Insolvensregistre - Rumænien

Restore

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: unreliable

Do you consider this translation useful?

Dette afsnit giver et overblik over konkurssagen i det rumænske register, som er oprettet af justitsministeriet — det nationale varemærkeregisterkontor.


Insolvensregistre

Hvilke oplysninger indeholder insolvensregistret i Rumænien?

Insolvensbehandling i Rumænien

Link åbner i nyt vindueBPI, der er offentliggjort af det nationale handelsregisters kontor, sikrer fuldbyrdelsen af parternes stævning, bekendtgørelsen, bekendtgørelsen, bekendtgørelsen om procesdokumenter, som er udstedt af retter og kuratorer/kuratorer i forbindelse med en insolvensbehandling, i overensstemmelse med lov nr. 85/2014 om forebyggelse af insolvens og insolvensbehandling.

Den generelle insolvensbehandling finder anvendelse på:

1 Erhvervsudøvende (alle, der driver virksomhed), bortset fra udøvere af liberale erhverv, og personer, der har særlige bestemmelser vedrørende konkursordningen.

Den forenklede procedure for insolvensbehandling gælder for:

1. fagfolk

 • fagforbund,
 • individuelle virksomheder og familievirksomheder

2. debitorer, der opfylder en række særlige betingelser, nemlig:

 • At jeg ikke besidder aktiver
 • etablering eller bogføring af dokumenter kan ikke findes
 • deres administrator kan ikke findes
 • deres vedtægtsmæssige hjemsted eksisterer ikke længere eller ikke længere er identisk med det, der er angivet i handelsregistret de har ikke fremlagt de lovpligtige dokumenter
 • er genstand for opløsning før stævningen
 • de har erklæret, at de agter at gå konkurs eller reorganiseret.

Ved udgangen af juni 2014 reguleres insolvensbehandling af lov nr. 85/2014 om forebyggelse af insolvens og konkurs, hvis bestemmelser finder anvendelse på processer, der indledes efter dens ikrafttræden. De forsøg, der blev indledt før ikrafttrædelsen af lov nr. 85/2014, er fortsat omfattet af bestemmelserne i lov nr. 85/2006 om konkurs.

Insolvensbehandling af konkurssager

Hvilke oplysninger omfatter den?

Under insolvensbehandlingen registreres alle procesdokumenter, der er udstedt af kuratorer og kuratorer i forbindelse med insolvensbehandlingen, dvs.:

 • indkaldelser
 • kommunikation,
 • meddelelser;
 • mødeindkaldelser
 • domme
 • andre juridiske handlinger, der kræves i henhold til lovgivningen (rapporter udstedt af administrator/likvidator, retlige saneringsplaner, meddelelser).

Hvordan organiseres webstedet for Bulls Proceedings Bulletin?

Link åbner i nyt vindueWebstedet for Ind'Insolvency Proceedings Bulletin giver adgang til følgende:

 • gratis information
 • oplysninger om det nationale handelsregisters kontor, Direktoratet for konkurssager
 • specifik lovgivning, formularer og proceduremæssige retsakter.

På webstedet for IPB er der følgende afsnit:

 • oplysninger vedrørende IPB
 • lovgivningsmæssige retsakter
 • organisationsplanen for det nationale handelsregisterkontor, handelsregisterkontorer, der er knyttet til retter og IPB
 • den juridiske ordbog (insolvens)
 • Statistiske data
 • interinstitutionelle forbindelser
 • kontaktperson i sagen.

De forskellige former for Insolvens-proceduren (Insolvency Proceedings BulletinLink åbner i nyt vindue) er tilgængelige på webstedet for det nationale handelsregisters kontor i afsnittet om konkurssager og er opbygget som følger:

1 BPI:

 • "Insolvency Proceedings Bulletin online" (feebaseret)
 • "oversigt over BPI" (gratis information)
 • "personer, der er offentliggjort i BPI" (gratis information)

2. formularer vedrørende oplysning om indvendige gearnav

 • Online-formularer til offentliggørelse i IPB
 • Offline til IPB.

3. formularer vedrørende levering af oplysninger om BPI.

 • Onlineformularer til afgivelse af IPB;
 • Offline til IPB.

4.Statistikker

Er der gratis adgang til det rumænske insolvensregister?

