Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksātnespējas reģistri - Rumānija

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?

Šajā iedaļā sniegts pārskats par Maksātnespējas procedūru ziņojumu — Rumānijas Maksātnespējas reģistru, ko izveidojis Tieslietu ministrijas Tirdzniecības reģistra birojs.


Maksātnespējas reģistri

Kāda informācija Rumānijā ir maksātnespējas reģistrā?

Maksātnespējas procedūras Rumānijā

Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas procedūru biļetens (BPI), ko publicē Valsts Tirdzniecības reģistra birojs, nodrošina lietas dalībnieku sniegto pakalpojumu izpildi, paziņojumu, paziņojumu, paziņojumu par procesuālajiem dokumentiem, ko maksātnespējas procesa gaitā izdevušas tiesas un administratori/likvidatori, saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanu un maksātnespējas procedūrām.

Vispārējā maksātnespējas procedūra attiecas uz:

1 Profesionāļi (visi tie, kas vada uzņēmumu), izņemot tos, kuri praktizē brīvās profesijas, un tos, attiecībā uz kuriem pastāv īpaši noteikumi attiecībā uz maksātnespējas režīmu.

Vienkāršotā maksātnespējas procedūra attiecas uz:

1. profesionāļi;

 • speciālistus,
 • atsevišķi uzņēmumi un ģimenes uzņēmumi

2. debitori, kas atbilst vairākiem īpašiem nosacījumiem, proti:

 • Neturēs aktīvus;
 • nav pieejami uzņēmuma vai grāmatvedības dokumenti;
 • to administrators nav pieejams;
 • to juridiskā adrese vairs nepastāv vai vairs nav identiska tai, kas deklarēta komercreģistrā; tās neiesniedza dokumentus, kas prasīti tiesību aktos;
 • ir likvidācijas priekšmets pirms prasības pieteikuma iesniegšanas,
 • viņi ir paziņojuši par savu nodomu bankrotēt vai nav reorganizējuši.

No 2014. gada jūnijs beigām maksātnespējas procedūras reglamentē Likums Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas un maksātnespējas procedūrām, kuru noteikumus piemēro procesiem, kas uzsākti pēc tā stāšanās spēkā. Tiesas procesi, kas uzsākti pirms Likuma Nr. 85/2014 stāšanās spēkā, joprojām ir pakļauti Likuma Nr. 85/2006 par maksātnespējas procedūrām noteikumiem.

Maksātnespējas procesa biļetens

Kāda informācija tajā ir ietverta?

Maksātnespējas procedūras laikā reģistrē visus procesuālos dokumentus, ko maksātnespējas procesa gaitā izdevušas tiesas un maksātnespējas administratori/likvidatori, proti:

 • izsaukums;
 • sakari;
 • paziņojumi;
 • paziņojumi par sanāksmēm;
 • spriedumi;
 • citi tiesību akti, kas paredzēti tiesību aktos (administratora/likvidatora ziņojumi, tiesu reorganizācijas plāni, paziņojumi).

Kā tiks organizēta Maksātnespējas procedūru ziņotāja tīmekļa vietne?

Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas procedūru ziņotāja tīmekļa vietnē ir pieejama šāda informācija:

 • bezmaksas informācija;
 • informācija par Valsts tirdzniecības reģistra biroja Maksātnespējas procedūru ziņojumu direktorāta struktūru;
 • speciālie tiesību akti, veidlapas un procedurālie tiesību akti.

maksātnespējas procedūru ziņotāja ( MPZ) tīmekļa vietnē ir šādas iedaļas:

 • informācija par MPZ izveidi;
 • tiesību akti;
 • valsts tirdzniecības reģistra biroja, tiesām piederīgo tirdzniecības reģistra biroju un MPZ struktūrshēma;
 • juridiskā vārdnīca (maksātnespēja);
 • MPZ statistikas dati;
 • iestāžu attiecības;
 • kontaktinformācija.

Maksātnespējas procedūru ziņotāja veidlapas ir pieejamas Saite atveras jaunā logāValsts Tirdzniecības reģistra biroja tiešsaistes pakalpojumu portālā Maksātnespējas procedūru biļetenā un ir organizētas šādi:

1 BPI pakalpojumi:

 • “Maksātnespējas procedūru ziņotājs tiešsaistē” (par maksu)
 • “BPI kopsavilkums” (bezmaksas informācija);
 • “BPI publicētās personas” (brīvā informācija)

2. veidlapas attiecībā uz IGH atklāšanu

 • Tiešsaistes veidlapas publicēšanai MPZ;
 • MPZ veidlapas nesaistē.

3. veidlapas, kas attiecas uz BPI informācijas sniegšanu.

 • Tiešsaistes veidlapas informācijas iegūšanai no MPZ;
 • MPZ veidlapas nesaistē.

