Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Rumanija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: durchschnittlich

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza — ir-Reġistru Rumen tal-Insolvenza, stabbilit mill-Ministeru tal-Ġustizzja — l-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali


Reġistri tal-insolvenza

X’informazzjoni jipprovdi r-reġistru tal-insolvenza fir-Rumanija?

Proċedimenti ta’ insolvenza fir-Rumanija

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza (BPI), ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju, jiżgura l-eżekuzzjoni tan-notifika tat-taħrika tal-partijiet, l-avviż, l-avviż, l-avviż ta’ dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati u l-amministraturi/likwidaturi matul il-proċedimenti ta’ insolvenza, skont l-Att Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza.

Il-proċedura ġenerali ta’ insolvenza għandha tapplika għal:

1 Il-professjonisti (dawk kollha li joperaw impriża), bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jipprattikaw professjonijiet liberali u dawk li fir-rigward tagħhom hemm dispożizzjonijiet speċjali relatati mar-reġim tal-insolvenza.

Il-proċedura ta’ insolvenza simplifikata tapplika għal:

1. professjonisti;

 • professjonisti;
 • impriżi individwali u intrapriżi tal-familja

2. id-debituri li jikkonformaw ma’ numru ta’ kundizzjonijiet speċifiċi, jiġifieri:

 • Ma għandix assi;
 • id-dokumenti ta’ stabbiliment jew kontijiet ma jistgħux jinstabu;
 • l-amministratur tagħhom ma jistax jinstab;
 • l-Uffiċċju reġistrat tagħhom ma jibqax jeżisti jew ma jkunx aktar identiku għal dak iddikjarat fir-reġistru kummerċjali; huma ma ppreżentawx id-dokumenti rikjesti mil-liġi;
 • huwa s-suġġett ta’ xoljiment qabel il-preżentata tar-rikors
 • huma ddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jfallu jew li ma għandhomx riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Fl-aħħar tax-xahar ta’ Ġunju 2014, il-proċedura ta’ insolvenza hija rregolata mil-Liġi Nru 85/2014 dwar il-proċedura ta’ prevenzjoni ta’ insolvenza u ta’ insolvenza, li d-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw għall-proċessi li nbdew wara d-dħul fis-seħħ tagħha. Il-provi li bdew qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 85/2014 jibqgħu soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Nru 85/2006 dwar proċedimenti ta’ insolvenza.

Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza

Liema informazzjoni tinkludi?

Il-proċedimenti ta’ insolvenza jirreġistraw id-dokumenti proċedurali kollha maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi matul il-proċedimenti ta’ insolvenza, jiġifieri:

 • it-taħrika;
 • komunikazzjoni;
 • in-notifiki;
 • avviżi tal-laqgħat;
 • sentenzi;
 • atti legali oħra meħtieġa mil-liġi (rapporti maħruġa mill-amministratur/likwidatur, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, avviżi).

Is-sit elettroniku tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza kif inhu organizzat?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza jipprovdi aċċess għal dan li ġej:

 • informazzjoni b’xejn;
 • informazzjoni rigward l-istruttura tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, id-Direttorat għall-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza;
 • leġiżlazzjoni, forom u atti proċedurali speċifiċi.

Is-sit web tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza (BPI) tinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

 • informazzjoni rigward l-istabbiliment tal-BPI:
 • atti leġiżlattivi:
 • chart tal-organizzazzjoni tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, l-uffiċċji tar-reġistri tal-kummerċ marbutin mat-tribunali u l-BPI;
 • dizzjunarju legali (insolvenza);
 • Data statistika mill-BPI;
 • relazzjonijiet interistituzzjonali;
 • kuntatt.

Il-forom tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza huma disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-portal tas-servizzi online tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju fit-taqsima ddedikata għall-Bulettin dwar il-Proċedimenti ta’ Insolvenza u huma organizzati kif ġej:

1 Servizzi BPI:

 • “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” (bi ħlas):
 • “Sommarju tal-BPI” (informazzjoni b’xejn);
 • “Persuni ppubblikati fil-BPI” (informazzjoni b’xejn)

2. formoli relatati mal-iżvelar ta’ BGI

 • Formoli online għall-pubblikazzjoni fil-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

3. formoli relatati ma’ l-operazzjoni tal-forniment ta’ l-informazzjoni tal-BPI.

 • Formoli online biex tingħata informazzjoni tal-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

4. statistika

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza Rumen huwa mingħajr ħlas?

