Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Niderlandy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono krótkie wprowadzenie do holenderskiego rejestru upadłości.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w niderlandzkim rejestrze upadłości?

W Niderlandach występują trzy rodzaje niewypłacalności (insolventie):

 • upadłość (faillissement)
 • moratorium
 • restrukturyzacja zadłużenia

Sądy okręgowe wydają orzeczenia dotyczące wszystkich rodzajów niewypłacalności, a także odpowiadają za administrowanie odpowiednimi danymi w swoich rejestrach. Ich zadaniem jest również (automatyczne) przekazywanie zawiadomień o niewypłacalności Radzie Sądownictwa, która wykorzystuje te zawiadomienia na potrzeby Link otworzy się w nowym okniecentralnego rejestru upadłości (Centraal Insolventieregister, CIR), gdzie gromadzone są informacje o upadłości i moratoriach.

Centralny rejestr upadłości zawiera wszystkie informacje pochodzące z opublikowanych zawiadomień o niewypłacalności, w tym:

 • dane osobowe
 • nazwy spółek
 • dane indentyfikacyjne z rejestru działalności gospodarczej
 • dane syndyka i administratora
 • wszystkie wcześniejsze zawiadomienia.

Centralny rejestr upadłości został ustanowiony z mocy prawa, w związku z czym informacje w nim zawarte można uznać za prawnie wiążące.

Oprócz centralnego rejestru upadłości funkcjonuje również krajowy rejestr restrukturyzacji zadłużenia (Landelijk Register SchuldsaneringenLRS) prowadzony przez jedno z biur pomocy prawnej (Raden voor rechtsbijstand). Centralny rejestr upadłości, w ramach dodatkowej usługi (niewymaganej przez prawo) gromadzi również dane z krajowego rejestru restrukturyzacji zadłużenia. Centralny rejestr upadłości i krajowy rejestr restrukturyzacji zadłużenia są dostępne za pośrednictwem internetu.

Zastrzeżenie prawne odnoszące się do niderlandzkiego rejestru upadłości

Link otworzy się w nowym oknieCentralny rejestr upadłości zawiera dane dotyczące upadłości, zawieszenia płatności oraz umorzenia długów osób fizycznych, wprowadzane za pośrednictwem rejestrów lokalnych w różnych sądach.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

Brak ograniczeń w zakresie dostępu do centralnego rejestru upadłości za pośrednictwem internetu.

Dla użytkowników zawodowo zajmujących się tą dziedziną, dostępny jest serwis internetowy, który umożliwia ponowne wykorzystanie danych.

W jaki sposób przeszukiwać niderlandzki rejestr upadłości

Wyszukiwanie osób fizycznych jest możliwe tylko według:

 • imienia i nazwiska oraz daty urodzenia
 • imienia i nazwiska, kodu pocztowego oraz numeru domu
 • daty urodzenia, kodu pocztowego i numeru domu.

Wyszukiwanie zawiadomień o niewypłacalności według daty jest niemożliwe po upływie roku od ich ogłoszenia. Wyszukiwanie spółek i osób prawnych jest możliwe według:

 • nazwy podmiotu gospodarczego
 • numeru identyfikacyjnego z rejestru działalności gospodarczej
 • adresu.

Historia niderlandzkiego rejestru upadłości

Centralny rejestr upadłości został utworzony w dniu 1 stycznia 2005 r. W związku z tym można w nim znaleźć wszystkie sprawy wszczęte lub zgłoszone po tym terminie.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieCentralny rejestr upadłości w Niderlandach


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/02/2015