Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksātnespējas reģistri - Rumānija

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?

Šajā iedaļā sniegts pārskats par Maksātnespējas procedūru ziņojumu — Rumānijas Maksātnespējas reģistru, ko izveidojis Tieslietu ministrijas Tirdzniecības reģistra birojs.


Maksātnespējas reģistri

Kādu informāciju Rumānijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Maksātnespējas procedūru Rumānijā

Saite atveras jaunā logāBiļetens par maksātnespējas procedūrām (MPZ), kas publicēts Valsts tirdzniecības reģistra birojs, nodrošināja, ka trešo personu piedalīšanos, komunikācijas, sasaukšanu, paziņojumus par procesuālo dokumentu, ko izdevusi tiesu un tiesas administratoru/likvidatoriem maksātnespējas procedūrā saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanu un maksātnespējas procedūru.

Vispārīgie maksātnespējas procedūras attiecas uz:

1. (visi profesionāļi), izņemot tos, kuri realizē brīvo profesiju pārstāvjiem un kurās ir īpaši noteikumi attiecībā uz maksātnespējas režīmu.


Vienkāršot maksātnespējas procedūras attiecas uz:

1. speciālistiem;

 • licencētas fiziskas personas;
 • individuāliem uzņēmumiem un ģimenes uzņēmumiem

2. parādniekiem, kuri atbilst vairāki specifiski nosacījumi, proti:

 • nepieder nekustamais īpašums;
 • uzņēmuma vai grāmatvedības dokumenti nav pieejami;
 • to administrators nav atrodams;
 • juridiskā adrese vairs nepastāv vai vairs nav identisks tam, kas deklarēti tirdzniecības reģistrā; neiesniedza dokumentus, kas nepieciešami saskaņā ar likumu;
 • darbības izbeigšana ir pirms atļaujas pieteikuma iesniegšanas tiesā,
 • paziņoja par savu nodomu bankrotē vai tas nevar gūt labumu no sanācijas procesu.

2014. gada jūnijs beigās, maksātnespēju regulē Likums Nr. Procedūru 85/2014 par maksātnespējas novēršanu un maksātnespējas procedūru, kuras noteikumi attiecas uz procesiem, kas uzsāktas pēc tā stāšanās spēkā. Lauksaimniekiem procesus, kad stājas spēkā Likums Nr. 85/2014, joprojām attiecas Likums Nr. 85/2006 par maksātnespējas procedūru.

Biļetens par maksātnespējas procedūrām

Kāda informācija tajā nav ietvertas?

Biļetens par maksātnespējas procedūrām ir ietverti visi procesuālie akti, kurus izdod tiesas un tiesu sistēmas administratoru/likvidatoriem maksātnespējas procedūrā, proti:

 • uzaicinājums;
 • saziņa;
 • paziņojumus;
 • apmeklējumu;
 • spriedums;
 • citi procesuālie akti saskaņā ar tiesību aktiem (ziņojumi, ko izdevusi tiesu administrators/likvidators, tiesu iestāžu reorganizācijas plānu, paziņojumi).

Kā tiek organizēta tās tīmekļa vietnē biļetenā maksātnespējas procedūru?

Saite atveras jaunā logāMaksātnespējas procedūru ziņotāja tīmekļa vietnē sniedz piekļuvi šādai:

 • bezmaksas informācija;
 • informācija par Valsts tirdzniecības reģistra biroja Maksātnespējas procedūru ziņojumu direktorāta;
 • speciālie tiesību akti, veidlapas un procedurālie tiesību akti.

Tīmekļa vietne (MPZ) ir šādas iedaļas:

 • informācija par MPZ izveidi;
 • tiesību akti;
 • organizācijas shēmu, Valsts tirdzniecības reģistra biroja, tiesām piesaistītajiem tirdzniecības reģistra biroju un MPZ;
 • juridiskā vārdnīca (maksātnespēja);
 • MPZ statistikas dati;
 • starpiestāžu attiecības;
 • kontaktinformācija.

Maksātnespējas procedūru veidlapas ir pieejamas Valsts tirdzniecības reģistra e-pakalpojumu portālā, birojs, iedaļā, kas paredzēta Maksātnespējas procesu biļetenā, un tam ir šāda struktūra:Saite atveras jaunā logāhttps://portal.onrc.ro/

1. BPI pakalpojumi:

 • “Maksātnespējas procedūru ziņotājs tiešsaistē” (par maksu)
 • MPZ numuru “Kopsavilkums” (bezmaksas informāciju);
 • “MPZ publicētajām personām” (bezmaksas informāciju)

2. aktivitāti veidlapas publicēšanai MPZ;

 • Tiešsaistes veidlapas publicēšanai MPZ;
 • MPZ veidlapas nesaistē.

3. aktivitāti veidlapas informācijas iegūšanai no MPZ;.

 • Tiešsaistes veidlapas informācijas iegūšanai no MPZ;
 • MPZ veidlapas nesaistē.

Statistika — 4

Maksātnespējas reģistrā ir pieejama bez maksas Rumānijā?

