Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Portugal

Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

 

Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Denne side indeholder en kort præsentation af det portugisiske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder insolvensregistret?

Det elektroniske Link åbner i nyt vindueinsolvensregister indeholder følgende oplysninger:

  • sagsnummeret for insolvensen
  • navnet på den domstol, hvor insolvenssagen blev behandlet
  • identifikation af den insolvente person
  • identifikation af kuratoren
  • tidsfrist for indgivelse af krav
  • dato for insolvenserklæring.

Det elektroniske register indeholder detaljerede oplysninger om insolvenssager (se nedenfor).

Er der gratis adgang til insolvensregistret?

Ja, der er gratis adgang til insolvensregistret.

Lovgivning vedrørende insolvensregistret

Det portugisiske insolvensregister er omhandlet i medfør af artikel 38 i lov om insolvens og virksomhedssanering (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) vedtaget ved lovdekret nr. 53/2004 af 18. marts 2004 som ændret ved lov nr. 16/2012 af 20. april 2012.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 15/11/2013