Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Rumunsko

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

V tomto oddíle je uveden přehled Insolvenčního věstníku – rumunský insolvenční rejstřík, zřízený Ministerstvem spravedlnosti – Národní obchodní rejstřík


Insolvenční rejstříky

Jaké informace poskytuje insolvenční rejstřík v Rumunsku?

Úpadková řízení v Rumunsku

V souladuOdkaz se otevře v novém okně. se zákonem č. 85/2014 Sb., o předcházení úpadkovému řízení a o úpadkovém řízení je v souladu se zákonem č. Sb., o předcházení platební neschopnosti a o úpadkovém řízení v souladu se zákonem č. Sb., o úpadkovém a insolvenčním řízení zajišťuje doručování předvolání účastníků řízení, vyhlášení, vyhlášení, oznámení o podání vydané soudy a správci nebo správci konkurzní podstaty.

Všeobecné úpadkové řízení se vztahuje na:

1 Odborníci (všichni tito pracovníci), s výjimkou osob vykonávajících svobodná povolání a osob vykonávajících svobodná povolání, na něž se vztahují zvláštní ustanovení týkající se insolvenčního režimu.

Zjednodušený insolvenční postup se vztahuje na:

1 Specialisté;

 • odborníci, pracovníci;
 • jednotlivé podniky a rodinné podniky

2. dlužníci splňující řadu konkrétních podmínek, konkrétně:

 • Nemám aktiva v držení;
 • není možné nalézt doklady nebo účetní doklady;
 • jejich správce není nalezen;
 • jejich sídlo již neexistuje nebo není totožný s označením uvedeným v obchodním rejstříku; nepředložili dokumenty požadované právními předpisy;
 • je předmětem zrušení před podáním návrhu na zahájení řízení
 • prohlásili, že mají v úmyslu vyhlásit úpadek nebo že nemají žádnou soudní reorganizaci.

Na konci června 2014 se úpadkové řízení řídí zákonem č. 85/2014 Sb., o předcházení platební neschopnosti a o úpadkovém řízení, jehož ustanovení se použijí na řízení zahájená po jeho vstupu v platnost. Řízení zahájená před vstupem zákona č. 85/2014 v platnost nadále podléhají ustanovením zákona č. 85/2006 o úpadkovém řízení.

Návrh na zahájení řízení v případě platební neschopnosti

Jaké informace obsahuje?

Insolvenční řízení zaznamenává v průběhu insolvenčního řízení všechny procesní písemnosti, které vydaly soudy a správci konkurzní podstaty nebo správci konkurzní podstaty, a to:

 • předvolání;
 • komunikace;
 • notifikace;
 • oznámení ze zasedání;
 • rozsudky
 • další právní akty, které vyžadují právní předpisy (zprávy vydané správcem/likvidátorem, plány reorganizace soudních řízení, oznámení).

Jak je třeba uspořádat internetovou stránku Insolvenčního věstníku?

Odkaz se otevře v novém okně.Internetové stránky Insolvenčního věstníku poskytují přístup k těmto dokumentům:

 • informace zdarma;
 • informace o struktuře Národního obchodního rejstříku, ředitelství pro Insolvenční věstník;
 • zvláštní právní předpisy, formy a procesní akty.

Internetové stránky Insolvenčního věstníku (IPB) mají tyto oddíly:

 • informace týkající se zřízení IPB;
 • legislativní akty;
 • organizační schéma Národního úřadu pro obchodní rejstřík, kanceláře obchodního rejstříku připojené k tribunálům a IPB;
 • právní slovník (platební neschopnost);
 • IPB ve statistických údajích;
 • interinstitucionální vztahy;
 • kontakt.

Formuláře Insolvenčního věstníku jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.portálu pro online služby Národního úřadu pro obchodní rejstřík v sekci věnované Insolvenčním věstníku a organizují se takto:

1 Služby BPI:

 • „Insolvenční bulletin“ („Insolvency Bulletin“);
 • „Přehled BPI“ (bezplatné informace);
 • „Osoby zveřejněné v BPI“ (bezplatné informace)

2. formuláře týkající se zveřejnění VPN

 • On-line formuláře pro zveřejnění v IPB;
 • Offline formuláře pro IPB.

3. formuláře týkající se fungování poskytování informací BPI.

 • On-line formuláře pro poskytování informací pro IPB;
 • Offline formuláře pro IPB.

