Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Rumänien

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Detta avsnitt ger en översikt av Bulletinen om insolvensförfaranden – rumänska konkursregistret, som inrättats av justitieministeriet – Nationella bolagsverket


Konkursregister

Vilken information de rumänska konkursregistret?

Insolvensförfaranden i Rumänien

Länken öppnas i ett nytt fönsterBulletinen om insolvensförfaranden (IPB), som publiceras av Nationella bolagsverket, garanteras att litisdenuntiation, kommunikation, kallelse, anmälan av handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer i insolvensförfaranden och i enlighet med lag nr 85/2014 om förfarandena för att förebygga insolvens och insolvensförfaranden.

Allmänna insolvensförfaranden gäller:

1. Yrkesverksamma (som driver ett företag), med undantag för dem som utövar fria yrken och där det finns särskilda bestämmelser om insolvensförfarande.


Förenklade insolvensförfaranden gäller:

1 yrkesverksamma.

 • fysiska personer med fullmakt
 • enskilda firmor och familjeföretag

2 gäldenärer som uppfyller ett antal specifika villkor, dvs.:

 • inte innehar egendom.
 • inrättande eller kan inte hittas,
 • deras förvaltare saknas.
 • deras säte finns inte längre eller är inte längre identisk med den som deklarerats för handelsregistret. underlåtit att lämna in de handlingar som krävs enligt lagen.
 • upplösningen är innan talan i en domstol
 • förklarat sin avsikt att gå i konkurs eller inte kan dra fördel av en företagsrekonstruktion.

I slutet av juni 2014 insolvens regleras genom lag nr Förfarande 85/2014 om förfarandena för att förebygga insolvens och om insolvensförfaranden, vars bestämmelser gälla för de processer som inletts efter dess ikraftträdande. Jordbrukare processer ikraftträdandet av lag nr 85/2014, omfattas av bestämmelserna i lag nr 85/2006 om insolvensförfarande.

Bulletinen om insolvensförfaranden

Vad omfattar den?

Bulletinen om insolvensförfaranden innehåller alla handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer i insolvensförfaranden, nämligen:

 • kallelse.
 • kommunikation.
 • anmälningar.
 • deltagande.
 • dom.
 • andra handlingar som föreskrivs enligt lag (rapporter av förvaltare/likvidatorer, planer för juridisk omorganisation, meddelanden).

Hur organiseras det webbplatsen för bulletinen om insolvensförfaranden)?

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplatsen med Bulletinen om insolvensförfaranden ger tillgång till följande:

 • kostnadsfri information.
 • information om strukturen för bolagsverket, direktoratet för Bulletinen om insolvensförfaranden.
 • särskild lagstiftning, blanketter och handlingar.

Webbplatsen med Bulletinen om insolvensförfaranden (IPB) har följande facksektioner:

 • information om införandet av bulletinen
 • lagstiftningsakter.
 • organisationsplan för bolagsverket, de filialer av bolagsverket som är knutna till tribunalerna och Bulletinen om insolvensförfaranden.
 • juridisk ordlista (konkurs)
 • IPB statistiska uppgifter.
 • mellaninstitutionella förbindelser.
 • kontaktuppgifter.

Bulletinen om insolvensförfaranden formulär finns tillgängliga för de e-tjänster som portalen för bolagsverket, i avsnittet om Bulletinen om insolvensförfaranden och har följande struktur:Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://portal.onrc.ro/

1. BPI:

 • Bulletinen om insolvensförfaranden ”online” (arvodesbaserat).
 • Antal ”Sammanfattning av Bulletinen om insolvensförfaranden (kostnadsfri information)
 • ”Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden (kostnadsfri information)

Verksamhet 2 former för offentliggörande i Bulletinen om insolvensförfaranden.

 • Formulär för offentliggörande i Bulletinen om insolvensförfaranden.
 • Traditionella former för Bulletinen om insolvensförfaranden.

Verksamhet 3 (former för att tillhandahålla information.

 • Formulär för tillhandahållande av IPB information.
 • Traditionella former för Bulletinen om insolvensförfaranden.

Statistik – 4

Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri i Rumänien?

