Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Rumunsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

Tento oddíl poskytuje přehled o Insolvenčního věstníku – rumunský insolvenční rejstřík, zřízené ministerstvem spravedlnosti, Národní obchodní rejstřík


Insolvenční rejstříky

Jaké informace rumunský insolvenční rejstřík nabízí?

Úpadkové řízení v Rumunsku

Odkaz se otevře v novém okně.Bulletin pro postupy při platební neschopnosti (IPB) vydané Národní obchodní rejstřík, zajištěno, že oznamování sporu třetí straně, sdělení, oznámení o svolání valné hromady, procesních písemností vydaných soudy a soudními správci/správci podstaty v úpadkovém řízení v souladu se zákonem č. 85/2014 o předcházení insolvenci a o insolvenčních řízeních

Obecné úpadkové řízení vztahuje na:

1. Všichni odborníci (podnik), s výjimkou výkonu svobodných povolání a na nichž existují zvláštní ustanovení, pokud jde o insolvenční řízení.


Zjednodušená úpadková řízení vztahuje na:

1 odborníků;

 • povolení fyzickým osobám;
 • jednotlivé podniky a rodinné podniky

2 dlužníků, kteří splňují řadu konkrétních podmínek, tj.:

 • nejsou držiteli majetku;
 • zařízení nebo účetními doklady nelze nalézt;
 • jejich správce, nelze nalézt;
 • sídlo již neexistuje nebo již není totožný s celním úřadem pro obchodní rejstřík; nepředložil dokumenty stanovené právními předpisy;
 • zrušení je před podáním žádosti u soudu
 • prohlásily, že mají v úmyslu vyhlásit úpadek nebo nemohou mít prospěch z insolvenčního řízení.

Koncem června 2014 se úpadkového řízení je upraven zákonem č. Řízení č. 85/2014 o předcházení insolvenci a insolvenčních řízeních, jejíž ustanovení se vztahuje na postupy zahájené po jeho vstupu v platnost. Zemědělci postupy vstupu v platnost zákona č. 85/2014, nadále podléhají ustanovením zákona č. 85/2006 o insolvenčním řízení.

Bulletin pro postupy při platební neschopnosti

Jaké informace obsahuje?

Bulletin pro postupy při platební neschopnosti obsahuje všechny procesní akty vydané soudy a soudní správce/správců podstaty v rámci úpadkového řízení, a to:

 • předvolání;
 • komunikace;
 • oznámení;
 • účast;
 • rozsudek;
 • dalších procesních úkonů stanovených zákonem (zprávy vydané soudní správce/likvidátora, soudní reorganizaci plány, oznámení).

Jak se uděluje na internetových stránkách Bulletin pro postupy při platební neschopnosti?

Odkaz se otevře v novém okně.Na internetových stránkách Insolvenčního věstníku poskytuje přístup k:

 • bezplatné informace;
 • co se týče struktury Národního úřadu obchodního rejstříku, ředitelství pro Insolvenčního věstníku;
 • zvláštní právní předpisy, formuláře a procesní úkony.

Na internetových stránkách Insolvenčního věstníku (IPB) má tyto části:

 • informace týkající se stanovení IPB;
 • projednávání legislativních aktů;
 • organizační schéma Národního úřadu obchodního rejstříku, obchodního rejstříku přiřazených k soudům a úřadům IPB;
 • právní slovník (insolvence).
 • IPB statistických údajů;
 • interinstitucionální vztahy;
 • kontaktní údaje.

Insolvenčního věstníku formuláře jsou dostupné na portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku, v oddíle věnovaném Insolvenčního věstníku, a má následující strukturu:Odkaz se otevře v novém okně.https://portal.onrc.ro/

1. BPI:

 • „Insolvenčního věstníku online“ (zpoplatněných);
 • „Shrnutí IPB“ (bezplatné informace);
 • „Osoby v IPB‘ (bez omezení)

Činnost 2 formuláře pro zveřejnění v IPB;

 • On-line formuláře pro zveřejnění v IPB;
 • Off-line formy IPB.

Činnost 3 formuláře pro poskytování informací IPB;.

 • On-line formuláře pro poskytování informací IPB;
 • Off-line formy IPB.

Statistiky – 4

Je přístup k insolvenčnímu rejstříku bezplatný v Rumunsku?

