Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Rumunsko

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Tento oddíl poskytuje přehled o Insolvenčního věstníku – rumunský insolvenční rejstřík, zřízené ministerstvem spravedlnosti, Národní obchodní rejstřík


Insolvenční rejstříky

Jaké informace rumunský insolvenční rejstřík nabízí?

Úpadkové řízení v Rumunsku

Odkaz se otevře v novém okně.Bulletin pro postupy při platební neschopnosti (IPB) vydané Národní obchodní rejstřík, zajištěno, že oznamování sporu třetí straně, sdělení, oznámení o svolání valné hromady, procesních písemností vydaných soudy a soudními správci/správci podstaty v úpadkovém řízení v souladu se zákonem č. 85/2014 o předcházení insolvenci a o insolvenčních řízeních

Obecné úpadkové řízení vztahuje na:

1. Všichni odborníci (podnik), s výjimkou výkonu svobodných povolání a na nichž existují zvláštní ustanovení, pokud jde o insolvenční řízení.


Zjednodušená úpadková řízení vztahuje na:

1 odborníků;

 • povolení fyzickým osobám;
 • jednotlivé podniky a rodinné podniky

2 dlužníků, kteří splňují řadu konkrétních podmínek, tj.:

 • nejsou držiteli majetku;
 • zařízení nebo účetními doklady nelze nalézt;
 • jejich správce, nelze nalézt;
 • sídlo již neexistuje nebo již není totožný s celním úřadem pro obchodní rejstřík; nepředložil dokumenty stanovené právními předpisy;
 • zrušení je před podáním žádosti u soudu
 • prohlásily, že mají v úmyslu vyhlásit úpadek nebo nemohou mít prospěch z insolvenčního řízení.

Koncem června 2014 se úpadkového řízení je upraven zákonem č. Řízení č. 85/2014 o předcházení insolvenci a insolvenčních řízeních, jejíž ustanovení se vztahuje na postupy zahájené po jeho vstupu v platnost. Zemědělci postupy vstupu v platnost zákona č. 85/2014, nadále podléhají ustanovením zákona č. 85/2006 o insolvenčním řízení.

Bulletin pro postupy při platební neschopnosti

Jaké informace obsahuje?

Bulletin pro postupy při platební neschopnosti obsahuje všechny procesní akty vydané soudy a soudní správce/správců podstaty v rámci úpadkového řízení, a to:

 • předvolání;
 • komunikace;
 • oznámení;
 • účast;
 • rozsudek;
 • dalších procesních úkonů stanovených zákonem (zprávy vydané soudní správce/likvidátora, soudní reorganizaci plány, oznámení).

Jak se uděluje na internetových stránkách Bulletin pro postupy při platební neschopnosti?

Odkaz se otevře v novém okně.Na internetových stránkách Insolvenčního věstníku poskytuje přístup k:

 • bezplatné informace;
 • co se týče struktury Národního úřadu obchodního rejstříku, ředitelství pro Insolvenčního věstníku;
 • zvláštní právní předpisy, formuláře a procesní úkony.

Na internetových stránkách Insolvenčního věstníku (IPB) má tyto části:

 • informace týkající se stanovení IPB;
 • projednávání legislativních aktů;
 • organizační schéma Národního úřadu obchodního rejstříku, obchodního rejstříku přiřazených k soudům a úřadům IPB;
 • právní slovník (insolvence).
 • IPB statistických údajů;
 • interinstitucionální vztahy;
 • kontaktní údaje.

Insolvenčního věstníku formuláře jsou dostupné na portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku, v oddíle věnovaném Insolvenčního věstníku, a má následující strukturu:Odkaz se otevře v novém okně.https://portal.onrc.ro/

1. BPI:

 • „Insolvenčního věstníku online“ (zpoplatněných);
 • „Shrnutí IPB“ (bezplatné informace);
 • „Osoby v IPB‘ (bez omezení)

Činnost 2 formuláře pro zveřejnění v IPB;

 • On-line formuláře pro zveřejnění v IPB;
 • Off-line formy IPB.

Činnost 3 formuláře pro poskytování informací IPB;.

 • On-line formuláře pro poskytování informací IPB;
 • Off-line formy IPB.