Il-bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza huwa ppubblikat f’format elettroniku. Il-verżjoni elettronika tal-Bullettin tista’ tinstab online fuq:

L-aċċess għas-servizzi mogħtija mill-BPI huwa diffrenzjat:

 • l-aċċess tal-utenti għas-sit web uffiċjali tal-Bullettin tal-Insolvenza huwa mingħajr ħlas u ma jirrikjedix l-awtentikazzjoni;
 • l-aċċess għall-portal tas-servizz online tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju jeħtieġ l-awtentikazzjoni tal-utent.
 • l-aċċess għall- “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” jingħata wara l-awtentikazzjoni u l-ħlas mill-utent ta’ abbonament.
 • l-aċċess għas- “sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” u l- “Persuni ppubblikati fil-BPI” huwa mingħajr ħlas u jirrikjedi biss li wieħed jirreġistra bħala utent.

Kif tfittex fir-Reġistru tal-Insolvenza fir-Rumanija

Fil-qasam tat-tiftix tal-Bullettin tal-Insolvenza Online jista’ jsir tiftix wara: in-numru u s-sena tal-pubblikazzjoni tal-BPI, l-isem tad-debitur, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni tan-negozju, in-numru tal-fajl tal-qorti u l-pubblikazzjoni tal-BPI; dawn għandhom ikunu aċċessibbli, fuq bażi ta’ tariffa, b’abbonament għall-ġurnali ta’ abbord ippubblikati li fihom jiġu riprodotti d-dokumenti proċedurali sħaħ.

Wieħed jista’ jfittex is- “sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” bin-numru u d-data tal-ħarġa. L-informazzjoni li ġejja tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas:

 • it-tip ta’ dokument proċedurali ppubblikat fil-Bullettin (pereżempju: taħrikiet, ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza, notifika għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza, sejħa għal laqgħa tal-kredituri, rapport ta’ attività, pjan ta’ riorganizzazzjoni, sentenza ta’ ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment, notifika għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment, pjan ta’ distribuzzjoni, rapport finali, għeluq ta’ proċedimenti ta’ insolvenza, eċċ.);
 • l-ismijiet tal-persuni li għalihom jirreferu d-dokumenti proċedurali;
 • (ċ) il-kontea fejn jinsabu l-bini ta’ dik il-persuna;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • numru tar-reġistru

Wieħed jista’ jfittex il- “Persuni ppubblikati fil-BPI” bin-numru u d-data tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa, l-isem tad-debitur, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kummerċ, in-numru ta’ referenza tal-kawża fil-qorti, u l-intervall tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa. l-informazzjoni li ġejja tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas:

 • isem;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-persuni kkonċernati mid-dokumenti proċedurali;
 • (ċ) il-kontea fejn jinsabu l-bini ta’ dik il-persuna;
 • in-numru tal-każ ta’ insolvenza u l-isem tal-qorti fejn ġie rreġistrat il-każ;
 • in-numri tal-bullettini, inklużi dokumenti proċedurali li jirreferu għal tali persuni;
 • it-tip ta’ proċedura;
 • l-ewwel proċess stabbilit wara l-bidu tal-proċedimenti, fejn xieraq.

L-istorja tar-Reġistru tal-Insolvenza fir-Rumanija

Il-bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza ġie stabbilit fl-2006 skont l-Att Nru 86/2006 dwar il-Proċedimenti ta’ Insolvenza.

L-għan prinċipali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza Rumen huwa l-ottimizzazzjoni kontinwa tas-sistema elettronika ta’ ċitazzjonijiet, avviżi, sejħiet u notifiki fir-rigward tad-dokumenti proċedurali ppubblikati.

Il-benefiċċji tar-Reġistru tal-Insolvenza fir-Rumanija

Il-pubblikazzjoni tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza għandha benefiċċji ċari:

 • Tħaffef il-proċedimenti ta’ insolvenza u tissimplifika l-komunikazzjoni taċ-ċitazzjoni, it-taħrika, id-deċiżjonijiet tal-qorti u dokumenti proċedurali oħra maħruġa mill-qrati u l-amministraturi/il-likwidaturi, u b’hekk tistabbilixxi proċedura ta’ komunikazzjoni elettronika.
 • huwa uniisti u jistandardizza d-dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi.
 • Jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ bażi ta’ data nazzjonali ta’ dokumenti proċedurali maħruġa minn qrati u amministraturi/likwidaturi (jiġifieri taħrikiet, komunikazzjonijiet, deċiżjonijiet tal-qorti, taħrikiet, avviżi ta’ laqgħat, tfakkiriet, rapporti, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni)
 • Jiffaċilitaw id-dħul rapidu fir-reġistru tan-negozju/reġistri oħra tan-notifiki maħruġa skont l-Att Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza.
 • Jagħti aċċess lil persuni interessati għal dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web uffiċjali tal-Bullettin tal-Insolvenza Rumen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSit web uffiċjali tar-reġistru kummerċjali Rumen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPortal tas-servizzi online tal-Uffiċċju tar-Reġistru Kummerċjali Nazzjonali Rumen


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/11/2019