Registre de insolvenţă - Portugalia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Această pagină vă oferă o scurtă prezentare a Registrului de insolvență din Portugalia.


Registre de insolvenţă

Ce informații furnizează Registrul de insolvență?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență electronic furnizează următoarele informații:

  • numărul dosarului de insolvență;
  • instanța care soluționează dosarul de insolvență;
  • denumirea entității aflate în stare de insolvență;
  • identitatea administratorului judiciar;
  • termenul-limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanțelor;
  • data la care a fost declarată insolvența.

Registrul electronic oferă informații detaliate cu privire la dosarele de insolvență (a se vedea cele de mai jos).

Există o taxă pentru consultarea registrului de insolvență din Portugalia?

Nu, consultarea Registrului de insolvență este gratuită.

Legislația privind Registrul de insolvență

Registrul de insolvență din Portugalia este reglementat de articolul 38 din Codul privind insolvența și redresarea întreprinderilor (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), adoptat prin Decretul-Lege nr. 53/2004 din 18 martie 2004, modificat de Legea nr. 16/2012 din 20 aprilie 2012.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 15/11/2013