Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Πορτογαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

 

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται σύντομη εισαγωγή στο μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας;

Το ηλεκτρονικό Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

  • τον αύξοντα αριθμό που χορηγείται στη διαδικασία αφερεγγυότητας
  • το δικαστήριο που επιλήφθηκε της υπόθεσης αφερεγγυότητας
  • τα στοιχεία ταυτότητας του αφερέγγυου οφειλέτη
  • τα       στοιχεία ταυτότητας του συνδίκου πτωχεύσεως
  • την προθεσμία αναγγελίας απαιτήσεων
  • την ημερομηνία κήρυξης της αφερεγγυότητας

Στο ηλεκτρονικό αρχείο αφερεγγυότητας τηρούνται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις αφερεγγυότητας (βλ. παρακάτω).

Η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Νομοθεσία σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας διέπεται από το άρθρο 38 του κώδικα αφερεγγυότητας της Πορτογαλίας (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 53/2004 της18ης Μαρτίου 2004, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 16/2012 της 20ής Απριλίου 2012.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2014