Bulletinen om insolvensförfaranden publiceras i elektroniskt format. Den elektroniska versionen av Bulletin finns online på:

Tillgången till IPB-tjänsterna är differentierad:

 • användarna kan få tillgång till den officiella webbplatsen för Bulletinen om insolvensförfaranden kostnadsfritt och utan registrering.
 • tillgång till e-tjänster som portalen för bolagsverket kräver användarens registrering.
 • tillgång till ”online” Bulletinen om insolvensförfaranden får man när man registrerar sig som användare och betalar en avgift.
 • tillgång till ”(sammanfattning av problemet” och ”Personer i Bulletinen om konkursförvaltning” är kostnadsfri och endast kräver registrering som användare.

Hur man söker i det rumänska konkursregistret

Bulletinen om insolvensförfaranden ”kan man söka på nätet: samt nummer och år för offentliggörande av en fråga, gäldenärens namn, skatteregistreringsnummer, registreringsnummer i handelsregistret, referensnummer för mål eller intervall för offentliggörandet av en fråga. för annans räkning är tillgängliga genom teckning, BPI som anges i offentliggjord processuella beslut fullt ut.

”(sammanfattning av problemet” kan man söka på nummer och datum för utfärdande. Är kostnadsfritt tillgängliga följande uppgifter:

 • typ av rättegångshandling Bulletin (t.ex.: kallelse, för att inleda ett insolvensförfarande, för att inleda ett insolvensförfarande, kallelse till borgenärssammanträde, verksamhetsrapport, omorganisationsplan, för konkursförfarande, öppna anmälan för ett konkursförfarande, distributionsplan, slutrapport för insolvensförfaranden avslutande osv.).
 • namnen på de personer som avses av rättegångshandlingar,
 • det är säte för denna person.
 • skatteregistreringsnummer.
 • registreringsnummer i registret

”Personer i Bulletinen om insolvensförfaranden” kan man söka på nummer och år för offentliggörande av en fråga, gäldenärens namn, skatteregistreringsnummer, registreringsnummer i handelsregistret, referensnummer för mål eller intervall för offentliggörandet av en fråga. är kostnadsfritt tillgängliga följande uppgifter:

 • namn.
 • skatteregistreringsnummer.
 • registreringsnummer för de personer som nämns i handlingarna.
 • det är säte för denna person.
 • konkursärendets nummer och namnet på den domstol där ärendet är registrerat
 • det nummer som omfattar handlingar som avser dessa personer.
 • typ av förfarande
 • den först efter det att förfarandet inletts, i förekommande fall.

Det rumänska konkursregistret

Bulletinen om insolvensförfaranden startades 2006 i enlighet med lag nr 86/2006 om insolvensförfaranden.

Den kontinuerliga förbättringen av det elektroniska systemet för förelägganden, meddelanden och anmälningar av rättegångshandlingar offentliggöras är huvudsyftet med den rumänska Bulletinen om insolvensförfaranden.

Fördelar med det rumänska konkursregistret

Publiceringen av Bulletinen om insolvensförfaranden medför uppenbara fördelar:

 • att påskynda insolvensförfarandet och förenklar kommunikation av meddelanden, stämningar, kallelser, beslut och andra handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer. därigenom etableras ett elektroniskt meddelande.
 • genom Bulletinen standardiseras de handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer.
 • bidra till utvecklingen av en nationell databas över handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer (dvs. förelägganden, meddelanden, domar, kallelser, tillkännagivanden, rapporter, omorganisationsplaner)
 • underlättar snabb registrering i bolagsregistret/andra register av tillkännagivanden som utfärdats enligt lag nr 85/2014 om förfarandena för att förebygga insolvens och insolvensförfaranden.
 • ger intresserade personer tillgång till de handlingar som utfärdas av domstolar och förvaltare/likvidatorer.

Relevanta länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen officiella webbplatsen för det rumänska Bulletinen om insolvensförfaranden

Länken öppnas i ett nytt fönsterDen officiella webbplatsen för det rumänska handelsregistret

Länken öppnas i ett nytt fönsterVia portalen e-tjänster av bolagsverket i Rumänien


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 04/09/2018