Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri nesolventnosti - Rumunjska

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?

U ovom se odjeljku daje pregled Biltena o stečajnim postupcima – Rumunjski registar nesolventnosti, a koja je osnovalo Ministarstvo pravosuđa – Nacionalni trgovački registar


Registri nesolventnosti

Koje informacije rumunjskom stečajnom registru?

Postupci u slučaju nesolventnosti u Rumunjskoj

Poveznica se otvara u novom prozoruBulletin of stečajnih postupaka (IPB) objavio Nacionalni trgovački registar, osigurati da se obavijest treće strane, komunikacije, obavijesti o sazivanju glavne skupštine, postupovnih akata koje su donijeli sudovi i sudski upravitelji/stečajnih upravitelja u stečajnom postupku u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o sprečavanju insolventnosti i postupku u slučaju insolventnosti.

Opće stečajnom postupku primjenjuje na:

1. Stručnjaci (svi koji upravljaju poduzetnik), uz iznimku onih koji ostvaruju slobodna zanimanja i na kojima postoje posebne odredbe u pogledu stečajnih režima.


Pojednostavljeni postupci u slučaju nesolventnosti primjenjuje se na:

1 stručnjaka;

 • ovlaštene fizičke osobe;
 • pojedinačna poduzeća i obiteljska poduzeća

2. dužnike koji ispunjavaju niz posebnih uvjeta, tj.:

 • nemaju imovini;
 • objekt ili računovodstvenim dokumentima ne mogu naći;
 • nije moguće pronaći njihovih administratora;
 • sjedište više ne postoji ili više nije istovjetan onomu koji je prijavljen trgovački registar; nije podnio dokumente propisane zakonom;
 • otapanje nije predmet prije podnošenja zahtjeva na sudu
 • izrazila su namjeru da ode u stečaj ili ne mogu ostvariti korist od postupka sudske reorganizacije.

Krajem lipnja 2014. stečaj je uređen Zakonom br. Postupak 85/2014 o sprečavanju insolventnosti i postupku u slučaju insolventnosti, čije se odredbe primjenjuju se na postupke pokrenute nakon njezina stupanja na snagu. Poljoprivrednici postupaka nakon što je na snagu stupio Zakon br. 85/2014, i dalje podliježu odredbama Zakona br. 85/2006 o stečajnom postupku.

Bulletin of stečajnih postupaka

Informacije koje obuhvaća?

Bulletin of stečajnih postupaka sadrži sve postupovne akte koje su donijeli sudovi i sudski upravitelji/likvidatora u stečajnom postupku, odnosno:

 • poziva;
 • komunikaciju;
 • obavijesti;
 • sudjelovanje;
 • presuda;
 • drugi postupovni akti propisan zakonom (izvješća koje je izdao sudski administrator/stečajnog upravitelja, sudske reorganizacije planova, obavijesti).

Kako je organizirana je na internetskim stranicama Biltena o stečajnim postupcima?

Poveznica se otvara u novom prozoruWeb-mjesto of Insolvency Proceedings Bulletin omogućuje pristup sljedećim:

 • besplatne informacije;
 • informacije o strukturi Nacionalni trgovački registar, Uprava za Biltena o stečajnim postupcima;
 • posebnim zakonodavstvom, oblika i postupovnih akata.

Na internetskim stranicama Biltena o stečajnim postupcima (IPB) ima sljedeće odjeljke:

 • informacije o uspostavi IPB;
 • zakonodavnim aktima;
 • organizacijsku shemu Nacionalni trgovački registar, trgovački registar sudove i uredi IPB;
 • pravni rječnik (stečaj);
 • IPB statističkih podataka;
 • međuinstitucijski odnosi;
 • podatke za kontakt.

Biltena o stečajnim postupcima obrasci dostupni su u portal za e-usluge Nacionalni trgovački registar, u odjeljak posvećen Biltena o stečajnim postupcima, i ima sljedeću strukturu:Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://portal.onrc.ro/

1. BPI:

 • „Insolvency Proceedings Bulletin putem interneta” (naplatnu);
 • „Sažetak” (IPB broj besplatnih informacija);
 • „Osobe” (objavljeno u IPB besplatnih informacija)

Aktivnost 2. obrasci za objavu u IPB;

 • Internetski obrasci za objavu u IPB;
 • Za IPB oblike upotrebe izvan interneta.

Aktivnost 3. IPB obrasce za pružanje informacija;

 • IPB internetskih obrazaca za pružanje informacija;
 • Za IPB oblike upotrebe izvan interneta.

Statistički podaci za 4.