4. statistika

Vai piekļuve Rumānijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Maksātnespējas procedūru ziņotāju publicē elektroniski. Ziņotāja elektroniskā versija ir pieejama tiešsaistē:

MPZ piedāvātajiem pakalpojumiem var piekļūt vairākos veidos:

 • lietotāju piekļuve Maksātnespējas biļetena oficiālajai tīmekļa vietnei ir bez maksas, un tai nav nepieciešama autentifikācija;
 • lai piekļūtu Valsts tirdzniecības reģistra biroja tiešsaistes pakalpojumu portālam, vajadzīga lietotāja autentificēšana.
 • piekļuve “Maksātnespējas procedūru ziņojumiem tiešsaistē” tiek piešķirta pēc lietotāja autentifikācijas un abonēšanas maksas maksājuma.
 • piekļuve “MPZ izdevuma kopsavilkumam” un “MPZ publicētajām personām” ir bez maksas, un lietotājam ir tikai jāreģistrējas.

Kā sameklēt maksātnespējas reģistru Rumānijā

“Maksātnespējas Biļetena” tiešsaistes meklēšanas jomā var meklēt pēc tam, kad: BPI publikācijas numurs un gads, parādnieka vārds, nodokļu identifikācijas numurs, uzņēmuma reģistrācijas numurs, lietas numurs un BPI publikācijas; tie ir pieejami, pamatojoties uz samaksu, uz publicētu zvejas žurnālu, kurā tiek reproducēti visi procesuālie dokumenti.

“MPZ izdevuma kopsavilkumā” var meklēt pēc izdevuma numura un datuma. Šādai informācijai var piekļūt bez maksas:

 • biļetenā publicēts procesuālā dokumenta veids (piemēram, uzaicinājums, maksātnespējas procedūras sākšana, paziņojums par maksātnespējas procedūras sākšanu, kreditoru sapulces sasaukšanu, darbības pārskats, reorganizācijas plāns, bankrota procedūras sākšanas spriedums, paziņojums par bankrota procedūras sākšanu, sadales plāns, nobeiguma ziņojums, maksātnespējas procedūras slēgšana utt.);
 • to personu vārdus, uz kurām attiecas procesuālie dokumenti;
 • apgabals, kurā atrodas minētās personas telpas;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • reģistrācijas numurs

“MPZ publicētās personas” var meklēt, izmantojot izdevuma publikācijas numuru un gadu, parādnieka vārdu, nodokļu identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru Tirdzniecības reģistrā, lietas atsauces numuru tiesā un izdevuma publikācijas laikposmu. šādai informācijai var piekļūt bez maksas:

 • nosaukums;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • to personu reģistrācijas numuru, uz kurām attiecas procesuālie dokumenti;
 • apgabals, kurā atrodas minētās personas telpas;
 • maksātnespējas lietas numuru un tās tiesas nosaukumu, kurā lieta reģistrēta;
 • periodisko biļetenu, tostarp procesuālo dokumentu, numuru, kas attiecas uz šādām personām;
 • procedūras veidu;
 • ja vajadzīgs, pirmo izmēģinājumu, kas noteikts pēc procedūras uzsākšanas.

Maksātnespējas reģistra vēsture Rumānijā

Maksātnespējas procedūru Bulletin izveidoja 2006. gadā saskaņā ar Likumu Nr. 86/2006 par Maksātnespējas procedūru.

Rumānijas Maksātnespējas procedūru ziņotāja galvenais mērķis ir turpmāk optimizēt elektronisko sistēmu uzaicinājumiem, pavēstēm, izsaukumiem un paziņojumiem par publicētiem procedurāliem dokumentiem.

Maksātnespējas reģistra sniegtie ieguvumi Rumānijā

Maksātnespējas procedūru ziņotāja publikācija sniedz skaidrus ieguvumus:

 • Paātrināt maksātnespējas procedūras un vienkāršot tiesas pavēstes, tiesas pavēstes, tiesas nolēmumus un citus procesuālos dokumentus, ko izdevušas tiesas un administratori/likvidatori, tādējādi izveidojot elektronisko saziņas procedūru.
 • it vieniķi un standartizēs tiesas dokumentus, ko izdevušas tiesas un maksātnespējas administratori/likvidatori.
 • Palīdzēt izveidot valsts datubāzi par procesuālajiem dokumentiem, ko izdod tiesas un administratori/likvidatori (t. i., pavēstes, paziņojumi, tiesas lēmumi, pavēstes, paziņojumi par sanāksmēm, atgādinājumi, ziņojumi, reorganizācijas plāni).
 • Veicināt ātru ierakstu uzņēmumu reģistrā/citos reģistru reģistros, kas izdoti saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanu un maksātnespējas procedūrām.
 • Tā ieinteresētajām personām nodrošina piekļuvi procesuālajiem dokumentiem, ko izdevušas tiesas un maksātnespējas administratori/likvidatori.

Saites

Saite atveras jaunā logāRumānijas Maksātnespējas biļetena oficiālā tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāRumānijas uzņēmumu reģistra oficiālā tīmekļa vietne

Saite atveras jaunā logāRumānijas Valsts tirdzniecības reģistra biroja tiešsaistes pakalpojumu portāls


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 19/11/2019