Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Rumunia

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

W niniejszej części przedstawiono w zarysie Biuletyn Postępowań Upadłościowych – rumuński rejestr handlowy, założony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Biuro Krajowego Rejestru Handlowego.


Rejestry upadłości

Jakie informacje w rumuńskim rejestrze upadłości?

Postępowanie upadłościowe w Rumunii

Link otworzy się w nowym oknieBiuletyn procedur niewypłacalności (BPU) opublikowane przez Biuro Krajowego Rejestru Handlowego, zapewnić przypozwania, komunikacją, zawiadomień o zwołaniu pism procesowych i sądowych wydanych przez sądy administratorzy/zarządcy w postępowaniu upadłościowym zgodnie z ustawą nr 85/2014 w sprawie zapobiegania niewypłacalności i postępowania upadłościowego.

Ogólne postępowanie upadłościowe stosuje się do:

1. Wszyscy operatorzy (przedsiębiorstwa), z wyłączeniem tych wykonujących wolne zawody i do których istnieją szczególne przepisy dotyczące systemu upadłości.


Uproszczone postępowanie upadłościowe stosuje się do:

1 pracowników;

 • upoważnione osoby fizyczne;
 • poszczególne przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rodzinne

2 dłużników, którzy spełniają szereg warunków, tj.:

 • nie posiadają środków trwałych;
 • ustanowienie lub dokumenty księgowe nie może zostać odnalezione;
 • ich administratora nie może zostać odnalezione;
 • siedzibę statutową już nie istnieje lub nie jest już identyczne zgłoszone do rejestru handlowego; niezłożenie dokumentów wymaganych przepisami prawa;
 • przed rozwiązaniem jest przedmiotem wniosku w sądzie w
 • zadeklarowały zamiar upadłości lub nie mogą korzystać z postępowaniem naprawczym.

Pod koniec czerwca 2014 r., regulowana jest przez ustawę nr Postępowanie nr 85/2014 w sprawie zapobiegania niewypłacalności i postępowania upadłościowego, których postanowienia mają zastosowanie do procedur rozpoczętych po jego wejściu w życie. Rolnicy procesów wejście w życie ustawy nr 85/2014, powinny nadal podlegać przepisom ustawy nr 85/2006 w sprawie postępowania upadłościowego.

Biuletyn procedur niewypłacalności

Jakie informacje zawiera?

Biuletyn procedur niewypłacalności zawiera wszystkie czynności procesowych, orzeczeń wydanych przez sądy i sądowy administratorzy/zarządcy w postępowaniu upadłościowym, a mianowicie:

 • wezwania.
 • komunikacja;
 • powiadomienia;
 • obecność;
 • wyrok;
 • inne czynności procesowych przewidzianych w ustawie (raporty sporządzone przez nadzorcę sądowego/likwidatora sądowego planów reorganizacji, ogłoszenia).

Gdzie i jak odbywają się negocjacje na stronie internetowej Biuletynu niewypłacalności?

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych zapewnia dostęp do:

 • darmowe informacje;
 • informacje dotyczące struktury Biura Krajowego Rejestru Handlowego, Dyrekcji Biuletynu Postępowań Upadłościowych;
 • szczególne przepisy, formularze i akty proceduralne.

Strona internetowa Biuletynu Postępowań Upadłościowych (BPU) zawiera następujące sekcje:

 • informacje o powstaniu BPU;
 • akty ustawodawcze;
 • struktura organizacyjna Biura Krajowego Rejestru Handlowego i biur rejestru handlowego przy sądach krajowych oraz BPU;
 • słownik prawniczy (upadłość);
 • Dane statystyczne BPU;
 • stosunki międzyinstytucjonalne;
 • dane kontaktowe.

Biuletyn Postępowań Upadłościowych formularze są dostępne w portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego, w sekcji poświęconej Biuletyn Postępowań Upadłościowych i ma następującą strukturę:Link otworzy się w nowym okniehttps://portal.onrc.ro/

1. BPI:

 • „Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” (usług odpłatna);
 • „Podsumowanie BPU” (bezpłatnych informacji);
 • „Osoby opublikowane w BPU” (bezpłatnych informacji)

Działanie 2 formularzy do opublikowania w BPU;

 • Formularze online do opublikowania w BPU;
 • Formularze offline do BPU.

Działanie 3 formularze służące do przekazywania informacji dotyczących BPU;

 • Formularze online służące do przekazywania informacji dotyczących BPU;
 • Formularze offline do BPU.

Statystyki – 4

Czy dostęp do austriackiego rejestru upadłości jest bezpłatny w Rumunii?

