Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Reġistri tal-insolvenza - Rumanija

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: povprečna

Ali menite, da je ta prevod koristen?

Din it-taqsima tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza — ir-Reġistru Rumen tal-Insolvenza, stabbilit mill-Ministeru tal-Ġustizzja — l-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali


Reġistri tal-insolvenza

X’informazzjoni joffri r-reġistru tal-insolvenza Rumena?

Il-procedimenti tal-insolvenza fir-Rumanija

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBullettin ta’ proċeduri ta’ insolvenza (BPI) ippubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tar-Reġistru tan-Negozju, żgurat li n-notifika lil partijiet terzi, il-komunikazzjoni, il-konvokazzjoni, notifiki ta’ dokumenti proċedurali, maħruġa mill-qrati u minn amministraturi ġudizzjarji/l-likwidaturi fi proċedimenti ta’ falliment skont il-Liġi Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza.

Proċedimenti ta’ insolvenza ġenerali japplikaw għal:

1. Professjonisti (dawk kollha li joperaw impriża), bl-eċċezzjoni ta’ dawk li jeżerċitaw il-professjonijiet liberali u li dwarhom hemm dispożizzjonijiet speċjali fir-rigward ta’ reġim ta’ insolvenza.


Proċedimenti tal-insolvenza ssimplifikati japplikaw għal:

1. professjonisti;

 • persuni fiżiċi awtorizzati;
 • intrapriżi individwali u l-impriżi tal-familja

2. debituri li jissodisfaw sensiela ta’ kundizzjonijiet speċifiċi, jiġifieri:

 • ma jkollhomx assi ta’ proprjetà;
 • l-istabbiliment jew dokumenti ta’ kontabilità ma tinstabx;
 • amministratur tagħhom ma jistgħux jinstabu;
 • l-uffiċċju tagħhom irreġistrat ma għadux jeżisti jew ma hijiex identika għal dik iddikjarata fir-reġistru kummerċjali; naqset milli tippreżenta d-dokumenti meħtieġa bil-liġi;
 • id-dissoluzzjoni hija s-suġġett qabel ma għamel ir-rikors fil-qorti
 • iddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jfallu jew ma jistgħux jibbenefikaw minn riorganizzazzjoni ġudizzjarja.

Lejn l-aħħar ta’ Ġunju 2014, l-insolvenza hija rregolata bil-Liġi Nru Il-proċedura 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza, li d-dispożizzjonijiet tagħha japplikaw proċessi mibdija wara d-dħul fis-seħħ tiegħu. Il-bdiewa proċessi d-dħul fis-seħħ tal-Att Nru 85/2014, jibqgħu soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-Att Nru 85/2006 dwar il-proċedura ta’ insolvenza.

Bullettin ta’ proċeduri ta’ insolvenza

X’informazzjoni jinkludi?

Bullettin ta’ proċeduri ta’ insolvenza fih l-atti proċedurali kollha maħruġa mill-qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/il-likwidaturi fil-proċedimenti ta’ insolvenza, jiġifieri:

 • ċitazzjoni;
 • komunikazzjoni;
 • notifiki;
 • l-attendenza;
 • sentenza;
 • atti proċedurali oħra stipulata mil-liġi (rapporti maħruġa mill-amministratur ġudizzjarju/likwidatur, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni ġudizzjarja, avviżi).

Kif inhi organizzata l-websajt tal-Bullettin ta’ proċeduri ta’ insolvenza?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza jipprovdi aċċess għal dan li ġej:

 • informazzjoni b’xejn;
 • informazzjoni rigward l-istruttura tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, id-Direttorat għall-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza;
 • leġiżlazzjoni, forom u atti proċedurali speċifiċi.

Is-sit web tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza (BPI) tinkludi t-taqsimiet li ġejjin:

 • informazzjoni rigward l-istabbiliment tal-BPI:
 • atti leġiżlattivi;
 • chart tal-organizzazzjoni tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, l-uffiċċji tar-reġistri tal-kummerċ marbutin mat-tribunali u l-BPI;
 • dizzjunarju legali (insolvenza);
 • Dejta statistika mill-BPI;
 • ir-relazzjonijiet interistituzzjonali;
 • dettalji ta’ kuntatt.

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza formoli huma disponibbli f’portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali, fit-taqsima ddedikata dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza, u għandha l-istruttura li ġejja:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://portal.onrc.ro/

1. BPI servizzi:

 • “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” (bi ħlas);
 • Numru “Sommarju tal-BPI” (informazzjoni bla ħlas);
 • “Persuni ppubblikati fil-BPI” (informazzjoni bla ħlas)

Attività 2. ta’ formoli għall-pubblikazzjoni fil-BPI;

 • Formoli online għall-pubblikazzjoni fil-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

Attività 3. forom biex tingħata informazzjoni tal-BPI;.

 • Formoli online biex tingħata informazzjoni tal-BPI;
 • Formoli offline għall-BPI.

Statistika — 4

L-aċċess għar-reġstru tal-insolvenza huwa bla ħlas fir-Rumanija?

