Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri nesolventnosti - Rumunjska

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

U ovom se odjeljku daje pregled biltena o stečajnim postupcima – rumunjski registar nesolventnosti koji je uspostavilo Ministarstvo pravosuđa – Nacionalni ured za trgovački registar


Registri nesolventnosti

Koje informacije pruža registar nesolventnosti u Rumunjskoj?

Stečajni postupak u Rumunjskoj

UPoveznica se otvara u novom prozoru Bilbiltenu o stečajnim postupcima (BPI), koji je objavio Nacionalni ured za trgovački registar, osigurava se izvršenje sudskih poziva stranaka, obavijesti, obavijesti, postupovnih dokumenata koje su izdali sudovi i upravitelji/likvidatori u okviru stečajnog postupka, u skladu s Aktom br. 85/2014 o postupcima u slučaju insolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti.

Opći postupak u slučaju nesolventnosti primjenjuje se na:

1 Stručnjaci (sve osobe koje obavljaju djelatnost poduzetnika), uz iznimku slobodnih zanimanja i onih u kojima postoje posebne odredbe o stečajnom postupku.

Pojednostavnjeni postupak u slučaju nesolventnosti primjenjuje se na:

1 stručnjaka;

 • stručnjaci;
 • pojedinačna poduzeća i obiteljska poduzeća

2. dužnici koji ispunjavaju niz posebnih uvjeta, i to:

 • Ne posjedujem imovinu;
 • se poslovni nastan ili računovodstveni dokumenti ne mogu pronaći;
 • da se njihov administrator ne može pronaći;
 • registrirani ured više ne postoji ili više nije identičan onome koji je prijavljen u trgovačkom registru; nisu dostavili tražene dokumente;
 • je predmet prestanka prije primjene postupka kojim se pokreće postupak
 • izjavili su da namjeravaju proglasiti stečaj ili da nemaju sudsku reorganizaciju.

Od kraja lipnja 2014. stečajni postupak uređen je Zakonom br. 85/2014 o postupcima za sprečavanje i pokretanje postupka u slučaju nesolventnosti, čije se odredbe primjenjuju na postupke koji su pokrenuti nakon njegova stupanja na snagu. Ispitivanja koja su započela prije stupanja na snagu Zakona br. 85/2014 i dalje podliježu odredbama Zakona br. 85/2006 o stečajnom postupku.

Bilten s postupcima u slučaju nesolventnosti

Koje informacije uključuju?

U postupku u slučaju nesolventnosti zabilježeni su svi postupovni akti koje su izdali sudovi i stečajni upravitelji ili stečajni upravitelji u tijeku stečajnog postupka, a to su:

 • sudski poziv;
 • komunikacija;
 • obavijesti;
 • obavijesti o sastancima;
 • presude
 • ostali pravni akti propisani zakonom (izvješća administratora/stečajnog upravitelja, planovi reorganizacije pravosuđa, objave).

Kako se organizira internetska stranica Bilten o stečajnim postupcima?

Poveznica se otvara u novom prozoruNa web-mjestu Bilten o stečajnim postupcima dostupan je sljedeći pristup:

 • besplatne informacije;
 • informacije o strukturi Nacionalnog ureda za trgovački registar, Directorate for the Insolvency Proceedings Bulletin;
 • konkretno zakonodavstvo, obrasci i postupovni akti.

Na internetskim stranicama Bilten o stečajnim postupcima (IPB) nalaze se sljedeći odjeljci:

 • informacije o uspostavi IPB-a;
 • zakonodavni akti;
 • organizacijsku shemu Nacionalnog ureda za trgovački registar, ureda trgovačkih društava pridruženih sudovima i IPB-a;
 • pravni rječnik (nesolventnost);
 • IPB statistički podaci;
 • međuinstitucionalne odnose;
 • kontakt

Obrasci biltena o stečajnim postupcima dostupni su Poveznica se otvara u novom prozoruna portalu internetskih usluga Nacionalnog ureda za trgovački registar u odjeljku posvećenom Bilbiltenu o stečajnim postupcima te je organiziran na sljedeći način:

1 BPI usluge:

 • „Insolvency Proceedings Bulletin online” (za koji se plaća naknada)
 • „Sažetak PRI-ja” (besplatne informacije);
 • „Osobe objavljene u BPI” (besplatne informacije)

2. obrasci koji se odnose na objavu podataka o IGH

 • Internetski obrasci za objavu u IPB-u;
 • Izvanmrežni obrasci za IPB.

3. obrasci u vezi s funkcioniranjem pružanja informacija BPI.

 • Internetske obrasce za dostavljanje IPB informacija;
 • Izvanmrežni obrasci za IPB.

