DRO- samt DRRO- och DRRU-registren.

Närmare upplysningar om insolvensregistren hittar du Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterOnline DETI

Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 14/08/2017