Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Rumunsko

Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tato část vám poskytne přehled o rumunském insolvenčním věstníku, což je rumunský insolvenční rejstřík zřízený ministerstvem spravedlnosti - Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí rumunský insolvenční rejstřík?

Insolvenční řízení v Rumunsku

Odkaz se otevře v novém okně.Insolvenční věstník vydávaný Národním úřadem pro správu obchodního rejstříku obsahuje relevantní dokumenty vydané soudy a soudními úředníky / likvidátory v rámci insolvenčního řízení podle zákona č. 85/2006 o insolvenčním řízení.

Obecné insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů:

 • obchodních společností;
 • družstevních společností;
 • hospodářských zájmových sdružení;

2. družstevních organizací;

3. zemědělských organizací;

4. jiných právnických osob soukromého práva, které vykonávají hospodářskou činnost.

Zjednodušené insolvenční řízení se týká:

1. podnikatelů:

 • autorizovaných fyzických osob,
 • živnostníků a rodinných podniků;

2. všech podnikatelů a právnických osob, které splňují konkrétní podmínky, tj:

 • nemají žádný rodinný majetek;
 • nelze najít jejich zakládací či účetní dokumenty;
 • nelze najít jejich osoby ve správních orgánech;
 • jejich sídlo již neexistuje nebo již neodpovídá údajům v obchodním rejstříku;
 • nepředložily dokumenty požadované zákonem;
 • jsou zrušeny ještě před odesláním soudní obsílky; nebo
 • oznámili úmysl zahájit dobrovolnou likvidaci a nemohou využít soudní reorganizace.

Insolvenční věstník

Jaké informace obsahuje?

Insolvenční věstník obsahuje všechny procesní úkony soudu a soudního úředníka / likvidátora po zahájení insolvenčního řízení, konkrétně:

 • předvolání;
 • vyrozumění;
 • oznámení;
 • svolání;
 • soudní rozhodnutí;
 • další procesní akty stanovené zákonem (zprávy soudního úředníka / likvidátora, plány soudní reorganizace, oznámení).

Jak vypadá internetová stránka insolvenčního věstníku?

Odkaz se otevře v novém okně.Internetová stránka Insolvenčního věstníku poskytuje přístup k následujícím informacím:

 • bezplatné informace;
 • informace o struktuře Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku / ředitelství pro insolvenční rejstřík,
 • relevantní právní předpisy, formuláře a procesní akty.

Internetová stránka Insolvenčního věstníku (dále také InV) se skládá z těchto částí:

 • informace o vytvoření InV;
 • právní akty;
 • schéma organizační struktury Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku, kanceláří rejstříku při soudech a InV;
 • právní slovníček k insolvenčnímu řízení;
 • statistické údaje InV;
 • interinstitucionální vztahy;
 • kontaktní informace.

Insolvenční věstník je dostupný na Odkaz se otevře v novém okně.portálu elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku v části věnované Insolvenčnímu věstníku a je strukturován takto:

1. Služby InV:

 • „Insolvenční věstník online“ ( placené informace);
 • „Shrnutí vydání InV“ (bezplatné informace);
 • „Osoby zveřejněné v InV“ (bezplatné informace)

2. Formuláře pro zveřejňování v InV

 • Online formuláře pro zveřejňování v InV;
 • Offline formuláře pro InV.

3. Formuláře pro zasílání informací InV

 • Online formuláře zasílání informací InV;
 • Offline formuláře pro InV IPB.

4. Statistické údaje.

Je přístup do rumunského insolvenčního rejstříku zpoplatněn?

Insolvenční věstník se zveřejňuje v elektronické podobě. Elektronická verze InV lze je k dispozici na stránkách:

Je několik možností přístupu k poskytovaným službám InV:

 • uživatelé mohou vstoupit na oficiální stránky InV zdarma a bez registrace;
 • přístup k elektronickým službám portálu Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku vyžaduje registraci uživatele;
 • přístup k „Insolvenčnímu věstníku online“ se poskytuje po registraci uživatele a zaplacení předplatného;
 • přístup k „Shrnutí vydání InV“ a k „Osobám zveřejněným v InV“ je zdarma a vyžaduje pouze registraci uživatele.

Jak vyhledávat v rumunském insolvenčním rejstříku

V části „InV online“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání Inv, jména dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudu nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání InV. Po zaplacení předplatného je možné získat přístup k vydáním InV, která obsahují úplné znění procesních aktů.

V části „Shrnutí vydání InV“ lze vyhledávat podle čísla a data vydání. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • typ procesního dokumentu zveřejněného v InV (tj. předvolání, usnesení o zahájení insolvenčního řízení, oznámení o zahájení insolvenčního řízení, svolání schůze věřitelů, zpráva o činnosti, plán reorganizace, usnesení o zahájení konkurzního řízení, oznámení o zahájení konkurzního řízení, plán rozdělení, závěrečná zpráva, usnesení o skončení insolvenčního řízení atd.);
 • jména osob, kterých se týkají procesní dokumenty;
 • soudní obvod, ve kterém je registrováno sídlo příslušných osob;
 • daňové identifikační číslo;
 • čísla zápisu v registru

V části „Osoby zveřejněné v InV“ lze vyhledávat podle čísla a roku vydání InV, jména dlužníka, daňového identifikačního čísla, IČ, čísla jednacího soudu nebo časového rozpětí, kdy došlo k vydání InV. Zdarma lze získat přístup k těmto informacím:

 • název;
 • daňové identifikační čísla;
 • číslo zápisu osob, kterých se týkají procesní dokumenty;
 • soudní obvod, ve kterém je registrováno sídlo příslušných osob;
 • jednací číslo insolvečního řízení a název soudu, který případ projednává;
 • čísel InV, ve kterých jsou uvedeny dokumenty související s řízením ohledně daných osob;
 • typ řízení;
 • termín prvního soudního rozhodnutí, stanoveného po zahájení řízení, je-li takový termín stanoven.

Historie rumunského insolvenčního rejstříku

Insolvenční věstník byl vytvořen v roce 2006 zákonem č. 86/2006 o insolvenčním řízení.

Hlavním cílem Insolvenčního věstníku je trvale optimalizovat elektronický systém pro předvolání, vyrozumění, svolání a oznámení určitých procesních dokumentů.

Přínos rumunského insolvenčního rejstříku

Vydávání Insolvenčního věstníku má tyto výhody:

 • Urychluje insolvenční řízení tím, že soudům a soudním úředníkům / likvidátorům zjednodušuje povinnosti v souvislosti se zveřejňováním předvolání, pozvánek, výzev či oznámení díky řízení s elektronickou komunikací.
 • Sjednocuje a standardizuje procesní dokumenty vydávané soudy a soudními úředníky / likvidátory.
 • Přispívá k rozvoji národní databáze procesních dokumentů vydávaných soudy a soudními úředníky / likvidátory (tj. předvolání, sdělení, rozsudků, pozvánek, oznámení, výzev, zpráv, plánů soudní reorganizace).
 • Usnadňuje rychlý zápis do obchodního rejstříku / jiných rejstříků v souvislosti s oznámeními požadovanými zákonem č. 86/2006 o insolvenčním řízení.
 • Poskytuje zainteresovaným osobám přístup k procesním dokumentům vydávaným soudy a soudními úředníky / likvidátory.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální stránky rumunského Insolvenčního věstníku;

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální stránky rumunského obchodního rejstříku;

Odkaz se otevře v novém okně.Portál elektronických služeb Národního úřadu pro správu obchodního rejstříku.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 16/01/2017