4. statistika

Je li pristup rumunjskom registru nesolventnosti besplatan?

Bilten o stečajnim postupcima objavljuje se u elektroničkom obliku. Elektronička verzija Biltena dostupan je na internetu:

Pristup uslugama koje pruža IPB diferenciran je:

 • pristup korisnika službenim internetskim stranicama Insolvency Bulletin besplatan je i ne zahtijeva se autentikacija;
 • pristup internetskom portalu usluga Nacionalnog ureda za trgovački registar zahtijeva provjeru autentičnosti korisnika.
 • pristup „Bilten o stečajnim postupcima na internetu” odobrava se nakon autentifikacije korisnika i plaćanja pretplate.
 • pristup „IPB izdanju sa sažetkom” i „Osobe koje se objavljuju u IPB-u” besplatan je i za njega je potrebna samo registracija korisnika.

Kako pretraživati Registar nesolventnosti u Rumunjskoj

Pretraživanje „Insolvency Bulletin Online” pretražuje se nakon: broj i godina objave BCR-a, ime dužnika, porezni identifikacijski broj, registracijski broj poduzeća, broj sudskog spisa i objavljivanje BI-ja; dostupne su, uz naknadu, pretplatom na očevidnike koji se objavljuju, a u kojima su reproducirani cjeloviti postupovni akti.

„SIPB sažetak izdanja” može se pretraživati s brojem i datumom izdavanja. Sljedeće je informacije moguće besplatno:

 • vrsta postupovnog akta objavljenog u biltenu (na primjer: poziv, otvaranje stečajnog postupka, obavješćivanje o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti, sazivanje skupštine vjerovnika, izvješće o aktivnostima, plan reorganizacije, odluka o pokretanju stečajnog postupka, obavijest za pokretanje stečajnog postupka, plan distribucije, završno izvješće, zatvaranje stečajnog postupka itd.);
 • imena osoba na koje se odnose postupovni akti;
 • okrug u kojem se nalaze prostorije te osobe;
 • referentni porezni broj;
 • matični broj upisa

„Osobe objavljene u IPB-u” mogu se pretraživati prema broju i godini objave izdanja, ime dužnika, porezni identifikacijski broj, registracijski broj u registru trgovine, referentni broj sudskog predmeta ili interval objave pojedinog izdanja. sljedeće je informacije moguće besplatno:

 • ime;
 • referentni porezni broj;
 • registracijski broj osoba na koje se odnose postupovni akti;
 • okrug u kojem se nalaze prostorije te osobe;
 • broj postupka u slučaju nesolventnosti i naziv suda u kojem je predmet registriran;
 • brojeve biltena, uključujući postupovne akte koji se odnose na te osobe;
 • vrstu postupka;
 • prvog ispitivanja nakon pokretanja postupka, prema potrebi.

Povijest registra nesolventnosti u Rumunjskoj

Bilten o stečajnim postupcima osnovan je 2006. u skladu s Aktom br. 86/2006 o postupcima u slučaju nesolventnosti.

Glavni cilj rumunjskog biltena o stečajnim postupcima trajna je optimizacija elektroničkog sustava poziva, obavijesti, poziva i obavijesti o objavljenim postupovnim dokumentima.

Prednosti registra nesolventnosti u Rumunjskoj

Objava biltena o stečajnim postupcima ima jasne koristi:

 • Ubrzati postupak u slučaju nesolventnosti i pojednostavniti slanje poziva, sudskih poziva, sudskih odluka i drugih postupovnih dokumenata koje su izdali sudovi i upravitelji/likvidatori, čime se uspostavlja postupak elektroničke komunikacije.
 • to je unists i standardizira postupovne akte koje su izdali sudovi i stečajni upravitelji/stečajni upravitelji.
 • Doprinositi razvoju nacionalne baze podataka o postupovnim aktima izdanih od strane sudova i upravitelja/stečajnih upravitelja (npr. pozivi, komunikacije, sudske odluke, pozivi, obavijesti sa sastanaka, podsjetnici, izvješća, planovi reorganizacije)
 • Olakšati brzi upis u poslovni registar/druge registre obavijesti izdanih na temelju Zakona br. 85/2014 o postupcima sprečavanja insolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti.
 • Njome se zainteresiranim osobama daje pristup postupovnim dokumentima koje izdaju sudovi i stečajni upravitelji/likvidatori.

Važne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbene internetske stranice rumunjskog stečajnog biltena

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbene internetske stranice rumunjskog poslovnog registra

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal za internetske usluge rumunjskog Nacionalnog ureda za trgovački registar


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 19/11/2019