Statistiky – 4

Je přístup k insolvenčnímu rejstříku bezplatný v Rumunsku?

Insolvenčního věstníku je zveřejněno v elektronické podobě. Elektronickou verzi tohoto bulletinu je k dispozici on-line na adrese:

Přístup ke službám poskytovaným IPB liší:

 • přístup uživatelů již na oficiálních internetových stránkách Insolvenčního věstníku zdarma a bez registrace;
 • přístup k portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku vyžaduje registraci uživatele;
 • přístup k „Insolvenčního věstníku on-line“ je udělena až po registraci jako uživatel a vyplácení příspěvků.
 • přístup k „IPB shrnutí problému“ a „Osoby v IPB“ je bezplatné a vyžaduje pouze registraci uživatele.

Jak vyhledávat v rumunském insolvenční rejstřík

„Insolvenčního věstníku on-line“ lze vyhledávat podle: výrobní číslo a rok zveřejnění, jméno dlužníka, daňové identifikační číslo, číslo zápisu v obchodním rejstříku, číslo jednací soudního řízení nebo zveřejnění interval emise. pro cizí potřebu, jsou přístupná na základě předplatného, věstníky zveřejněné v BPI uvedených procesních aktů v plném rozsahu.

„IPB shrnutí problému“ lze vyhledávat pomocí číslo a datum vydání. Jsou dostupné zdarma následující informace:

 • typ procesního dokumentu zveřejněném v Bulletin (např.: předvolání, trest za zahájení úpadkového řízení, oznámení o zahájení úpadkového řízení, svolání schůze věřitelů, zprávu o činnosti, plán reorganizace, trest za zahájení úpadkového řízení, oznámení o zahájení úpadkového řízení, distribuční plán, závěrečná zpráva, trest za ukončení úpadkového řízení atd.);
 • jména jednotlivců uvedených procesních dokumentů;
 • pokud se sídlo uvedené osoby;
 • daňové registrační číslo;
 • registrační číslo v rejstříku

„Osoby v IPB“ lze vyhledávat pomocí číslo a rok zveřejnění, jméno dlužníka, daňové identifikační číslo, číslo zápisu v obchodním rejstříku, číslo jednací soudního řízení nebo zveřejnění interval emise. jsou dostupné zdarma následující informace:

 • název;
 • daňové registrační číslo;
 • registrační číslo osoby uvedené v podáních;
 • pokud se sídlo uvedené osoby;
 • číslo insolvenčního řízení a název soudu, pokud se daná věc zapsána;
 • čísla, která zahrnují procesních dokumentů týkajících se těchto osob;
 • typ řízení;
 • první zavádí po zahájení řízení, je-li to vhodné.

Historie rumunského insolvenční rejstřík

Insolvenčního věstníku byla zřízena v roce 2006 podle zákona č. 86/2006 o úpadkovém řízení.

Průběžné optimalizace elektronického systému předvolání, oznámení, výzev a oznamování procesních písemností zveřejněna, je hlavním cílem rumunské Insolvenčního věstníku.

Přínosy rumunský insolvenční rejstřík

Publikaci Insolvenčního věstníku přináší jasné výhody:

 • urychluje insolvenční řízení, a zjednodušuje komunikaci doručování, oznamování, pozvánky, rozhodování a dalších procesních úkonů, vydaných soudy a soudními úředníky/likvidátory, a tím vytvoření elektronické komunikace.
 • sjednocuje a standardizuje procesních dokumentů vydaných soudy a soudními úředníky/likvidátory.
 • přispět k vytvoření vnitrostátní databáze procesních písemností vydaných soudy a soudními úředníky/likvidátory (tj. předvolání, oznámení, soudních rozhodnutí, pozvánky, oznámení, zprávy, plánů reorganizace)
 • umožňuje rychlý zápis do obchodního rejstříku/jiných registrů v oznámení vydaném podle zákona č. 85/2014 o předcházení insolvenci a o insolvenčních řízeních
 • poskytuje zainteresovaným osobám přístup k procesním písemnostem vydaných soudy a soudními úředníky/likvidátory.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunské Insolvenční věstník

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Prostřednictvím portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku v Rumunsku


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 04/09/2018