Reġistri tal-insolvenza - Rumanija

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza — ir-Reġistru Rumen tal-Insolvenza, stabbilit mill-Ministeru tal-Ġustizzja — l-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali


Reġistri tal-insolvenza

X’informazzjoni joffri r-reġistru tal-insolvenza Rumena?

Il-procedimenti tal-insolvenza fir-Rumanija

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBullettin ta’ proċeduri ta’ insolvenza (BPI) ippubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju, żgurat li n-notifika lil partijiet terzi, il-komunikazzjoni, il-konvokazzjoni, notifiki ta’ dokumenti proċedurali, maħruġa mill-qrati u minn amministraturi ġudizzjarji/l-likwidaturi fi proċedimenti ta’ falliment skont il-Liġi Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza.

Proċedimenti ta’ insolvenza ġenerali japplikaw għal:

1. Professjonisti (dawk kollha li joperaw impriża), bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jeżerċitaw il-professjonijiet liberali u li dwarhom hemm dispożizzjonijiet speċjali fir-rigward ta’ reġim ta’ insolvenza.


Proċedimenti tal-insolvenza ssimplifikati japplikaw għal:

1. professjonisti;

 • persuni fiżiċi awtorizzati;
 • intrapriżi individwali u l-impriżi tal-familja

2. debituri li jissodisfaw sensiela ta’ kundizzjonijiet speċifiċi, jiġifieri:

 • ma jkollhomx assi ta’ proprjetà;
 • l-istabbiliment jew dokumenti ta’ kontabilità ma tinstabx;
 • amministratur tagħhom ma jistgħux jinstabu;
 • l-uffiċċju tagħhom irreġistrat ma għadux jeżisti jew ma hijiex identika għal dik iddikjarata fir-reġistru kummerċjali; naqset milli tippreżenta d-dokumenti meħtieġa bil-liġi;
 • id-dissoluzzjoni hija s-suġġett qabel ma għamel ir-rikors fil-qorti
 • iddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jfallu jew ma jistgħux jibbenefikaw minn riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Lejn l-aħħar ta’ Ġunju 2014, l-insolvenza hija rregolata bil-Liġi Nru Il-proċedura 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza, li d-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw proċessi mibdija wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. Il-bdiewa proċessi d-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 85/2014, jibqgħu soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Att Nru 85/2006 dwar il-proċedura ta’ insolvenza.

Bullettin ta’ proċeduri ta’ insolvenza

X’informazzjoni jinkludi?

Bullettin ta’ proċeduri ta’ insolvenza fih l-atti proċedurali kollha maħruġa mill-qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/il-likwidaturi fil-proċedimenti ta’ insolvenza, jiġifieri:

 • ċitazzjoni;
 • komunikazzjoni;
 • notifiki;
 • l-attendenza;
 • sentenza;
 • atti proċedurali oħra stipulata mil-liġi (rapporti maħruġa mill-amministratur ġudizzjarju/likwidatur, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, avviżi).

Kif inhi organizzata l-websajt tal-Bullettin ta’ proċeduri ta’ insolvenza?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza jipprovdi aċċess għal dan li ġej:

 • informazzjoni b’xejn;
 • informazzjoni rigward l-istruttura tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, id-Direttorat għall-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza;
 • leġiżlazzjoni, forom u atti proċedurali speċifiċi.

Is-sit web tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza (BPI) tinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

 • informazzjoni rigward l-istabbiliment tal-BPI:
 • atti leġiżlattivi;
 • chart tal-organizzazzjoni tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, l-uffiċċji tar-reġistri tal-kummerċ marbutin mat-tribunali u l-BPI;
 • dizzjunarju legali (insolvenza);
 • Dejta statistika mill-BPI;
 • ir-relazzjonijiet interistituzzjonali;
 • dettalji ta’ kuntatt.

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza formoli huma disponibbli f’portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, fit-taqsima ddedikata dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza, u għandha l-istruttura li ġejja:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://portal.onrc.ro/

1. BPI servizzi:

 • “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” (bi ħlas);
 • Numru “Sommarju tal-BPI” (informazzjoni bla ħlas);
 • “Persuni ppubblikati fil-BPI” (informazzjoni bla ħlas)

Attività 2. ta’ formoli għall-pubblikazzjoni fil-BPI;

 • Formoli online għall-pubblikazzjoni fil-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

Attività 3. forom biex tingħata informazzjoni tal-BPI;.

 • Formoli online biex tingħata informazzjoni tal-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

Statistika — 4

L-aċċess għar-reġstru tal-insolvenza huwa bla ħlas fir-Rumanija?

