Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registri plačilne nesposobnosti - Romunija

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?

Ta del vsebuje pregled Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti, ki je del romunskega registra plačilne nesposobnosti in ga je ustanovilo Ministrstvo za pravosodje – Nacionalni urad poslovnega registra


Registri plačilne nesposobnosti

Katere informacije o romunskem registru plačilne nesposobnosti?

Postopkih zaradi placilne nesposobnosti v Romuniji

Povezava se odpre v novem oknuBilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN), ki ga objavlja Nacionalni urad poslovnega registra, zagotoviti, da obvestilo drugega o pravdi, sporočila, obvestila o sklicu skupščine delničarjev, postopkovnih dokumentov, ki jih izdajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji v okviru postopkov zaradi insolventnosti v skladu z zakonom št. 85/2014 o postopkih za preprečevanje insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti.

Splošni postopki zaradi insolventnosti uporablja za:

1. Strokovnjaki, ki delujejo (vsa podjetja), z izjemo tistih, ki opravljajo svobodne poklice in za katere obstajajo posebne določbe glede ureditev za primer insolventnosti.


Poenostavljeni postopki v primeru insolventnosti uporablja za:

1 strokovnjakov;

 • pooblaščene fizične osebe;
 • posamezna podjetja in družinska podjetja

2 dolžnikov, ki izpolnjujejo več posebnih pogojev, namreč:

 • nimajo nepremičnin;
 • ustanovitev ali računovodskimi listinami ni mogoče najti;
 • administratorja, ni mogoče najti;
 • njihov registrirani sedež ne obstaja več ali ni več enak, prijavljenih v register gospodarskih družb; ni predložil dokumentov, ki jih zahteva zakon;
 • prenehanje je predmet tožbe pred sodiščem
 • izrazile namero, da bodo šle v stečaj ali ne more imeti koristi od postopka pravne reorganizacije.

Konec junija 2014 je stečajni ureja Zakon št. Postopek 85/2014 o postopkih za preprečevanje insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti, katerega določbe se uporabljajo za postopke, uvedene po začetku njene veljavnosti. Kmetje procesov od začetka veljavnosti zakona št. 85/2014, še naprej veljajo določbe zakona št. 85/2006 o postopku zaradi insolventnosti.

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti

Katere informacije vsebuje?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti vsebuje vse procesne akte, ki jih izdajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji v okviru postopkov zaradi insolventnosti, in sicer:

 • vabilo;
 • komunikacija;
 • uradna obvestila;
 • udeležba;
 • sodba;
 • druga procesna dejanja, določena z zakonom (poročila, ki jih je izdal sodni upravitelj/likvidator, sodni načrti reorganizacije, obvestila).

Kako poteka spletno stran Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti?

Povezava se odpre v novem oknuSpletišče Biltena postopkov zaradi placilne nesposobnosti omogoča dostop do:

 • brezplačnih informacij,
 • informacij o strukturi Nacionalnega urada poslovnega registra, direktorata za Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti,
 • posebne zakonodaje, obrazcev in procesnih aktov.

Spletišče Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti (BPPN) vsebuje naslednje oddelke:

 • informacije o ustanovitvi BPPN,
 • zakonodajni akti;
 • organizacijska struktura Nacionalnega urada poslovnega registra, uradov poslovnih registrov pri nacionalnih sodiščih, in BPPN,
 • pravni slovar (o plačilni nesposobnosti),
 • Statistični podatki BPPN,
 • medinstitucionalni odnosi;
 • kontaktni podatki.

BPPN obrazci so na voljo v portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra, v oddelku za BPPN, in ima naslednje dele:Povezava se odpre v novem oknuhttps://portal.onrc.ro/

1. Za BPI:

 • „elektronski Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ (dostop s plačilom pristojbine),
 • Število „Povzetek BPPN“ (brezplačne informacije);
 • „imen oseb, objavljenih v BPPN“ (brezplačne informacije),

Dejavnost 2 obrazci za objavo v BPPN,

 • Spletni obrazci za objavo v BPPN,
 • BPPN obrazci za drugje.

Dejavnost 3 obrazci za pridobitev informacij BPPN.

 • Spletni obrazci za pridobitev informacij BPPN,
 • BPPN obrazci za drugje.

Statistika za leto 4

Ali je dostop do registra plačilne nesposobnosti brezplačen v Romuniji?

