Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Rumanija

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza — ir-Reġistru Rumen tal-Insolvenza, stabbilit mill-Ministeru tal-Ġustizzja — l-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali


Reġistri tal-insolvenza

X’informazzjoni jipprovdi r-reġistru tal-insolvenza fir-Rumanija?

Proċedimenti ta’ insolvenza fir-Rumanija

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza (BPI), ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju, jiżgura l-eżekuzzjoni tan-notifika tat-taħrika tal-partijiet, l-avviż, l-avviż, l-avviż ta’ dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati u l-amministraturi/likwidaturi matul il-proċedimenti ta’ insolvenza, skont l-Att Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza.

Il-proċedura ġenerali ta’ insolvenza għandha tapplika għal:

1 Il-professjonisti (dawk kollha li joperaw impriża), bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jipprattikaw professjonijiet liberali u dawk li fir-rigward tagħhom hemm dispożizzjonijiet speċjali relatati mar-reġim tal-insolvenza.

Il-proċedura ta’ insolvenza simplifikata tapplika għal:

1. professjonisti;

 • professjonisti;
 • impriżi individwali u intrapriżi tal-familja

2. id-debituri li jikkonformaw ma’ numru ta’ kundizzjonijiet speċifiċi, jiġifieri:

 • Ma għandix assi;
 • id-dokumenti ta’ stabbiliment jew kontijiet ma jistgħux jinstabu;
 • l-amministratur tagħhom ma jistax jinstab;
 • l-Uffiċċju reġistrat tagħhom ma jibqax jeżisti jew ma jkunx aktar identiku għal dak iddikjarat fir-reġistru kummerċjali; huma ma ppreżentawx id-dokumenti rikjesti mil-liġi;
 • huwa s-suġġett ta’ xoljiment qabel il-preżentata tar-rikors
 • huma ddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jfallu jew li ma għandhomx riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Fl-aħħar tax-xahar ta’ Ġunju 2014, il-proċedura ta’ insolvenza hija rregolata mil-Liġi Nru 85/2014 dwar il-proċedura ta’ prevenzjoni ta’ insolvenza u ta’ insolvenza, li d-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw għall-proċessi li nbdew wara d-dħul fis-seħħ tagħha. Il-provi li bdew qabel id-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 85/2014 jibqgħu soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Nru 85/2006 dwar proċedimenti ta’ insolvenza.

Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza

Liema informazzjoni tinkludi?

Il-proċedimenti ta’ insolvenza jirreġistraw id-dokumenti proċedurali kollha maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi matul il-proċedimenti ta’ insolvenza, jiġifieri:

 • it-taħrika;
 • komunikazzjoni;
 • in-notifiki;
 • avviżi tal-laqgħat;
 • sentenzi;
 • atti legali oħra meħtieġa mil-liġi (rapporti maħruġa mill-amministratur/likwidatur, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, avviżi).

Is-sit elettroniku tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza kif inhu organizzat?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza jipprovdi aċċess għal dan li ġej:

 • informazzjoni b’xejn;
 • informazzjoni rigward l-istruttura tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, id-Direttorat għall-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza;
 • leġiżlazzjoni, forom u atti proċedurali speċifiċi.

Is-sit web tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza (BPI) tinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

 • informazzjoni rigward l-istabbiliment tal-BPI:
 • atti leġiżlattivi:
 • chart tal-organizzazzjoni tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, l-uffiċċji tar-reġistri tal-kummerċ marbutin mat-tribunali u l-BPI;
 • dizzjunarju legali (insolvenza);
 • Data statistika mill-BPI;
 • relazzjonijiet interistituzzjonali;
 • kuntatt.

Il-forom tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza huma disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafil-portal tas-servizzi online tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju fit-taqsima ddedikata għall-Bulettin dwar il-Proċedimenti ta’ Insolvenza u huma organizzati kif ġej:

1 Servizzi BPI:

 • “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” (bi ħlas):
 • “Sommarju tal-BPI” (informazzjoni b’xejn);
 • “Persuni ppubblikati fil-BPI” (informazzjoni b’xejn)

2. formoli relatati mal-iżvelar ta’ BGI

 • Formoli online għall-pubblikazzjoni fil-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

3. formoli relatati ma’ l-operazzjoni tal-forniment ta’ l-informazzjoni tal-BPI.

 • Formoli online biex tingħata informazzjoni tal-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

4. statistika

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza Rumen huwa mingħajr ħlas?

Il-bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza huwa ppubblikat f’format elettroniku. Il-verżjoni elettronika tal-Bullettin tista’ tinstab online fuq:

L-aċċess għas-servizzi mogħtija mill-BPI huwa diffrenzjat:

 • l-aċċess tal-utenti għas-sit web uffiċjali tal-Bullettin tal-Insolvenza huwa mingħajr ħlas u ma jirrikjedix l-awtentikazzjoni;
 • l-aċċess għall-portal tas-servizz online tal-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju jeħtieġ l-awtentikazzjoni tal-utent.
 • l-aċċess għall- “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” jingħata wara l-awtentikazzjoni u l-ħlas mill-utent ta’ abbonament.
 • l-aċċess għas- “sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” u l- “Persuni ppubblikati fil-BPI” huwa mingħajr ħlas u jirrikjedi biss li wieħed jirreġistra bħala utent.

