Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Poola

Selles jaotises antakse lühiülevaade Poola pankrotiregistrist.


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet pakub Poola pankrotiregister?

Lingil klikates avaneb uus akenPoola pankrotiregistri (rejestr podmiotów w upadłości) veebisait on osa riiklikust kohturegistrist (Krajowy Rejestr Sądowy). See sisaldab sama liiki andmeid äriühingute kohta, mis on olemas ka riiklikus kohturegistris. Lisaks sisaldab Poola pankrotiregister veel täpsemaid andmeid järgmiste ettevõtete kohta:

  • äriühingud
  • sihtasutused
  • ühistud
  • muud ettevõtted, kes on välja kuulutanud oma pankroti

Registrist leiab teabe ka pankrotiavalduste kuupäevade ja konkreetse sisu kohta.

Pankrotiregistri omanikuks ja haldajaks on Lingil klikates avaneb uus akenPoola Justiitsministeerium. Teave on kättesaadav poola ja osaliselt ka inglise keeles.

Kas juurdepääs Poola pankrotiregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Poola pankrotiregistris?

Alates 1. aprillist 2009 on Poola pankrotiregistris uus otsingumootor, mille abil on võimalik otsida pankrotis ettevõtteid ja muid märksõnu.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 10/02/2017