Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Rumunsko

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?

V tejto časti získate prehľad o rumunskom konkurznom konaní Zbierku konkurzných konaní – register vytvorený ministerstvom spravodlivosti Národným úradom pre obchodný register


Konkurzné registre

Aké informácie rumunskej konkurzný register?

Konkurzné konanie v Rumunsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneOznamovateľ konkurzného konania (IPB) uverejnený Národným úradom pre obchodný register, zabezpečiť, aby oznámenie o pribratí tretej strany, oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia, oznámenia procesných dokumentov vydaných súdom a súdnym správcom alebo likvidátorom v konkurznom konaní v súlade so zákonom č. 85/2014 o predchádzaní insolventnosti a o insolvenčných konaniach.

Všeobecné konkurzné konanie vzťahuje na:

1. Odborníci (všetci prevádzkovatelia podnik), s výnimkou výkonu slobodných povolaní a pri ktorých existujú osobitné ustanovenia, ktoré sa týkajú režimu platobnej neschopnosti.


Zjednodušené konkurzné konanie vzťahuje na:

1 odborníkov;

 • fyzické osoby oprávnené;
 • jednotlivé podniky a rodinné podniky

2. dlžníkov, ktorí spĺňajú súbor osobitných podmienok, t. j.:

 • nevlastnia nehnuteľnosti;
 • účtovné doklady alebo ho nemožno nájsť;
 • ich správca ho nemožno nájsť;
 • svoje sídlo prestane existovať alebo už nie je totožný s tým, čo je deklarované v obchodnom registri; nepredložila dokumenty, ktoré vyžaduje zákon;
 • zrušenie je predmetom, a to pred podaním žiadosti na súde
 • oznámili svoj úmysel zbankrotovali alebo sa nemôžu využiť reštrukturalizačné konanie.

Koncom júna 2014 sa v platobnej neschopnosti upravuje zákon č. Postup 85/2014 o predchádzaní insolventnosti a o insolvenčných konaniach, ktorých ustanovenia sa uplatňujú na procesy začaté po nadobudnutí jeho účinnosti. Poľnohospodári procesov nadobudnutím účinnosti zákona č. 85/2014, aj naďalej podliehať ustanoveniam zákona č. 85/2006 o konkurznom konaní.

Oznamovateľ konkurzného konania

Aké informácie sa používa?

Oznamovateľ konkurzného konania obsahuje všetky procesné akty vydané súdmi a súdnymi správcov alebo likvidátorov v konkurznom konaní, konkrétne:

 • predvolanie,
 • komunikáciu;
 • oznámenia;
 • účasť;
 • rozsudok;
 • iné procesné akty stanovené zákonom (správy, ktoré vydal súdny správca/likvidátor, plány reorganizácie, oznámenia).

Aká je jeho organizácia webovú lokalitu oznamovateľ konkurzného konania?

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka Zbierky konkurzných konaní poskytujú prístup k týmto:

 • bezplatné informácie,
 • informácie týkajúce sa štruktúry Národného úradu pre obchodný register a riaditeľstva pre Zbierku konkurzných konaní,
 • osobitné právne predpisy, formuláre a procedurálne akty.

Webové stránky Zbierky konkurzných konaní (ZKK) sú rozdelené do nasledujúcich častí:

 • informácie týkajúce sa zriadenia zbierky,
 • legislatívne akty;
 • organizačná štruktúra Národného úradu pre obchodný register a úradov obchodného registra pridružených k tribunálom a k zbierke,
 • právnický slovník (oblasť konkurzných konaní),
 • Štatistické údaje zbierky,
 • medziinštitucionálne vzťahy;
 • kontaktné údaje.

Zbierka konkurzných konaní formuláre sú dostupné na portáli elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register v časti venovanej zbierke konkurzných konaní a má nasledujúcu štruktúru:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://portal.onrc.ro/

1. BPI:

 • „Online zbierka konkurzných konaní“ (spoplatnená),
 • Číslo zbierky „Summary“ (bezplatné informácie);
 • „Osoby uverejnené v zbierke“ (bezplatné informácie)

Činnosť 2 formuláre pre zverejňovanie v zbierke,

 • Online formuláre pre zverejňovanie v zbierke,
 • Offline formuláre zbierky.

Činnosť 3 formuláre pre poskytovanie informácií zo zbierky.

 • Online formuláre pre poskytovanie informácií zo zbierky,
 • Offline formuláre zbierky.

Štatistiky – 4

Je prístup do konkurzného registra bezplatný v Rumunsku?

