Registri plačilne nesposobnosti - Romunija

Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Il-kwalità ta' din it-traduzzjoni ġiet evalwata bħala: mhux affidabbli

Taħseb li din it-traduzzjoni hi utli?

Ta del vsebuje pregled Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, ki je del romunskega registra plačilne nesposobnosti in ga je ustanovilo Ministrstvo za pravosodje – Nacionalni urad poslovnega registra


Registri plačilne nesposobnosti

Katere informacije vsebuje register plačilne nesposobnosti v Romuniji?

Postopki v primeru insolventnosti v Romuniji

Povezava se odpre v novem oknuBPI, ki ga je objavil nacionalni urad poslovnega registra, zagotavlja izvršitev poziva strank, obvestilo, obvestilo, obvestilo o procesnih dokumentih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/upravitelji v postopku zaradi insolventnosti v skladu z zakonom št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in postopkih v primeru insolventnosti.

Splošni postopek zaradi insolventnosti se uporablja za:

1 Strokovnjaki (vsi tisti, ki upravljajo podjetje), z izjemo tistih, ki opravljajo svobodne poklice, in tistih, za katere obstajajo posebne določbe v zvezi z režimom plačilne nesposobnosti.

Poenostavljeni postopek zaradi insolventnosti se uporablja za:

1. strokovnjaki;

 • poklicna združenja;
 • posamezna podjetja in družinska podjetja

2. dolžniki, ki izpolnjujejo nekatere posebne pogoje, in sicer:

 • Nimam sredstev;
 • ni mogoče najti poslovne ali računovodske dokumentacije;
 • njihovega upravitelja ni mogoče najti;
 • njihov registrirani sedež ne obstaja več ali pa ni več enak tistemu, ki je naveden v poslovnem registru; dokumenti, ki jih zahteva zakon, niso bili predloženi;
 • so predmet prenehanja pred vložitvijo vloge za začetek postopka
 • so izrazili namero, da bodo šli v stečaj ali da se pred njimi ne bo izvedla sodna reorganizacija.

Stečajni postopek je konec junija 2014 urejen z zakonom št. 85/2014 o postopkih preprečevanja insolventnosti in insolventnosti, ki se uporabljajo za postopke, ki so se začeli po začetku njene veljavnosti. Za poskuse, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti zakona št. 85/2014, še naprej veljajo določbe zakona št. 85/2006 o postopkih v primeru insolventnosti.

Bilten o insolventnosti

Katere informacije vključujejo?

V postopku zaradi insolventnosti so evidentirani vsi procesni akti, ki so jih izdali sodišča in stečajni upravitelji/upravitelji v postopku zaradi insolventnosti, in sicer:

 • poziv;
 • komuniciranje;
 • uradna obvestila;
 • obvestili o sejah;
 • sodnih odločb;
 • drugi pravni akti, ki jih zahteva zakon (poročila upravitelja/likvidacijskega upravitelja, načrti za reorganizacijo sodnih postopkov, napovedi).

Kako je organizirana spletna stran Biltena postopkov v primeru insolventnosti?

Povezava se odpre v novem oknuSpletišče Biltena postopkov v primeru insolventnosti omogoča dostop do:

 • brezplačnih informacij,
 • informacij o strukturi Nacionalnega urada poslovnega registra, direktorata za Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti,
 • posebne zakonodaje, obrazcev in procesnih aktov.

Spletišče Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN) vsebuje naslednje oddelke:

 • informacije o ustanovitvi BPPN,
 • zakonske določbe,
 • organizacijska struktura Nacionalnega urada poslovnega registra, uradov poslovnih registrov pri nacionalnih sodiščih, in BPPN,
 • pravni slovar (o plačilni nesposobnosti),
 • Statistični podatki BPPN,
 • medinstitucionalni odnosi,
 • kontakt.

Oblike Biltena postopkov v primeru insolventnosti so na voljo na Povezava se odpre v novem oknuportalu spletnih storitev nacionalnega urada poslovnega registra v oddelku, ki je posvečeno Billu o postopkih v primeru insolventnosti, in je organizirano na naslednji način:

1 Storitve BPI:

 • „elektronski Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ (dostop s plačilom pristojbine),
 • „Summary of BPI“ (proste informacije);
 • „Osebe, objavljene v BPI“ (brezplačne informacije)

2. obrazci, ki se nanašajo na razkritje NPP

 • Spletni obrazci za objavo v BPPN,
 • Obrazci za informacije BPPN, ki niso na spletu;

3. obrazci, ki se nanašajo na delovanje zagotavljanja informacij BPI.

