Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Portugalsko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: portugalština

Tato kapitola vám poskytne stručný úvod do systému portugalského insolvenčního rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Co je obsahem insolvenčního rejstříku?

Elektronický Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík obsahuje tyto informace:

  • číslo insolvenčního řízení
  • údaje o soudu, u kterého insolvenční řízení probíhá
  • údaje o účastníkovi v platební neschopnosti
  • údaje o správci konkursní podstaty
  • lhůta pro přihlášení pohledávek
  • datum ohlášení platební neschopnosti.

Elektronický rejstřík obsahuje podrobné informace týkající se insolvenčních řízení (viz níže).

Je přístup k insolvenčnímu rejstříku bezplatný?

Ano, do insolvenčního rejstříku lze nahlížet zdarma.

Právní předpisy týkající se insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík v Portugalsku se řídí článkem 38 zákona o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), který byl schválen vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 53/2004 ze dne 18. března 2004, ve znění zákona č. 16/2012 ze dne 20. dubna 2012.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 30/01/2014