Konkurzné registre - Rumunsko

Obnoviť

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

V tejto časti získate prehľad o rumunskom konkurznom konaní Zbierku konkurzných konaní – register vytvorený ministerstvom spravodlivosti Národným úradom pre obchodný register


Konkurzné registre

Aké informácie rumunskej konkurzný register?

Konkurzné konanie v Rumunsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneOznamovateľ konkurzného konania (IPB) uverejnený Národným úradom pre obchodný register, zabezpečiť, aby oznámenie o pribratí tretej strany, oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia, oznámenia procesných dokumentov vydaných súdom a súdnym správcom alebo likvidátorom v konkurznom konaní v súlade so zákonom č. 85/2014 o predchádzaní insolventnosti a o insolvenčných konaniach.

Všeobecné konkurzné konanie vzťahuje na:

1. Odborníci (všetci prevádzkovatelia podnik), s výnimkou výkonu slobodných povolaní a pri ktorých existujú osobitné ustanovenia, ktoré sa týkajú režimu platobnej neschopnosti.


Zjednodušené konkurzné konanie vzťahuje na:

1 odborníkov;

 • fyzické osoby oprávnené;
 • jednotlivé podniky a rodinné podniky

2. dlžníkov, ktorí spĺňajú súbor osobitných podmienok, t. j.:

 • nevlastnia nehnuteľnosti;
 • účtovné doklady alebo ho nemožno nájsť;
 • ich správca ho nemožno nájsť;
 • svoje sídlo prestane existovať alebo už nie je totožný s tým, čo je deklarované v obchodnom registri; nepredložila dokumenty, ktoré vyžaduje zákon;
 • zrušenie je predmetom, a to pred podaním žiadosti na súde
 • oznámili svoj úmysel zbankrotovali alebo sa nemôžu využiť reštrukturalizačné konanie.

Koncom júna 2014 sa v platobnej neschopnosti upravuje zákon č. Postup 85/2014 o predchádzaní insolventnosti a o insolvenčných konaniach, ktorých ustanovenia sa uplatňujú na procesy začaté po nadobudnutí jeho účinnosti. Poľnohospodári procesov nadobudnutím účinnosti zákona č. 85/2014, aj naďalej podliehať ustanoveniam zákona č. 85/2006 o konkurznom konaní.

Oznamovateľ konkurzného konania

Aké informácie sa používa?

Oznamovateľ konkurzného konania obsahuje všetky procesné akty vydané súdmi a súdnymi správcov alebo likvidátorov v konkurznom konaní, konkrétne:

 • predvolanie,
 • komunikáciu;
 • oznámenia;
 • účasť;
 • rozsudok;
 • iné procesné akty stanovené zákonom (správy, ktoré vydal súdny správca/likvidátor, plány reorganizácie, oznámenia).

Aká je jeho organizácia webovú lokalitu oznamovateľ konkurzného konania?

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka Zbierky konkurzných konaní poskytujú prístup k týmto:

 • bezplatné informácie,
 • informácie týkajúce sa štruktúry Národného úradu pre obchodný register a riaditeľstva pre Zbierku konkurzných konaní,
 • osobitné právne predpisy, formuláre a procedurálne akty.

Webové stránky Zbierky konkurzných konaní (ZKK) sú rozdelené do nasledujúcich častí:

 • informácie týkajúce sa zriadenia zbierky,
 • legislatívne akty;
 • organizačná štruktúra Národného úradu pre obchodný register a úradov obchodného registra pridružených k tribunálom a k zbierke,
 • právnický slovník (oblasť konkurzných konaní),
 • Štatistické údaje zbierky,
 • medziinštitucionálne vzťahy;
 • kontaktné údaje.

Zbierka konkurzných konaní formuláre sú dostupné na portáli elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register v časti venovanej zbierke konkurzných konaní a má nasledujúcu štruktúru:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://portal.onrc.ro/

1. BPI:

 • „Online zbierka konkurzných konaní“ (spoplatnená),
 • Číslo zbierky „Summary“ (bezplatné informácie);
 • „Osoby uverejnené v zbierke“ (bezplatné informácie)

Činnosť 2 formuláre pre zverejňovanie v zbierke,

 • Online formuláre pre zverejňovanie v zbierke,
 • Offline formuláre zbierky.

Činnosť 3 formuláre pre poskytovanie informácií zo zbierky.

