Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri plačilne nesposobnosti - Romunija

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Ta del vsebuje pregled Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, ki je del romunskega registra plačilne nesposobnosti in ga je ustanovilo Ministrstvo za pravosodje – Nacionalni urad poslovnega registra


Registri plačilne nesposobnosti

Katere informacije vsebuje register plačilne nesposobnosti v Romuniji?

Postopki v primeru insolventnosti v Romuniji

Povezava se odpre v novem oknuBPI, ki ga je objavil nacionalni urad poslovnega registra, zagotavlja izvršitev poziva strank, obvestilo, obvestilo, obvestilo o procesnih dokumentih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/upravitelji v postopku zaradi insolventnosti v skladu z zakonom št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih v primeru insolventnosti.

Splošni postopek zaradi insolventnosti se uporablja za:

1 Strokovnjaki (vsi tisti, ki upravljajo podjetje), z izjemo tistih, ki opravljajo svobodne poklice, in tistih, za katere obstajajo posebne določbe v zvezi z režimom plačilne nesposobnosti.

Poenostavljeni postopek zaradi insolventnosti se uporablja za:

1. strokovnjaki;

 • poklicna združenja;
 • posamezna podjetja in družinska podjetja

2. dolžniki, ki izpolnjujejo nekatere posebne pogoje, in sicer:

 • Nimam sredstev;
 • ni mogoče najti poslovne ali računovodske dokumentacije;
 • njihovega upravitelja ni mogoče najti;
 • njihov registrirani sedež ne obstaja več ali pa ni več enak tistemu, ki je naveden v poslovnem registru; dokumenti, ki jih zahteva zakon, niso bili predloženi;
 • so predmet prenehanja pred vložitvijo vloge za začetek postopka
 • so izrazili namero, da bodo šli v stečaj ali da se pred njimi ne bo izvedla sodna reorganizacija.

Stečajni postopek je konec junija 2014 urejen z zakonom št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in insolventnosti, ki se uporabljajo za postopke, ki so se začeli po začetku njene veljavnosti. Za poskuse, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti zakona št. 85/2014, še naprej veljajo določbe zakona št. 85/2006 o postopkih v primeru insolventnosti.

Bilten o insolventnosti

Katere informacije vključujejo?

V postopku zaradi insolventnosti so evidentirani vsi procesni akti, ki so jih izdali sodišča in stečajni upravitelji/upravitelji v postopku zaradi insolventnosti, in sicer:

 • poziv;
 • komuniciranje;
 • uradna obvestila;
 • obvestili o sejah;
 • sodnih odločb;
 • drugi pravni akti, ki jih zahteva zakon (poročila upravitelja/likvidacijskega upravitelja, načrti za reorganizacijo sodnih postopkov, napovedi).

Kako je organizirana spletna stran Biltena postopkov v primeru insolventnosti?

Povezava se odpre v novem oknuSpletišče Biltena postopkov v primeru insolventnosti omogoča dostop do:

 • brezplačnih informacij,
 • informacij o strukturi Nacionalnega urada poslovnega registra, direktorata za Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti,
 • posebne zakonodaje, obrazcev in procesnih aktov.

Spletišče Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN) vsebuje naslednje oddelke:

 • informacije o ustanovitvi BPPN,
 • zakonske določbe,
 • organizacijska struktura Nacionalnega urada poslovnega registra, uradov poslovnih registrov pri nacionalnih sodiščih, in BPPN,
 • pravni slovar (o plačilni nesposobnosti),
 • Statistični podatki BPPN,
 • medinstitucionalni odnosi,
 • kontakt.

Oblike Biltena postopkov v primeru insolventnosti so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuportalu spletnih storitev nacionalnega urada poslovnega registra v oddelku, ki je posvečeno Billu o postopkih v primeru insolventnosti, in je organizirano na naslednji način:

1 Storitve BPI:

 • „elektronski Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ (dostop s plačilom pristojbine),
 • „Summary of BPI“ (proste informacije);
 • „Osebe, objavljene v BPI“ (brezplačne informacije)

2. obrazci, ki se nanašajo na razkritje NPP

 • Spletni obrazci za objavo v BPPN,
 • Obrazci za informacije BPPN, ki niso na spletu;

3. obrazci, ki se nanašajo na delovanje zagotavljanja informacij BPI.

