Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolventieregisters

Alle EU-lidstaten hebben insolventie- en faillissementsregisters waarin u informatie kunt opzoeken. Deze registers worden momenteel met elkaar verbonden en zullen kunnen worden geraadpleegd vanuit een centraal punt.


Insolventieregisters

In de registers wordt informatie over insolventie geregistreerd, geanalyseerd, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor het publiek, zij het in verschillende vormen, afhankelijk van het land:

  • in landen met specifieke registers wordt informatie bekendgemaakt over alle fasen van de insolventieprocedure en over de partijen bij de procedure.
  • in landen die andere registers gebruiken, loopt de situatie meer uiteen. In sommige landen worden alleen de naam en de rechtsvorm van een vennootschap bekendgemaakt, in andere landen ook informatie over de verschillende procedurefasen.


Informatie over nationale registers

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Één enkele zoekopdracht

Gebruik de onderstaande link om - in een De link wordt in een nieuw venster geopend.officiële EU-taal - in nationale insolventieregisters te zoeken naar:

  • informatie en documenten over insolventieprocedures
  • documenten over schuldenaars

Zoeken in nationale registers

De informatie en documenten die u in deze registers kunt vinden, zouden gratis beschikbaar moeten zijn.

Momenteel zijn niet alle EU-landen via deze dienst beschikbaar. Dat moet uiterlijk medio 2019 zijn rechtgezet, want dat is de termijn waarin de herziene insolventieverordening voorziet voor de koppeling van de nationale insolventieregisters op EU-niveau via het Europees portaal voor e-justitie. Dit toekomstige koppelingssysteem zal op een geharmoniseerde wijze een vooraf omschreven geheel van gegevens ("verplichte gegevens") bevatten betreffende insolventieprocedures, ongeacht waar in de EU zij zijn geopend.

Links

Insolventie


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 08/10/2020