Biuletyn Postępowań Upadłościowych jest publikowany w formie elektronicznej. Dostęp do jego elektronicznej wersji można uzyskać za pośrednictwem:

Dostęp do usług świadczonych przez BPU podlega różnym uwarunkowaniom:

 • użytkownicy mogą uzyskać dostęp do oficjalnej strony internetowej Biuletynu Postępowań Upadłościowych bezpłatnie i bez rejestracji;
 • dostęp do portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego wymaga rejestracji przez użytkowników;
 • dostęp do „Biuletynu Postępowań Upadłościowych online” uzyskuje się po zarejestrowaniu jako użytkownik i opłaceniu abonamentu.
 • dostęp do „streszczenia wydania BPU” i „osób opublikowanych w BPU” jest bezpłatny i wymaga jedynie rejestracji.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr niewypłacalności rumuński

„Biuletyn Postępowań Upadłościowych online” można przeszukiwać według: numeru i roku opublikowania wydania, imienia i nazwiska/nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru rejestracyjny w rejestrze handlowym, sygnatura sprawy sądowej oraz przedziału czasowego opublikowania wydania. zarobkowy są dostępne w drodze subskrypcji numerów biuletynów, opublikowane w biuletynie określonych czynności procesowych w całości.

„Streszczenie wydania BPU” można przeszukiwać według numeru i daty wydania. Dostępne są bezpłatnie następujące informacje:

 • rodzaj dokumentu procesowego opublikowane w Biuletynie (np.: wezwanie do otwarcia postępowania upadłościowego, powiadomienie o otwarcie postępowania upadłościowego, zwołania zgromadzenia wierzycieli, sprawozdanie z działalności, plan reorganizacji, za otwarcie postępowania likwidacyjnego, zgłoszenie do objęcia postępowaniem upadłościowym otwarcia, plan dystrybucji, sprawozdanie końcowe zdanie w ramach postępowania upadłościowego, zamknięcie itd.);
 • nazwiska osób, o których mowa;
 • gdziekolwiek zarejestrowane w urzędzie tej osoby;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer wpisu do rejestru

„Osoby opublikowane w BPU” można przeszukiwać według numeru i roku opublikowania wydania, imienia i nazwiska/nazwy dłużnika, numeru identyfikacji podatkowej, numeru rejestracyjny w rejestrze handlowym, sygnatura sprawy sądowej oraz przedziału czasowego opublikowania wydania. dostępne są bezpłatnie następujące informacje:

 • nazwę (nazwisko);
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • numer identyfikacyjny osoby, o których mowa w pismach procesowych;
 • gdziekolwiek zarejestrowane w urzędzie tej osoby;
 • numer sprawy w postępowaniu upadłościowym oraz oznaczenie sądu, w przypadku gdy sprawa jest zarejestrowany;
 • dane liczbowe, które zawierają dokumenty procesowe odnoszące się do tych osób;
 • rodzaj procedury;
 • pierwszy ustanowiony po wszczęciu postępowania, w stosownych przypadkach.

Historia rumuńskiego rejestru upadłości

Biuletyn Postępowań Upadłościowych został utworzony w 2006 r. na mocy ustawy nr 86/2006 w sprawie postępowania upadłościowego.

Stała optymalizacja wezwań, ogłoszeń, zaproszeń do składania wniosków i powiadomień dokumentów procesowych publikowane jest głównym celem rumuński Biuletyn Postępowań Upadłościowych.

Świadczenia rumuńskiego rejestru upadłości

Publikacja Biuletynu Postępowań Upadłościowych przynosi wyraźne korzyści:

 • przyspiesza postępowanie upadłościowe, i upraszcza sposób przekazywania nakazów stawiennictwa, powiadomień, zaproszenia, uchwały, i innych czynności procesowych, orzeczeń wydanych przez sądy i pracowników sądowych/likwidatorów, ustanawiając tym samym komunikacja elektroniczna.
 • ujednolica i standaryzuje pism procesowych i sądowych wydawanych przez sądy administratorzy/zarządcy.
 • wkład w rozwój krajowej bazy danych dokumentów procesowych i sądowych wydawanych przez sądy administratorzy/zarządcy (tj. wezwania, komunikaty, zawiadomienia, sprawozdań, zawiadomień, planów reorganizacji)
 • ułatwia szybkie wpis do rejestru handlowego lub innego rejestru w odniesieniu do powiadomień wydawanych na podstawie ustawy nr 85/2014 w sprawie zapobiegania niewypłacalności i postępowania upadłościowego.
 • daje zainteresowanym osobom dostępu do pism procesowych i sądowych wydawanych przez sądy administratorzy/zarządcy.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona internetowa rumuński Biuletyn

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona internetowa Rumunski rejestr handlowy

Link otworzy się w nowym oknieZa pośrednictwem portalu usług elektronicznych Biura Krajowego Rejestru Handlowego w Rumunii


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 04/09/2018