 • Spletni obrazci za pridobitev informacij BPPN,
 • Obrazci za informacije BPPN, ki niso na spletu;

4. statistika

Ali je dostop do romunskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je objavljen v elektronski obliki. Prek spleta je na voljo na povezavi:

Dostop do storitev, ki jih ponuja BPPN, je različen:

 • dostop uporabnikov do uradne spletne strani Biltena Biltena je brezplačen in se ne zahteva avtentifikacija;
 • za dostop do spletnega portala nacionalnega urada poslovnega registra je potrebna avtentifikacija uporabnika.
 • dostop do „Biltena o postopkih v primeru insolventnosti na spletu“ se odobri po avtentikaciji uporabnika in plačilu naročnine.
 • dostop do „povzetka posameznih zadev BPPN“ in „imen oseb, objavljenih v BPPN“ je brezplačen in se zanj zahteva le registracija uporabnika.

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti v Romuniji

Na področju „Bilanca plačilne nesposobnosti na spletu“ je mogoče iskati po: številko in leto objave BPI, ime dolžnika, davčno številko, registrsko številko, številko sodnega spisa in objavo BPI; pristojbine so dostopne na podlagi naročnine in naročnine na objavljene ladijske dnevnike, v katerih so navedeni celotni procesni akti.

„Povzetek posamezne zadeve BPPN“ je mogoče iskati po številki zadeve in datumu izdaje. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • vrsta procesnega akta, objavljenega v biltenu (na primer: poziv, začetek stečajnega postopka, sklic sestanka upnikov, poročilo o dejavnosti, načrt reorganizacije, začetek stečajnega postopka, obvestilo o začetku stečajnega postopka, načrt razdeljevanja, končno poročilo, zaključek postopka zaradi insolventnosti itd.);
 • imena oseb, na katere se nanašajo procesni dokumenti;
 • okrožje, kjer so prostori te osebe;
 • davčno sklicno številko;
 • številka registra

Osebe, objavljene v BPPN, je mogoče iskati po številki in letu objave zadeve, imenu dolžnika, davčni številki, številki vpisa v poslovni register, referenčni številki spisa sodne zadeve ali po obdobju objave v registru plačilne nasposobnosti. naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • ime;
 • davčno sklicno številko;
 • registrsko številko oseb, na katere se nanašajo procesni akti;
 • okrožje, kjer so prostori te osebe;
 • številko zadeve v primeru insolventnosti in ime sodišča, kjer je zadeva registrirana;
 • številke glasil, vključno s postopkovnimi dokumenti, ki se nanašajo na te osebe;
 • vrsti postopka;
 • prvo sojenje po začetku postopka, kadar je to primerno.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti v Romuniji

Bilten o postopkih v primeru insolventnosti je bil ustanovljen leta 2006 v skladu z Zakonom št. 86/2006 o postopkih v primeru insolventnosti.

Glavni cilj romunskega Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je nenehno optimiziranje elektronskega sistema sodnih pozivov, obvestil, pozivov in vročitev objavljenih postopkovnih dokumentov.

Prednosti registra plačilne nesposobnosti v Romuniji

Objava Biltena postopkov v primeru insolventnosti prinaša jasne koristi:

 • Pospeši postopke zaradi insolventnosti in poenostavi pošiljanje sodnih pozivov, sodnih pozivov, sodnih odločb in drugih procesnih aktov, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/upravitelji prenehanja, s čimer se vzpostavi elektronski komunikacijski postopek.
 • unioti in standardizirajo postopkovne dokumente, ki jih izdajo sodišča in stečajni upravitelji/upravitelji insolventnosti.
 • Prispevanje k razvoju nacionalne zbirke podatkov o procesnih dokumentih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/upravitelji (sodni poziv, sporočila, sodne odločbe, pozivi, obvestila o sestankih, opomniki, poročila, reorganizacijski načrti)
 • Omogočiti hiter vstop v poslovni register/druge registre obvestil, izdanih v skladu z Zakonom št. 85/2014 o preprečevanju insolventnosti in postopkih v primeru insolventnosti.
 • Zainteresiranim osebam omogoča dostop do procesnih aktov, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/upravitelji stečajnih upraviteljev.

Pomembne povezave

Povezava se odpre v novem oknuUradna spletna stran romunskega Biltena plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuUradna spletna stran romunskega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuSpletni portal romunskega nacionalnega urada poslovnega registra


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 19/11/2019