Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Portugalsko

Na tejto stránke nájdete informácie o portugalskom insolvenčnom registri.


Konkurzné registre

Čo obsahuje insolvenčný register?

V elektronickom Odkaz sa zobrazí v novom okneinsolvenčnom registri sú tieto informácie:

  • Číslo insolvenčného konania
  • Identifikácia súdu, ktorý insolvenčné konanie prejednáva/l
  • Identifikácia osoby v platobnej neschopnosti
  • Identifikácia správcu konkurznej podstaty
  • Lehota na prihlasovanie pohľadávok
  • Dátum vyhlásenia platobnej neschopnosti

Elektronický register poskytuje podrobné informácie o insolvenčných konaniach (pozri ďalej).

Je vyhľadávanie v portugalskom insolvenčnom registri spoplatnené?

Nie, vyhľadávanie v registri je bezplatné.

Právne predpisy o insolvenčnom registri

Portugalský insolvenčný register sa upravuje v článku 38 zákona o platobnej neschopnosti a revitalizácii podnikov (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ktorý bol prijatý zákonným dekrétom č. 53/2004 z 18. marca 2004 v znení zmien.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/09/2020