Insolvenčního věstníku je zveřejněno v elektronické podobě. Elektronickou verzi tohoto bulletinu je k dispozici on-line na adrese:

Přístup ke službám poskytovaným IPB liší:

 • přístup uživatelů již na oficiálních internetových stránkách Insolvenčního věstníku zdarma a bez registrace;
 • přístup k portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku vyžaduje registraci uživatele;
 • přístup k „Insolvenčního věstníku on-line“ je udělena až po registraci jako uživatel a vyplácení příspěvků.
 • přístup k „IPB shrnutí problému“ a „Osoby v IPB“ je bezplatné a vyžaduje pouze registraci uživatele.

Jak vyhledávat v rumunském insolvenční rejstřík

„Insolvenčního věstníku on-line“ lze vyhledávat podle: výrobní číslo a rok zveřejnění, jméno dlužníka, daňové identifikační číslo, číslo zápisu v obchodním rejstříku, číslo jednací soudního řízení nebo zveřejnění interval emise. pro cizí potřebu, jsou přístupná na základě předplatného, věstníky zveřejněné v BPI uvedených procesních aktů v plném rozsahu.

„IPB shrnutí problému“ lze vyhledávat pomocí číslo a datum vydání. Jsou dostupné zdarma následující informace:

 • typ procesního dokumentu zveřejněném v Bulletin (např.: předvolání, trest za zahájení úpadkového řízení, oznámení o zahájení úpadkového řízení, svolání schůze věřitelů, zprávu o činnosti, plán reorganizace, trest za zahájení úpadkového řízení, oznámení o zahájení úpadkového řízení, distribuční plán, závěrečná zpráva, trest za ukončení úpadkového řízení atd.);
 • jména jednotlivců uvedených procesních dokumentů;
 • pokud se sídlo uvedené osoby;
 • daňové registrační číslo;
 • registrační číslo v rejstříku

„Osoby v IPB“ lze vyhledávat pomocí číslo a rok zveřejnění, jméno dlužníka, daňové identifikační číslo, číslo zápisu v obchodním rejstříku, číslo jednací soudního řízení nebo zveřejnění interval emise. jsou dostupné zdarma následující informace:

 • název;
 • daňové registrační číslo;
 • registrační číslo osoby uvedené v podáních;
 • pokud se sídlo uvedené osoby;
 • číslo insolvenčního řízení a název soudu, pokud se daná věc zapsána;
 • čísla, která zahrnují procesních dokumentů týkajících se těchto osob;
 • typ řízení;
 • první zavádí po zahájení řízení, je-li to vhodné.

Historie rumunského insolvenční rejstřík

Insolvenčního věstníku byla zřízena v roce 2006 podle zákona č. 86/2006 o úpadkovém řízení.

Průběžné optimalizace elektronického systému předvolání, oznámení, výzev a oznamování procesních písemností zveřejněna, je hlavním cílem rumunské Insolvenčního věstníku.

Přínosy rumunský insolvenční rejstřík

Publikaci Insolvenčního věstníku přináší jasné výhody:

 • urychluje insolvenční řízení, a zjednodušuje komunikaci doručování, oznamování, pozvánky, rozhodování a dalších procesních úkonů, vydaných soudy a soudními úředníky/likvidátory, a tím vytvoření elektronické komunikace.
 • sjednocuje a standardizuje procesních dokumentů vydaných soudy a soudními úředníky/likvidátory.
 • přispět k vytvoření vnitrostátní databáze procesních písemností vydaných soudy a soudními úředníky/likvidátory (tj. předvolání, oznámení, soudních rozhodnutí, pozvánky, oznámení, zprávy, plánů reorganizace)
 • umožňuje rychlý zápis do obchodního rejstříku/jiných registrů v oznámení vydaném podle zákona č. 85/2014 o předcházení insolvenci a o insolvenčních řízeních
 • poskytuje zainteresovaným osobám přístup k procesním písemnostem vydaných soudy a soudními úředníky/likvidátory.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunské Insolvenční věstník

Odkaz se otevře v novém okně.Oficiální internetové stránky rumunského obchodního rejstříku

Odkaz se otevře v novém okně.Prostřednictvím portálu elektronických služeb Národního úřadu obchodního rejstříku v Rumunsku


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 04/09/2018