Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Portugalsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: portugalčina.

Na tejto stránke nájdete krátky úvod do insolvenčného registra Portugalska.


Konkurzné registre

Aké informácie obsahuje insolvenčný register (registo de insolvências)?

V elektronickom Odkaz sa zobrazí v novom okneinsolvenčnom registri sa nachádzajú tieto informácie:

  • číslo konkurzného konania,
  • identifikácia súdu, na ktorom sa prípad platobnej neschopnosti riešil,
  • identifikácia platobne neschopného subjektu,
  • identifikácia správcu konkurznej podstaty,
  • lehota na prihlásenie pohľadávok,
  • dátum vyhlásenia platobnej neschopnosti.

Elektronický register poskytuje podrobné informácie o prípadoch platobnej neschopnosti (pozri ďalej).

Platí sa za konzultáciu portugalského insolvenčného registra nejaký poplatok?

Nie, konzultácia insolvenčného registra je bezplatná.

Právne predpisy týkajúce sa insolvenčného registra

Insolvenčný register Portugalska je upravený článkom 38 kódexu pravidiel platobnej neschopnosti a obnovenia činnosti podnikov (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), ktorý bol prijatý zákonným dekrétom č. 53/2004 z 18. marca 2004 a zmenený zákonom č. 16/2012 z 20. apríla 2012.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/11/2013