Je li pristup Registru nesolventnih besplatno u Rumunjskoj?

Biltena o stečajnim postupcima objavljuje se u elektroničkom obliku. Elektroničku verziju biltena možete pristupiti na internetu na:

Pristupa uslugama koje pružaju IPB razlikuje se:

 • korisnici mogu pristupiti web-mjestu Insolvency Proceedings Bulletin besplatno i bez registracije;
 • pristup e-usluge portal Nacionalni trgovački registar zahtijeva registraciju korisnika;
 • pristup „Insolvency Proceedings Bulletin putem interneta” izdaje se na registraciju kao korisnik i plaćanju pretplate.
 • pristup „IPB sažetak problema” i „Osobe” objavljeno u IPB je besplatna i jedino zahtijeva registraciju korisnika.

Kako pretraživati rumunjski registar nesolventnosti

„Insolvency Proceedings Bulletin” moguće je pretraživati na internetu: broj i godina izdavanja, naziv dužnika, porezni identifikacijski broj, broj upisa u trgovački registar, referentni broj sudske ili interval objave određenog pitanja. za najam ili naknadu dostupne su putem pretplate brojevi objavljeni u biltenima, BPI navedenih postupovnih akata u cijelosti.

„IPB izdaju zbirni” moguće je pretraživati broj i datum izdavanja. Besplatno dostupne su sljedeće informacije:

 • vrsti postupovnog dokumenta objavljena u Glasniku žigova (npr.: poziv, kazne za otvaranje stečajnog postupka, stečajni postupak prijave za otvaranje, sazivanje skupštine vjerovnika, izvješće o radu, plan reorganizacije, kazne za otvaranje stečajnog postupka, obavijest za otvaranje stečajnog postupka, plana podjele, konačno izvješće, kazna za stečajni postupak zaključenja, itd.);
 • imena pojedinaca iz postupovnih dokumenata;
 • gdje je sjedište te osobe;
 • referentni porezni broj;
 • broj upisa u registar

„Osobe objavljena u IPB” može se pretraživati po broju i godina izdavanja, naziv dužnika, porezni identifikacijski broj, broj upisa u trgovački registar, referentni broj sudske ili interval objave određenog pitanja. besplatno dostupne su sljedeće informacije:

 • ime;
 • referentni porezni broj;
 • registracijski broj osobe iz postupovnih dokumenata;
 • gdje je sjedište te osobe;
 • broj predmeta postupka u slučaju nesolventnosti i naziv suda ako je slučaj registriran;
 • brojevi koji uključuju postupovnih dokumenata koji se odnose na te osobe;
 • vrstu postupka;
 • prvi nakon pokretanja postupka, prema potrebi.

Povijest rumunjskog registra nesolventnosti

Biltena o stečajnim postupcima uspostavljen je 2006. na temelju Zakona br. 86/2006 o stečajnom postupku.

U tijeku optimizacija elektronički sustav pozivi, obavijesti, poziva i obavijesti postupovnih dokumenata objavljeno je glavni cilj rumunjskog Insolvency Proceedings Bulletin.

Koristi rumunjskog registra nesolventnosti

Objava Insolvency Proceedings Bulletin sa sobom nosi jasne prednosti:

 • ubrzava i pojednostavnjuje postupak u slučaju insolventnosti, priopćavanje sudski poziv, obavijestima, pozivima, odluke i drugih postupovnih akata koje su donijeli sudovi i sudski upravitelji/likvidatora, jer će se na taj način uspostaviti elektroničke komunikacije.
 • on objedinjuje se i standardizira postupovnih dokumenata koje izdaju sudovi i sudski upravitelji/stečajnih upravitelja.
 • doprinijeti razvoju nacionalnih baza podataka postupovnih dokumenata koje izdaju sudovi i sudski upravitelji ili likvidatori (tj. sudskih poziva, presuda, Europskog vijeća, komunikacije, obavijesti, izvješća, planovi restrukturiranja)
 • pospješuje brz upis u trgovački registar/drugih registara u odnosu na obavijesti izdane na temelju Zakona br. 85/2014 o sprečavanju insolventnosti i postupku u slučaju insolventnosti.
 • pruža zainteresiranim osobama pristup postupovnih dokumenata koje izdaju sudovi i sudski upravitelji/stečajnih upravitelja.

Relevantne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbene internetske stranice rumunjske insolventnost Bulletin

Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbenim internetskim stranicama u rumunjskom trgovinskom registru

Poveznica se otvara u novom prozoruPutem portala e- Nacionalni trgovački registar u Rumunjskoj


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 04/09/2018