4. statistiky

Je přístup do rumunského insolvenčního rejstříku bezplatný?

Insolvenční bulletin je zveřejněn v elektronické podobě. Elektronickou verzi Věstníku lze nalézt na internetové adrese:

Přístup k službám, které jsou poskytovány ze strany IPB, se liší:

 • přístup uživatelů k oficiální internetové stránce Insolvenčního věstníku je bezplatný a nevyžaduje ověření;
 • přístup na portál on-line služeb Národního úřadu pro obchodní rejstřík vyžaduje ověření totožnosti uživatele.
 • přístup k „Insolvenčním věstníku Insolvency Bulletin“ je umožněn po ověření uživatele a po zaplacení předplatného.
 • přístup k „shrnutí otázek k IPB“ a „Osoby uveřejňované v IPB“ je bezplatný a vyžaduje pouze registraci uživatelů.

Jak vyhledat insolvenční rejstřík v Rumunsku

V oblasti vyhledávání v rámci „Insolvenčního věstníku on-line“ lze vyhledávat: číslo a rok zveřejnění BPI, jméno dlužníka, daňové identifikační číslo, registrační číslo, číslo soudního spisu a zveřejnění BPI; jsou přístupné na základě předplatného k lodnímu deníku zveřejněným, v němž jsou reprodukovány všechny procesní dokumenty.

V přehledu „IPB“ lze vyhledávat podle čísla a data vydání. Bezplatný přístup k těmto informacím:

 • druh podání zveřejněného ve Věstníku (například: předvolání, zahájení insolvenčního řízení, oznámení o zahájení insolvenčního řízení, svolání schůze věřitelů, zpráva o činnosti, plán reorganizace, zahájení konkurzního řízení, oznámení o zahájení konkurzního řízení, distribuční plán, závěrečná zpráva, ukončení insolvenčního řízení atd.);
 • jména osob, na které se vztahují procesní dokumenty;
 • okres, kde se nachází provozovna této osoby;
 • daňové registrační číslo;
 • rejstříkové číslo

„Osoby zveřejněné v IPB“ lze vyhledávat podle počtu a roku zveřejnění emise, názvu dlužníka, daňového identifikačního čísla, registračního čísla v obchodním rejstříku, referenčního čísla soudu nebo intervalu zveřejnění. bezplatný přístup k těmto informacím:

 • jméno;
 • daňové registrační číslo;
 • registrační číslo osob dotčených procesními dokumenty;
 • okres, kde se nachází provozovna této osoby;
 • číslo insolvenčního řízení a jméno soudu, kde je věc registrována;
 • čísla informačních bulletinů včetně procesních písemností odkazujících na tyto osoby;
 • druh řízení;
 • v případě potřeby po zahájení řízení po zahájení řízení.

Historie insolvenčního rejstříku v Rumunsku

Insolvenční bulletin byl zřízen v roce 2006 v souladu se zákonem č. 86/2006 Sb., o úpadkovém řízení.

Hlavním cílem rumunského Insolvenčního věstníku je probíhající optimalizace elektronického systému soudních řízení, oznámení, výzvy a oznamování procesních písemností.

Výhody insolvenčního rejstříku v Rumunsku

Zveřejnění Insolvenčního věstníku má jednoznačné výhody:

 • Urychlit úpadkové řízení a zjednodušit doručování soudních předvolání, předvolání, soudních rozhodnutí a jiných procesních písemností vydaných soudy a správci/likvidátory, a tím zavést postup elektronické komunikace.
 • jedná se o procesní písemnosti vydané soudy a insolvenčními správci/likvidátory.
 • Přispívat k vytvoření vnitrostátní databáze procesních písemností vydaných soudy a správcem a likvidátorů (tj. předvolání, sdělení, soudní rozhodnutí, předvolání, oznámení ze zasedání, upomínky, zprávy, reorganizační plány)
 • Usnadnit rychlý zápis do obchodního rejstříku/jiných rejstříků oznámení vydaných podle zákona č. 85/2014 Sb., o předcházení platební neschopnosti a o úpadkovém řízení.
 • Poskytuje zájemcům přístup k procesním dokumentům vydaným soudy a insolvenčními správci/likvidátory.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského Insolvenčního věstníku

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Internetový portál rumunského národního obchodního rejstříku


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 19/11/2019