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza huwa ppubblikat f’format elettroniku. Il-verżjoni elettronika tal-Bullettin tista’ tinstab online fuq:

L-aċċess għas-servizzi mogħtija mill-BPI huwa diffrenzjat:

 • l-utenti jistgħu jidħlu fis-sit web uffiċjali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza mingħajr ħlas u mingħajr ma jirreġistraw;
 • l-aċċess għall-portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali jirrikjedi li wieħed jirreġistra;
 • l-aċċess għall- “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” jingħata malli wieħed jirreġistra bħala utent u jħallas l-abbonament.
 • l-aċċess għas- “sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” u l- “Persuni ppubblikati fil-BPI” huwa mingħajr ħlas u jirrikjedi biss li wieħed jirreġistra bħala utent.

Kif tfittex fir-Reġistru tal-Insolvenza Rumen

Il- “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” jistgħu jiġu mfittxija skont: in-numru u d-data tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa, l-isem tad-debitur, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kummerċ, in-numru ta’ referenza tal-kawża fil-qorti, u l-intervall tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa. għall-kiri jew għall-kumpens huma aċċessibbli b’abbonament numri, bullettini ppubblikati fil-BPI stabbiliti atti proċedurali b’mod sħiħ.

Li jista’ jfittex is- “sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” bin-numru u d-data tal-ħarġa. Huma aċċessibbli mingħajr ħlas l-informazzjoni li ġejja:

 • it-tip ta’ dokument proċedurali ppubblikat fil- Bullettin (eż.: taħrika, sentenza għal proċedimenti ta’ insolvenza jinfetħu, notifika għal proċedimenti ta’ insolvenza jinfetħu, il-konvokazzjoni ta’ laqgħa tal-kredituri, rapport ta’ attività, riorganizzazzjoni, sentenza għal ftuħ ta’ proċedura ta’ stralċ, notifika għal proċeduri ta’ falliment jinfetħu, pjan tat-tqassim, rapport finali, sentenza għal insolvenza l-għeluq, eċċ.);
 • l-ismijiet ta’ individwi msemmija ta’ dokumenti proċedurali;
 • li kull fejn l-uffiċċju reġistrat ta’ dik il-persuna;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • numru ta’ reġistrazzjoni f’reġistru

Il- “Persuni ppubblikati fil-BPI” jistgħu jiġu mfittxija bin-numru u d-data tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa, l-isem tad-debitur, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kummerċ, in-numru ta’ referenza tal-kawża fil-qorti, u l-intervall tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa. huma aċċessibbli mingħajr ħlas l-informazzjoni li ġejja:

 • isem;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • in-numru tar-reġistrazzjoni tal-persuni msemmija f’dokumenti proċedurali;
 • li kull fejn l-uffiċċju reġistrat ta’ dik il-persuna;
 • numru tal-każ tal-proċedimenti ta’ insolvenza u l-isem tal-qorti fejn il-każ huwa rreġistrat;
 • in-numri li jinkludu l-atti proċedurali li jirreferu għal dawk il-persuni;
 • tip ta’ proċedura;
 • l-ewwel stabbilita wara l-ftuħ tal-proċedura, fejn xieraq.

L-istorja tar-Reġistru tal-Insolvenza Rumen

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza ġie stabbilit fl-2006 taħt il-Liġi Nru 86/2006 dwar proċedimenti ta’ insolvenza.

L-ottimizzazzjoni kontinwa tas-sistema elettronika ta’ ċitazzjonijiet, avviżi, sejħiet u notifiki fir-rigward tad-dokumenti proċedurali ppubblikati hija l-għan prinċipali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza Rumen.

Il-benefiċċji Rumen tal-Insolvenza

Pubblikazzjoni tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza ġġib benefiċċji ċari:

 • tħaffef il-proċedura ta’ insolvenza, u jissimplifika komunikazzjoni ta’ ċitazzjoni, notifiki, stediniet, deċiżjonijiet u atti proċedurali oħrajn maħruġa mill-qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/likwidaturi, u b’hekk tistabbilixxi komunikazzjoni elettronika.
 • huwa jgħaqqad u tistandardizza dokumenti proċedurali maħruġa minn qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/likwidaturi.
 • jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ bażi tad-data nazzjonali ta’ dokumenti proċedurali, maħruġa minn qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/likwidaturi (jiġifieri taħrikiet, komunikazzjonijiet, sentenzi, konvokazzjonijiet, notifiki, rapporti, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni)
 • jiffaċilita rapidu r-reġistrazzjoni fir-reġistru tal-kummerċ/reġistri oħra fir-rigward ta’ notifiki maħruġa skont il-Liġi Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza.
 • jagħti lill-persuni interessati l-aċċess għall-atti proċedurali maħruġa minn qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/likwidaturi.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web uffiċjali tal-Bullettin dwar l-Insolvenza Rumen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web uffiċjali tar-Reġistru tan-Negozju Rumen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPermezz tal-portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali fir-Rumanija


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 04/09/2018