Maksātnespējas procedūru ziņotāju publicē elektroniski. Ziņotāja elektroniskā versija ir pieejama tiešsaistē:

MPZ piedāvātajiem pakalpojumiem var piekļūt vairākos veidos:

 • lietotāji var piekļūt oficiālajai Maksātnespējas procedūru ziņotāja tīmekļa vietnei bez maksas un bez reģistrēšanās;
 • piekļuve Valsts tirdzniecības reģistra e-pakalpojumu portālā, lietotājiem ir jāreģistrējas; birojs
 • lai piekļūtu “Maksātnespējas procedūru ziņotājam tiešsaistē”, ir jāreģistrējas kā lietotājam un jāsamaksā abonēšanas maksa.
 • piekļuve “MPZ izdevuma kopsavilkumam” un “MPZ publicētajām personām” ir bez maksas, un lietotājam ir tikai jāreģistrējas.

Kā veikt meklēšanu Rumānijas Maksātnespējas reģistru

“Maksātnespējas procedūru ziņotājā tiešsaistē” var meklēt, izmantojot: publikācijas numuru un gadu, parādnieka vārdu, nodokļu identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru Tirdzniecības reģistrā, lietas atsauces numuru tiesā un izdevuma publikācijas laikposmu. komercpārvadājumi ir pieejamas pēc pasūtījuma numuri, biļetenu publicē BPI noteiktajiem procesuālajiem aktiem, pilnā apmērā.

“MPZ izdevuma kopsavilkumā” var meklēt pēc izdevuma numura un datuma. Bez maksas ir pieejamas šādas ziņas:

 • procesuālā dokumenta veids, kas publicēts Bulletin (piemēram: pavēstes, spriedumu par maksātnespējas procedūru sākšanu, maksātnespējas procedūras sākšanas paziņojumā, sasaukt kreditoru sanāksmi, darbības ziņojumu, reorganizācijas plānu, sods par bankrota procedūras uzsākšanu, paziņojums par bankrota procedūras uzsākšanu, sadales plāns, nobeiguma ziņojums, par maksātnespējas procedūras slēgšana utt.);
 • to personu vārdus, kas procesuālos dokumentus;
 • visur, kur ir minētās personas juridiskā adrese;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • reģistrācijas numurs reģistrā

“MPZ publicētās personas” var meklēt, izmantojot izdevuma publikācijas numuru un gadu, parādnieka vārdu, nodokļu identifikācijas numuru, reģistrācijas numuru Tirdzniecības reģistrā, lietas atsauces numuru tiesā un izdevuma publikācijas laikposmu. bez maksas ir pieejamas šādas ziņas:

 • nosaukums;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • reģistrācijas numurs minēto personu procesuālo dokumentu;
 • visur, kur ir minētās personas juridiskā adrese;
 • maksātnespējas lietas numuru un tās tiesas nosaukumu, ja lieta ir reģistrēta;
 • skaitļi, kas iekļauti procesuāli dokumenti, kuri attiecas uz šīm personām;
 • procedūras veids;
 • pēc pirmās procedūras uzsākšanas, ja nepieciešams.

Rumānijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas procesu biļetenā tika izveidota 2006. gadā saskaņā ar Likumu Nr. Nr. 86/2006 par maksātnespējas procedūrām.

Optimizēt elektronisko sistēmu uzaicinājumiem, pavēstēm, izsaukumiem un paziņojumiem par publicētiem procedurāliem dokumentiem ir galvenais mērķis — Rumānijas Maksātnespējas procesu biļetenā.

Ieguvumi no Rumānijas Maksātnespējas reģistru

Maksātnespējas procesu biļetena publicēšana sniedz skaidrus ieguvumus:

 • maksātnespējas procedūra, kas paātrina un vienkāršo saziņu uzaicināšanas pavēstes, paziņojumi, uzaicinājumi, lēmumi, un citu procedūras dokumentu, ko izdevusi tiesu un tiesas administratoru/likvidatoriem, tādējādi izveidojot elektronisku saziņu.
 • tā apvieno un standartizē procesuālo dokumentu, ko izdevusi tiesu un tiesu administratori vai likvidatori.
 • palīdzēt attīstīt valsts datubāzi procesuālo dokumentu, ko izdevusi tiesu vai likvidatoru un tiesu sistēmas administratoru (t. i., pavēstes, spriedumu sasaukšanas paziņojumi, paziņojumi, paziņojumi, ziņojumi, sanācijas plāni)
 • sekmē ātru reģistrāciju komercreģistrā/citiem reģistriem attiecībā uz paziņojumiem, kas izdoti saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanu un maksātnespējas procedūru.
 • sniedz ieinteresētajām personām piekļuvi procesuālajiem dokumentiem, ko izsniegusi tiesu un tiesu administratori vai likvidatori.

Noderīgas saites

Saite atveras jaunā logāRumānijas oficiālajā tīmekļa vietnē Maksatnespejas proceduru zinotaja

Saite atveras jaunā logāOficiālajā tīmekļa vietnē Rumānijas Tirdzniecības reģistrā

Saite atveras jaunā logāE-pakalpojumu portālā, Valsts tirdzniecības reģistra birojs Rumānijā


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 04/09/2018