Ind'Insolvency Proceedings Bulletin er offentliggjort i elektronisk format. Den elektroniske udgave af nyhedsbrevet er tilgængelig online på:

Adgang til IPB's tjenester er differentieret:

 • brugernes adgang til konkursbulletens officielle websted er gratis og kræver ikke autentificering.
 • adgang til den nationale varemærkeregistermyndigheds netportal kræver brugerautentificering.
 • adgang til "Insolvensproceduren Bulletin online" gives efter brugerautentificering og betaling af et abonnement.
 • adgangen til IPB "summary" og "Personer, der er offentliggjort i IPB" er gratis og kræver kun brugerregistrering.

Søgning i insolvensregistret i Rumænien

For så vidt angår antallet af "InsolvenBulletin Online" kan der søges efter: antal og år for offentliggørelse af BPI, skatteregistreringsnummeret, virksomhedens registreringsnummer, rettens sagsnummer og offentliggørelse af BPI de skal være tilgængelige på gebyrbasis ved hjælp af de logbøger, der er offentliggjort i de komplette proceduredokumenter.

"Summarisk udgave af IPB" kan søges på nummer og dato for udstedelsen. Der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • typen af procesdokument, der er offentliggjort i Bulletin (f.eks.: stævninger, indledning af insolvensbehandling, meddelelse om indledning af insolvensbehandling, indkaldelse til kreditormøde, aktivitetsrapport, saneringsplan, indledning af konkursbehandling, meddelelse om indledning af konkursbehandling, distributionsplan, endelig rapport, afslutning af insolvensbehandling osv.)
 • navnene på de personer, som sagens akter vedrører
 • det distrikt, hvor den pågældende persons lokaler er beliggende
 • skatteregistreringsnummer
 • registernummer

"personer, der er offentliggjort i IPB" kan gennemsøges efter nummer og år for offentliggørelse af et emne, debitors navn, skattenummer, registreringsnummer i handelsregistret, sagsnummeret for den pågældende retssag eller udgivelsesintervallet for et emne. der er gratis adgang til følgende oplysninger:

 • navn:
 • skatteregistreringsnummer
 • registreringsnummeret på de personer, der er berørt af procesdokumenterne
 • det distrikt, hvor den pågældende persons lokaler er beliggende
 • konkurssagens nummer og navnet på den ret, hvor sagen er registreret
 • antallet af nyhedsbreve, herunder procesdokumenter, der henviser til sådanne personer
 • proceduretypen
 • den første retssag, der blev indledt efter indledningen af proceduren, hvor det var relevant.

Registerets historie i Rumænien

Konkursdekretet blev oprettet i 2006 i overensstemmelse med lov nr. 86/2006 om insolvensbehandling.

Det vigtigste formål med den rumænske konkurssag er den løbende optimering af de indkaldelser, meddelelser, indkaldelser og meddelelser af procesdokumenter, der offentliggøres.

Fordelene ved insolvensregistret i Rumænien

Offentliggørelsen af konkursnummeret har klare fordele:

 • Fremskynde insolvensbehandlingen og forenkle tilsigelse, stævninger, retsafgørelser og andre procesdokumenter, der er udstedt af domstolene og kuratorer/likvidatorer, og derved etablere en elektronisk kommunikationsprocedure.
 • det uniker og standardiserer de procesdokumenter, der er udstedt af domstolene og kuratorerne.
 • Bidrage til udviklingen af en national database over sagsakter udstedt af domstole og kuratorer/likvidatorer (dvs. tilsigelse, meddelelser, kendelser, indkaldelser, indkaldelser, indkaldelser, indkaldelser, indkaldelser, indkaldelser, rapporter, saneringsplaner)
 • Lette hurtig indførsel i erhvervsregistret/andre registre over meddelelser, der er udstedt i henhold til lov nr. 85/2014 om forebyggelse af insolvens og insolvensbehandling.
 • Den giver interesserede parter adgang til procesdokumenter, der er udstedt af domstolene og kuratorerne.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet rumænske konkursbulds officielle websted

Link åbner i nyt vindueDet rumænske erhvervsregisters officielle websted

Link åbner i nyt vindueOnlineserviceportalen for det rumænske nationale varemærkekontor


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 19/11/2019