 • Online formuláre pre poskytovanie informácií zo zbierky,
 • Offline formuláre zbierky.

Štatistiky – 4

Je prístup do konkurzného registra bezplatný v Rumunsku?

Zbierka konkurzných konaní sa uverejňuje v elektronickej podobe. Elektronická verzia zbierky je prístupná online na:

Prístup k službám, ktoré zbierka poskytuje, sa rôzni:

 • používatelia majú prístup k oficiálnym webovým stránkam Zbierky konkurzných konaní zadarmo a bez registrácie,
 • prístup k portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register si vyžaduje registráciu používateľa,
 • prístup k „Online zbierke konkurzných konaní“ je možný po zaregistrovaní používateľa a zaplatení príspevku.
 • prístup k „súhrnnému vydaniu zbierky“ a k „osobám uverejneným v zbierke“ je bezplatný a vyžaduje si len registráciu používateľa.

Ako vyhľadávať v rumunskom konkurznom registri

„Online zbierke konkurzných konaní“ je možné vyhľadávať podľa: čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom došlo k vydaniu zbierky. v prenájme alebo za úhradu, sú prístupné na základe predplatného, bulletiny uverejnené v BPI stanovené procesné úkony v plnom rozsahu.

V „súhrnnom vydaní zbierky“ je možné vyhľadávať podľa čísla a dátumu vydania. Sú bezplatne dostupné tieto informácie:

 • druh procesného dokumentu uverejneného vo Vestníku (napr.: predvolanie, veta pre konkurzné konanie, oznámenie na začatie insolvenčného konania otvor, zvolanie schôdze veriteľov, správy o činnosti, plánu reorganizácie, veta na začatie konkurzného konania, oznámenia pre začatie konkurzného konania, distribučný plán, záverečná správa, veta pre konkurzné konanie, atď.);
 • mená jednotlivcov uvedených procesných dokumentov;
 • bez ohľadu na to, kde sa registrované sídlo tejto osoby;
 • daňové registračné číslo;
 • registračné číslo v registri

„Osoby uverejnené v zbierke“ je možné vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom došlo k vydaniu zbierky. sú bezplatne dostupné tieto informácie:

 • názov;
 • daňové registračné číslo;
 • registračné číslo osoby uvedené v procesných dokumentov;
 • bez ohľadu na to, kde sa registrované sídlo tejto osoby;
 • číslo prípadu konkurzného konania a názov súdu, ak je prípad zaregistrovaný;
 • čísla, ktoré zahŕňajú procesných dokumentov, ktoré sa týkajú uvedených osôb;
 • typ postupu;
 • prvý zriadený po prijatí rozhodnutia o začatí konania, ak je to vhodné.

História rumunskom konkurznom registri

Zbierka konkurzných konaní bola zriadená v roku 2006 na základe zákona č. 86/2006 o konkurznom konaní.

Neustála optimalizácia elektronického systému súdnych predvolaní, oznámení, zvolaní a notifikácií o uverejnených procesných dokumentoch je hlavným cieľom rumunskej Zbierky konkurzných konaní.

Dávky v rumunskom konkurznom registri

Uverejňovanie Zbierku konkurzných konaní prináša jasné výhody:

 • urýchľuje a zjednodušuje postup platobnej neschopnosti, oznámenie návrhov na začatie konania, oznámenia, pozvánky, rozhodnutia a iných procesných aktov vydaných súdmi a súdnych úradníkov/likvidátorov, a teda vytvorenie elektronickej komunikácie.
 • to sa zjednocujú a štandardizuje procesných dokumentov vydaných súdom a súdnych úradníkov/likvidátorov.
 • prispievať k rozvoju vnútroštátnej databáze procesných dokumentov vydaných súdom a súdnych úradníkov/likvidátorov (t. j. predvolania, oznámenia, rozsudky convocations, oznámenia, správy, reorganizačných plánov)
 • umožňuje rýchlu zápisu do obchodného registra/iných registrov s ohľadom na oznámenia vydané podľa zákona č. 85/2014 o predchádzaní insolventnosti a o insolvenčných konaniach.
 • poskytuje zainteresovaným osobám prístup k procesných dokumentov vydaných súdom a súdnych úradníkov/likvidátorov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové stránky rumunskej Zbierky konkurzných konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové stránky rumunského obchodného registra

Odkaz sa zobrazí v novom okneProstredníctvom portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register v Rumunsku


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 04/09/2018