Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Maksejõuetuse registrid - Rumeenia

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Selles osas antakse ülevaade maksejõuetusmenetluste bülletäänist — Rumeenia maksejõuetusregistrist, mille on sisse seadnud Rumeenia Justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv Riiklik Äriregistriamet (OficiulNațional al RegistruluiComerțului)


Maksejõuetuse registrid

Millist teavet Rumeenia maksejõuetusregister pakub?

Maksejõuetusmenetlus Rumeenias

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusmenetluste bülletään (IPB) avaldatud Riikliku Äriregistriameti, tagada, et kolmandate isikute, teatise üldkoosoleku kokkukutsumise teated menetlusdokumentide, kohtute ja kohtuasutuste/likvideerijate maksejõuetusmenetluse käigus kooskõlas seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta.

Üldist maksejõuetusmenetlust kohaldatakse:

1. Kõik need tegevuskulud (ettevõtja), välja arvatud vabade elukutsete kasutamisel ja mille kohta on olemas erinormid seoses maksejõuetuskorda.


Lihtsustatud maksejõuetusmenetlust kohaldatakse:

1 spetsialistid;

 • volitatud füüsilised isikud;
 • üksikuid ettevõtjaid ja pereettevõtete

2 võlgnikud, kes vastavad konkreetsetele tingimustele, st:

 • ei ole kinnisvara;
 • või raamatupidamisdokumente ei ole võimalik leida;
 • haldaja ei ole võimalik leida;
 • nende registrijärgne asukoht ei eksisteeri enam või ei ole enam identne deklareeritud äriregistrist; nõutud dokumendid esitanud;
 • lõpetamine on enne taotluse esitamist kohtusse
 • teatanud oma kavatsusest minna pankrotti või ei saa kasu saneerimismenetluse.

Juuni 2014. aasta lõpus maksejõuetus on reguleeritud seadusega nr Menetlus 85/2014 maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta, mille sätteid kohaldatakse menetluste suhtes, mis on algatatud pärast selle jõustumist. Põllumajandustootjate protsesse, kui oli jõustunud seadus nr 85/2014 reguleerivad selle seaduse nr 85/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Maksejõuetusmenetluste bülletään

Millist teavet see sisaldab?

Maksejõuetusmenetluste bülletään sisaldab kõiki menetlustoiminguid kohtute ja kohtuametnike/likvideerijad on maksejõuetusmenetluses, nimelt:

 • kutse;
 • teabevahetus;
 • teated;
 • osalemine;
 • kohtuotsus;
 • muude menetlustoimingutega (seadusega sätestatud õigusasutuste väljaantud aruanded haldajale/likvideerijale, kohtusüsteemi ümberkorraldamise kavad, teated).

Kuidas on korraldatud selle tegevus veebisaidil maksejõuetusmenetluste bülletään?

Lingil klikates avaneb uus akenMaksejõuetusmenetluste bülletääni veebisait võimaldab juurdepääsu järgmisele:

 • tasuta teave;
 • teave struktuuri eest vastutava Riikliku Äriregistriameti direktoraadi maksejõuetusmenetluste bülletäänile;
 • asjaomased õigusaktid, vormid ja menetlusdokumendid.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisaidil (IPB on järgmised osad:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni sisseseadmisega seotud teave;
 • õigusaktid;
 • organisatsiooniskeem riikliku Äriregistriameti, kohtute juures asuvate äriregistriosakondade ja maksejõuetusmenetluste bülletääni;
 • õigussõnastik (maksejõuetusega seotud mõisted);
 • Maksejõuetusmenetluste bülletääni käsitlevad statistilised andmed;
 • institutsioonidevahelised suhted;
 • kontaktandmed.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni vormid on kättesaadavad e-teenuste riikliku Äriregistriameti portaali, maksejõuetusmenetluste bülletäänile pühendatud osa kaudu ning bülletäänil on järgmine struktuur.Lingil klikates avaneb uus akenhttps://portal.onrc.ro/

1. BPI:

 • Maksejõuetusmenetluste bülletääni online-versioon (tasuline);
 • Maksejõuetusmenetluste bülletääni number „Kokkuvõte” (tasuta teave);
 • „maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud” (tasuta teave)

Tegevus 2 vormid teabe avaldamiseks maksejõuetusmenetluste bülletäänis;

 • Online-vormid teabe avaldamiseks maksejõuetusmenetluste bülletäänis;
 • Maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

Tegevus 3 liiki maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamiseks;.

