Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Portugalsko

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tato kapitola vám poskytne stručný úvod do systému portugalského insolvenčního rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Co je obsahem insolvenčního rejstříku?

Elektronický Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík obsahuje tyto informace:

  • číslo insolvenčního řízení
  • údaje o soudu, u kterého insolvenční řízení probíhá
  • údaje o účastníkovi v platební neschopnosti
  • údaje o správci konkursní podstaty
  • lhůta pro přihlášení pohledávek
  • datum ohlášení platební neschopnosti.

Elektronický rejstřík obsahuje podrobné informace týkající se insolvenčních řízení (viz níže).

Je přístup k insolvenčnímu rejstříku bezplatný?

Ano, do insolvenčního rejstříku lze nahlížet zdarma.

Právní předpisy týkající se insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík v Portugalsku se řídí článkem 38 zákona o platební neschopnosti a revitalizaci podniků (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), který byl schválen vládním nařízením (Decreto-Lei) č. 53/2004 ze dne 18. března 2004, ve znění zákona č. 16/2012 ze dne 20. dubna 2012.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 30/01/2014