 • Spletni obrazci za pridobitev informacij BPPN,
 • Obrazci za informacije BPPN, ki niso na spletu;

4. statistika

Ali je dostop do romunskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je objavljen v elektronski obliki. Prek spleta je na voljo na povezavi:

Dostop do storitev, ki jih ponuja BPPN, je različen:

 • dostop uporabnikov do uradne spletne strani Biltena Biltena je brezplačen in se ne zahteva avtentifikacija;
 • za dostop do spletnega portala nacionalnega urada poslovnega registra je potrebna avtentifikacija uporabnika.
 • dostop do „Biltena o postopkih v primeru insolventnosti na spletu“ se odobri po avtentikaciji uporabnika in plačilu naročnine.
 • dostop do „povzetka posameznih zadev BPPN“ in „imen oseb, objavljenih v BPPN“ je brezplačen in se zanj zahteva le registracija uporabnika.

Kako iskati po registru plačilne nesposobnosti v Romuniji

Na področju „Bilanca plačilne nesposobnosti na spletu“ je mogoče iskati po: številko in leto objave BPI, ime dolžnika, davčno številko, registrsko številko, številko sodnega spisa in objavo BPI; pristojbine so dostopne na podlagi naročnine in naročnine na objavljene ladijske dnevnike, v katerih so navedeni celotni procesni akti.

„Povzetek posamezne zadeve BPPN“ je mogoče iskati po številki zadeve in datumu izdaje. Naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • vrsta procesnega akta, objavljenega v biltenu (na primer: poziv, začetek stečajnega postopka, sklic sestanka upnikov, poročilo o dejavnosti, načrt reorganizacije, začetek stečajnega postopka, obvestilo o začetku stečajnega postopka, načrt razdeljevanja, končno poročilo, zaključek postopka zaradi insolventnosti itd.);
 • imena oseb, na katere se nanašajo procesni dokumenti;
 • okrožje, kjer so prostori te osebe;
 • davčno sklicno številko;
 • številka registra

Osebe, objavljene v BPPN, je mogoče iskati po številki in letu objave zadeve, imenu dolžnika, davčni številki, številki vpisa v poslovni register, referenčni številki spisa sodne zadeve ali po obdobju objave v registru plačilne nasposobnosti. naslednje informacije so dostopne brezplačno:

 • ime;
 • davčno sklicno številko;
 • registrsko številko oseb, na katere se nanašajo procesni akti;
 • okrožje, kjer so prostori te osebe;
 • številko zadeve v primeru insolventnosti in ime sodišča, kjer je zadeva registrirana;
 • številke glasil, vključno s postopkovnimi dokumenti, ki se nanašajo na te osebe;
 • vrsti postopka;
 • prvo sojenje po začetku postopka, kadar je to primerno.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti v Romuniji

Bilten o postopkih v primeru insolventnosti je bil ustanovljen leta 2006 v skladu z Zakonom št. 86/2006 o postopkih v primeru insolventnosti.

Glavni cilj romunskega Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je nenehno optimiziranje elektronskega sistema sodnih pozivov, obvestil, pozivov in vročitev objavljenih postopkovnih dokumentov.

Prednosti registra plačilne nesposobnosti v Romuniji

Objava Biltena postopkov v primeru insolventnosti prinaša jasne koristi:

 • Pospeši postopke zaradi insolventnosti in poenostavi pošiljanje sodnih pozivov, sodnih pozivov, sodnih odločb in drugih procesnih aktov, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/upravitelji prenehanja, s čimer se vzpostavi elektronski komunikacijski postopek.
 • unioti in standardizirajo postopkovne dokumente, ki jih izdajo sodišča in stečajni upravitelji/upravitelji insolventnosti.
 • Prispevanje k razvoju nacionalne zbirke podatkov o procesnih dokumentih, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/upravitelji (sodni poziv, sporočila, sodne odločbe, pozivi, obvestila o sestankih, opomniki, poročila, reorganizacijski načrti)
 • Omogočiti hiter vstop v poslovni register/druge registre obvestil, izdanih v skladu z Zakonom št. 85/2014 o preprečevanju insolventnosti in postopkih v primeru insolventnosti.
 • Zainteresiranim osebam omogoča dostop do procesnih aktov, ki jih izdajo sodišča in upravitelji/upravitelji stečajnih upraviteljev.

Pomembne povezave

Povezava se odpre v novem oknuUradna spletna stran romunskega Biltena plačilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuUradna spletna stran romunskega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuSpletni portal romunskega nacionalnega urada poslovnega registra


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 19/11/2019