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je objavljen v elektronski obliki. Bilten v elektronski obliki je na voljo na spletni strani:

Dostop do storitev, ki jih ponuja BPPN, je različen:

 • uporabniki lahko dostopajo do uradnega spletišča BPPN, brezplačno in brez registracije;
 • dostop do portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra se mora uporabnik registrirati,
 • dostop do spletnega BPPN je možen, če se uporabnik registrira in plača naročnino.
 • dostop do „povzetka posameznih zadev BPPN“ in „imen oseb, objavljenih v BPPN“ je brezplačen in se zanj zahteva le registracija uporabnika.

Kako iskati po romunskem registru plačilne nesposobnosti

„elektronski Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti“ je mogoče iskati po: številki in letu objave zadeve, imenu dolžnika, davčni številki, številki vpisa v poslovni register, referenčni številki spisa sodne zadeve ali po obdobju objave v registru plačilne nasposobnosti. za najem ali plačilo na voljo naročniških številk, novice, objavljene v BPI določena procesna dejanja v celoti.

„Povzetek posamezne zadeve BPPN“ je mogoče iskati po številki zadeve in datumu izdaje. So brezplačno na voljo naslednje informacije:

 • vrsta procesnega dokumenta objavljenega v Biltenu (npr.: poziv za začetek postopka zaradi insolventnosti, stavek, obvestila za začetek postopka zaradi insolventnosti, vabilo na sestanek upnikov, poročilo o dejavnostih, načrt reorganizacije, kazen za začetek stečajnega postopka, obvestilo o začetku stečajnega postopka, načrt distribucije, končno poročilo, stavek za uvedbo postopka zaradi insolventnosti, zaprtje itd.);
 • imena posameznikov iz postopkovnih dokumentov;
 • ne glede na to, kje je registrirani sedež;
 • davčno sklicno številko;
 • številka vpisa v register

Osebe, objavljene v BPPN, je mogoče iskati po številki in letu objave zadeve, imenu dolžnika, davčni številki, številki vpisa v poslovni register, referenčni številki spisa sodne zadeve ali po obdobju objave v registru plačilne nasposobnosti. so brezplačno na voljo naslednje informacije:

 • ime;
 • davčno sklicno številko;
 • registrska številka oseb, navedenih v procesnih aktih;
 • ne glede na to, kje je registrirani sedež;
 • zadeva številko postopka zaradi plačilne nesposobnosti in ime sodišča, če je zadeva vpisana;
 • številke, ki vsebujejo postopkovne dokumente, ki se nanašajo na te osebe;
 • vrsta postopka;
 • prvič, vzpostavljene po začetku postopka, kadar je to primerno.

Zgodovina romunskega registra plačilne nesposobnosti

Bilten postopkov zaradi plačilne nesposobnosti je bil ustanovljen leta 2006 po Zakonu št. 86/2006 o postopkih v primeru insolventnosti.

Nenehno optimiziranje elektronskega sistema sodnih pozivov, obvestil, pozivov in vročitev objavljenih postopkovnih dokumentov je glavni cilj romunskega Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti.

Prednosti romunskega registra plačilne nesposobnosti

Objava Biltena postopkov zaradi plačilne nesposobnosti ima nedvomne koristi:

 • pospešuje postopek zaradi plačilne nesposobnosti in poenostavlja komuniciranje vročanje sodnih pozivov, vabil, uradnih obvestil in drugih postopkovnih dejanj, odločb, ki jih izdajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji, kar bo omogočilo vzpostavitev elektronske komunikacije.
 • to poenoti in standardizira procesne dokumente, ki jih izdajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji.
 • prispeva k razvoju nacionalne zbirke podatkov o procesnih dokumentov, ki jih izdajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji (tj. sodnih pozivov, komunikacij, sodb, vabila, uradnih obvestil, poročil, načrtov reorganizacije),
 • olajšuje hitro registracijo v poslovni register/druge registre glede obvestil, poslanih na podlagi zakona št. 85/2014 o postopkih za preprečevanje insolventnosti in postopkih zaradi insolventnosti.
 • zainteresiranim osebam nudi dostop do procesnih dokumentov, ki jih izdajo sodišča in sodni upravitelji/likvidatorji.

Pomembne povezave

Povezava se odpre v novem oknuUradno spletišče romunskega Biltena placilne nesposobnosti

Povezava se odpre v novem oknuUradno spletišče romunskega poslovnega registra

Povezava se odpre v novem oknuPrek portala e-storitev nacionalnega urada poslovnega registra v Romuniji


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 04/09/2018