Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolventieregisters - Nederland

Deze pagina geeft een korte inleiding op het Nederlandse insolventieregister.


Insolventieregisters

Welke gegevens bevat het Nederlandse insolventieregister?

Nederland kent drie soorten insolventie:

 • Faillissement
 • Surseance van betaling
 • Schuldsanering

De rechtbanken zijn verantwoordelijk voor de beslissingen over deze soorten insolventie en het bijhouden van de relevante gegevens in hun eigen registers. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het (geautomatiseerd) doorgeven van bekendmakingen van gevallen van insolventie aan de Raad voor de rechtspraak, die deze bekendmakingen gebruikt voor het De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal Insolventieregister (CIR) betreffende faillissementen en surseances van betaling.

Het CIR bevat alle gegevens van gepubliceerde insolventiebekendmakingen, waaronder:

 • Persoonsgegevens
 • Handelsnamen
 • KvK-nummers
 • Gegevens van curatoren en bewindvoerders
 • Alle voorafgaande bekendmakingen

Daar het CIR bij wet is opgericht, kan ervan worden uitgegaan dat de daarin opgenomen informatie juridisch bindend is.

Naast het CIR is er ook een Landelijk Register Schuldsaneringen (LRS), dat wordt onderhouden door een van de Raden voor rechtsbijstand. Als extra, d.w.z. niet verplichte service bevat het CIR ook de gegevens van het LRS. Het CIR en het LSR kunnen online worden geraadpleegd.

Disclaimer van het Nederlandse insolventieregister

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal Insolventieregister bevat gegevens over faillissement, uitstel van betaling en schuldsanering van natuurlijke personen (particulieren), die worden beheerd in de plaatselijke registers bij diverse gerechten.

Is de toegang tot het Nederlandse insolventieregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Er gelden geen beperkingen voor de online toegang tot het CIR.

Voor zakelijke gebruikers is een webservice beschikbaar, zodat gegevens meerdere keren gebruikt kunnen worden.

Hoe opzoekingen verrichten in het Nederlandse insolventieregister

Naar natuurlijke personen kan alleen worden gezocht op:

 • Naam en geboortedatum
 • Naam, postcode en huisnummer
 • Geboortedatum, postcode en huisnummer.

Vanaf één jaar na hun publicatiedatum zijn insolventiebekendmakingen niet langer vindbaar op datum. Naar ondernemingen en rechtspersonen kan worden gezocht op:

 • Handelsnaam
 • KvK-nummer
 • Adres.

Geschiedenis van het Nederlandse insolventieregister

De officiële startdatum van het CIR was 1 januari 2005. Alle gevallen die zich na die datum hebben voorgedaan of zijn bekendgemaakt, zijn in het CIR te vinden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Centraal Insolventieregister in Nederland


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/01/2016