 • Online-vormid maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamiseks;
 • Maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

Statistika — 4

Kas juurdepääs maksejõuetuse registrile on tasuta Rumeenias?

Maksejõuetusmenetluste bülletään avaldatakse elektrooniliselt. Elektrooniline bülletään on kättesaadav järgmise veebisaidi kaudu:

Juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni teenustele on erinev:

 • juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni ametlikule veebisaidile on tasuta ja kasutajaks registreerimine ei ole vajalik;
 • juurdepääs e-teenustele riikliku Äriregistriameti portaali kasutajaks registreerimise nõuab;
 • juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni online-versiooni kasutamiseks tuleb end kasutajaks registreerida ja maksta kasutustasu.
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni numbrite sisukokkuvõtete ja bülletäänis avaldatud isikute nimede päringu kasutamine on tasuta ja nõuab ainult kasutajaks registreerimist.

Kuidas teha päringuid Rumeenia maksejõuetusregistris

Maksejõuetusmenetluste bülletääni online-versioonis saab päringuid teha: konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja numbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. rendi või tasu eest, on kättesaadav tellijatele avaldatud statistikabülletäänide arv BPI esitatud menetlustoimingute täies ulatuses.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni numbrite sisukokkuvõtetest saab teha päringuid väljaande numbri ja kuupäeva alusel. On tasuta kättesaadav järgmine teave:

 • menetlusdokumendi liik avaldatud EÜ Bülletäänis (nt: kohtukutse, maksejõuetusmenetluse algatamise eest, maksejõuetusmenetluse algatamise teade, võlausaldajate koosoleku kokkukutsumine, tegevusaruanne, ümberkorralduskava, pankrotimenetluse algatamise eest, pankrotimenetluse algatamise teade, jaotuskava, lõpparuanne, maksejõuetusmenetluse lõpetamise eest jne);
 • nimetatud isikute nimed;
 • seal, kus on kõnealuse isiku registrijärgne asukoht;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • äriregistri number

Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikute nimede päringuid saab teha konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja numbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. on tasuta kättesaadav järgmine teave:

 • nimi;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • registreerimisnumber menetlusdokumentide osutatud isikud;
 • seal, kus on kõnealuse isiku registrijärgne asukoht;
 • maksejõuetusmenetluse number ja kohtu nimi, kus kohtuasi on registreeritud;
 • mis sisaldavad menetlusdokumentide numbrid viitavad need isikud;
 • menetluse liik;
 • esimene kehtestati pärast menetluse avamist, kui see on asjakohane.

Rumeenia maksejõuetusregistri ajalugu

Maksejõuetusmenetluste bülletääni loodi 2006. aastal vastavalt seadusele nr 86/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Elektroonilise süsteemi jätkata kohtukutsete, teadete, koosolekukutsete ja menetlusdokumentidest teatamise peamine eesmärk on maksejõuetusmenetluste bülletääni.

Rumeenia maksejõuetusregistri eelised

Maksejõuetusmenetluste bülletääni avaldamine toob selget kasu:

 • maksejõuetusmenetluse kiiremaks ja lihtsustab teabevahetust kohtukutsed, teated, kutsed, otsused ja muude menetlustoimingutega kohtute ja kohtuasutuste/likvideerijate, luues elektroonilise side.
 • standardiga ühtlustatakse ja standardiseeritakse väljastatud menetlusdokumentide kohtute ja kohtuametnike/likvideerijad.
 • aidata kaasa riikliku andmebaasi koostamine väljastatud menetlusdokumentide kohtute ja kohtuametnike/likvideerijad (st kohtukutse, teatised, kohtuotsused, koosolekukutsed, teatised, aruanded, reorganiseerimise kava)
 • soodustab kiiret registreerimist äriregistris/muudes registrites teadete suhtes seaduses nr 85/2014 maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta.
 • annab huvitatud isikutele juurdepääs väljastatud menetlusdokumentide kohtute ja kohtuametnike/likvideerijad.

Asjakohased lingid

Lingil klikates avaneb uus akenRumeenia ametlik veebisait maksejõuetusmenetluste bülletään

Lingil klikates avaneb uus akenAmetlik veebisait Rumeenia äriregister

Lingil klikates avaneb uus akenE-teenuste portaali kaudu riikliku Äriregistriameti Rumeenias


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 04/09/2018