Kif tfittex fir-Reġistru tal-Insolvenza fir-Rumanija

Fil-qasam tat-tiftix tal-Bullettin tal-Insolvenza Online jista’ jsir tiftix wara: in-numru u s-sena tal-pubblikazzjoni tal-BPI, l-isem tad-debitur, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni tan-negozju, in-numru tal-fajl tal-qorti u l-pubblikazzjoni tal-BPI; dawn għandhom ikunu aċċessibbli, fuq bażi ta’ tariffa, b’abbonament għall-ġurnali ta’ abbord ippubblikati li fihom jiġu riprodotti d-dokumenti proċedurali sħaħ.

Wieħed jista’ jfittex is- “sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” bin-numru u d-data tal-ħarġa. L-informazzjoni li ġejja tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas:

 • it-tip ta’ dokument proċedurali ppubblikat fil-Bullettin (pereżempju: taħrikiet, ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza, notifika għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ insolvenza, sejħa għal laqgħa tal-kredituri, rapport ta’ attività, pjan ta’ riorganizzazzjoni, sentenza ta’ ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment, notifika għall-ftuħ ta’ proċedimenti ta’ falliment, pjan ta’ distribuzzjoni, rapport finali, għeluq ta’ proċedimenti ta’ insolvenza, eċċ.);
 • l-ismijiet tal-persuni li għalihom jirreferu d-dokumenti proċedurali;
 • (ċ) il-kontea fejn jinsabu l-bini ta’ dik il-persuna;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • numru tar-reġistru

Wieħed jista’ jfittex il- “Persuni ppubblikati fil-BPI” bin-numru u d-data tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa, l-isem tad-debitur, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kummerċ, in-numru ta’ referenza tal-kawża fil-qorti, u l-intervall tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa. l-informazzjoni li ġejja tista’ tiġi aċċessata mingħajr ħlas:

 • isem;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • in-numru ta’ reġistrazzjoni tal-persuni kkonċernati mid-dokumenti proċedurali;
 • (ċ) il-kontea fejn jinsabu l-bini ta’ dik il-persuna;
 • in-numru tal-każ ta’ insolvenza u l-isem tal-qorti fejn ġie rreġistrat il-każ;
 • in-numri tal-bullettini, inklużi dokumenti proċedurali li jirreferu għal tali persuni;
 • it-tip ta’ proċedura;
 • l-ewwel proċess stabbilit wara l-bidu tal-proċedimenti, fejn xieraq.

L-istorja tar-Reġistru tal-Insolvenza fir-Rumanija

Il-bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza ġie stabbilit fl-2006 skont l-Att Nru 86/2006 dwar il-Proċedimenti ta’ Insolvenza.

L-għan prinċipali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza Rumen huwa l-ottimizzazzjoni kontinwa tas-sistema elettronika ta’ ċitazzjonijiet, avviżi, sejħiet u notifiki fir-rigward tad-dokumenti proċedurali ppubblikati.

Il-benefiċċji tar-Reġistru tal-Insolvenza fir-Rumanija

Il-pubblikazzjoni tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza għandha benefiċċji ċari:

 • Tħaffef il-proċedimenti ta’ insolvenza u tissimplifika l-komunikazzjoni taċ-ċitazzjoni, it-taħrika, id-deċiżjonijiet tal-qorti u dokumenti proċedurali oħra maħruġa mill-qrati u l-amministraturi/il-likwidaturi, u b’hekk tistabbilixxi proċedura ta’ komunikazzjoni elettronika.
 • huwa uniisti u jistandardizza d-dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi.
 • Jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ bażi ta’ data nazzjonali ta’ dokumenti proċedurali maħruġa minn qrati u amministraturi/likwidaturi (jiġifieri taħrikiet, komunikazzjonijiet, deċiżjonijiet tal-qorti, taħrikiet, avviżi ta’ laqgħat, tfakkiriet, rapporti, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni)
 • Jiffaċilitaw id-dħul rapidu fir-reġistru tan-negozju/reġistri oħra tan-notifiki maħruġa skont l-Att Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza.
 • Jagħti aċċess lil persuni interessati għal dokumenti proċedurali maħruġa mill-qrati u l-amministraturi tal-insolvenza/likwidaturi.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web uffiċjali tal-Bullettin tal-Insolvenza Rumen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSit web uffiċjali tar-reġistru kummerċjali Rumen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPortal tas-servizzi online tal-Uffiċċju tar-Reġistru Kummerċjali Nazzjonali Rumen


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 19/11/2019