Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Portugal

Denne side indeholder en kort introduktion til det portugisiske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvad indeholder insolvensregistret?

Det elektroniske Link åbner i nyt vindueinsolvens register omfatter følgende oplysninger:

  • Sagsnummer
  • Identifikation af den ret, hvor insolvenssagen er blevet eller er ved at blive behandlet
  • Identifikation af den insolvente person
  • Identifikation af kurator
  • Frist for anmeldelse af fordringer
  • Dato for konkursdekretets afsigelse.

Det elektroniske register giver detaljerede oplysninger om insolvenssager (se nedenfor).

Er der gratis adgang til insolvensregistret?

Nej, der er gratis adgang til registret.

Lovgivning vedrørende insolvensregistret

Det portugisiske insolvensregister er reguleret i artikel 38 i Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (insolvens- og rekonstruktionssloven), som blev vedtaget ved lovdekret nr. 53/2004 af 18. marts 2004 med senere ændringer.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 14/07/2020