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza huwa ppubblikat f’format elettroniku. Il-verżjoni elettronika tal-Bullettin tista’ tinstab online fuq:

L-aċċess għas-servizzi mogħtija mill-BPI huwa diffrenzjat:

 • l-utenti jistgħu jidħlu fis-sit web uffiċjali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza mingħajr ħlas u mingħajr ma jirreġistraw;
 • l-aċċess għall-portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali jirrikjedi li wieħed jirreġistra;
 • l-aċċess għall- “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” jingħata malli wieħed jirreġistra bħala utent u jħallas l-abbonament.
 • l-aċċess għas- “sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” u l- “Persuni ppubblikati fil-BPI” huwa mingħajr ħlas u jirrikjedi biss li wieħed jirreġistra bħala utent.

Kif tfittex fir-Reġistru tal-Insolvenza Rumen

Il- “Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza online” jistgħu jiġu mfittxija skont: in-numru u d-data tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa, l-isem tad-debitur, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kummerċ, in-numru ta’ referenza tal-kawża fil-qorti, u l-intervall tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa. għall-kiri jew għall-kumpens huma aċċessibbli b’abbonament numri, bullettini ppubblikati fil-BPI stabbiliti atti proċedurali b’mod sħiħ.

Li jista’ jfittex is- “sommarju tal-ħarġiet tal-BPI” bin-numru u d-data tal-ħarġa. Huma aċċessibbli mingħajr ħlas l-informazzjoni li ġejja:

 • it-tip ta’ dokument proċedurali ppubblikat fil- Bullettin (eż.: taħrika, sentenza għal proċedimenti ta’ insolvenza jinfetħu, notifika għal proċedimenti ta’ insolvenza jinfetħu, il-konvokazzjoni ta’ laqgħa tal-kredituri, rapport ta’ attività, riorganizzazzjoni, sentenza għal ftuħ ta’ proċedura ta’ stralċ, notifika għal proċeduri ta’ falliment jinfetħu, pjan tat-tqassim, rapport finali, sentenza għal insolvenza l-għeluq, eċċ.);
 • l-ismijiet ta’ individwi msemmija ta’ dokumenti proċedurali;
 • li kull fejn l-uffiċċju reġistrat ta’ dik il-persuna;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • numru ta’ reġistrazzjoni f’reġistru

Il- “Persuni ppubblikati fil-BPI” jistgħu jiġu mfittxija bin-numru u d-data tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa, l-isem tad-debitur, in-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa, in-numru tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kummerċ, in-numru ta’ referenza tal-kawża fil-qorti, u l-intervall tal-pubblikazzjoni ta’ ħarġa. huma aċċessibbli mingħajr ħlas l-informazzjoni li ġejja:

 • isem;
 • in-numru ta’ referenza tat-taxxa;
 • in-numru tar-reġistrazzjoni tal-persuni msemmija f’dokumenti proċedurali;
 • li kull fejn l-uffiċċju reġistrat ta’ dik il-persuna;
 • numru tal-każ tal-proċedimenti ta’ insolvenza u l-isem tal-qorti fejn il-każ huwa rreġistrat;
 • in-numri li jinkludu l-atti proċedurali li jirreferu għal dawk il-persuni;
 • tip ta’ proċedura;
 • l-ewwel stabbilita wara l-ftuħ tal-proċedura, fejn xieraq.

L-istorja tar-Reġistru tal-Insolvenza Rumen

Il-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza ġie stabbilit fl-2006 taħt il-Liġi Nru 86/2006 dwar proċedimenti ta’ insolvenza.

L-ottimizzazzjoni kontinwa tas-sistema elettronika ta’ ċitazzjonijiet, avviżi, sejħiet u notifiki fir-rigward tad-dokumenti proċedurali ppubblikati hija l-għan prinċipali tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza Rumen.

Il-benefiċċji Rumen tal-Insolvenza

Pubblikazzjoni tal-Bullettin dwar il-Proċedimenti tal-Insolvenza ġġib benefiċċji ċari:

 • tħaffef il-proċedura ta’ insolvenza, u jissimplifika komunikazzjoni ta’ ċitazzjoni, notifiki, stediniet, deċiżjonijiet u atti proċedurali oħrajn maħruġa mill-qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/likwidaturi, u b’hekk tistabbilixxi komunikazzjoni elettronika.
 • huwa jgħaqqad u tistandardizza dokumenti proċedurali maħruġa minn qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/likwidaturi.
 • jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ bażi tad-data nazzjonali ta’ dokumenti proċedurali, maħruġa minn qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/likwidaturi (jiġifieri taħrikiet, komunikazzjonijiet, sentenzi, konvokazzjonijiet, notifiki, rapporti, pjanijiet ta’ riorganizzazzjoni)
 • jiffaċilita rapidu r-reġistrazzjoni fir-reġistru tal-kummerċ/reġistri oħra fir-rigward ta’ notifiki maħruġa skont il-Liġi Nru 85/2014 dwar il-prevenzjoni tal-insolvenza u l-proċedimenti ta’ insolvenza.
 • jagħti lill-persuni interessati l-aċċess għall-atti proċedurali maħruġa minn qrati u l-amministraturi ġudizzjarji/likwidaturi.

Links rilevanti

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web uffiċjali tal-Bullettin dwar l-Insolvenza Rumen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIs-sit web uffiċjali tar-Reġistru tan-Negozju Rumen

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPermezz tal-portal tas-servizzi elettroniċi tal-Uffiċċju tar-Reġistru tal-Kummerċ Nazzjonali fir-Rumanija


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 04/09/2018