Zbierka konkurzných konaní sa uverejňuje v elektronickej podobe. Elektronická verzia zbierky je prístupná online na:

Prístup k službám, ktoré zbierka poskytuje, sa rôzni:

 • používatelia majú prístup k oficiálnym webovým stránkam Zbierky konkurzných konaní zadarmo a bez registrácie,
 • prístup k portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register si vyžaduje registráciu používateľa,
 • prístup k „Online zbierke konkurzných konaní“ je možný po zaregistrovaní používateľa a zaplatení príspevku.
 • prístup k „súhrnnému vydaniu zbierky“ a k „osobám uverejneným v zbierke“ je bezplatný a vyžaduje si len registráciu používateľa.

Ako vyhľadávať v rumunskom konkurznom registri

„Online zbierke konkurzných konaní“ je možné vyhľadávať podľa: čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom došlo k vydaniu zbierky. v prenájme alebo za úhradu, sú prístupné na základe predplatného, bulletiny uverejnené v BPI stanovené procesné úkony v plnom rozsahu.

V „súhrnnom vydaní zbierky“ je možné vyhľadávať podľa čísla a dátumu vydania. Sú bezplatne dostupné tieto informácie:

 • druh procesného dokumentu uverejneného vo Vestníku (napr.: predvolanie, veta pre konkurzné konanie, oznámenie na začatie insolvenčného konania otvor, zvolanie schôdze veriteľov, správy o činnosti, plánu reorganizácie, veta na začatie konkurzného konania, oznámenia pre začatie konkurzného konania, distribučný plán, záverečná správa, veta pre konkurzné konanie, atď.);
 • mená jednotlivcov uvedených procesných dokumentov;
 • bez ohľadu na to, kde sa registrované sídlo tejto osoby;
 • daňové registračné číslo;
 • registračné číslo v registri

„Osoby uverejnené v zbierke“ je možné vyhľadávať podľa čísla a roku vydania zbierky, mena dlžníka, daňového identifikačného čísla, registračného čísla v obchodnom registri, referenčného čísla súdneho prípadu alebo časového rozpätia, v ktorom došlo k vydaniu zbierky. sú bezplatne dostupné tieto informácie:

 • názov;
 • daňové registračné číslo;
 • registračné číslo osoby uvedené v procesných dokumentov;
 • bez ohľadu na to, kde sa registrované sídlo tejto osoby;
 • číslo prípadu konkurzného konania a názov súdu, ak je prípad zaregistrovaný;
 • čísla, ktoré zahŕňajú procesných dokumentov, ktoré sa týkajú uvedených osôb;
 • typ postupu;
 • prvý zriadený po prijatí rozhodnutia o začatí konania, ak je to vhodné.

História rumunskom konkurznom registri

Zbierka konkurzných konaní bola zriadená v roku 2006 na základe zákona č. 86/2006 o konkurznom konaní.

Neustála optimalizácia elektronického systému súdnych predvolaní, oznámení, zvolaní a notifikácií o uverejnených procesných dokumentoch je hlavným cieľom rumunskej Zbierky konkurzných konaní.

Dávky v rumunskom konkurznom registri

Uverejňovanie Zbierku konkurzných konaní prináša jasné výhody:

 • urýchľuje a zjednodušuje postup platobnej neschopnosti, oznámenie návrhov na začatie konania, oznámenia, pozvánky, rozhodnutia a iných procesných aktov vydaných súdmi a súdnych úradníkov/likvidátorov, a teda vytvorenie elektronickej komunikácie.
 • to sa zjednocujú a štandardizuje procesných dokumentov vydaných súdom a súdnych úradníkov/likvidátorov.
 • prispievať k rozvoju vnútroštátnej databáze procesných dokumentov vydaných súdom a súdnych úradníkov/likvidátorov (t. j. predvolania, oznámenia, rozsudky convocations, oznámenia, správy, reorganizačných plánov)
 • umožňuje rýchlu zápisu do obchodného registra/iných registrov s ohľadom na oznámenia vydané podľa zákona č. 85/2014 o predchádzaní insolventnosti a o insolvenčných konaniach.
 • poskytuje zainteresovaným osobám prístup k procesných dokumentov vydaných súdom a súdnych úradníkov/likvidátorov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové stránky rumunskej Zbierky konkurzných konaní

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálne webové stránky rumunského obchodného registra

Odkaz sa zobrazí v novom okneProstredníctvom portálu elektronických služieb Národného úradu pre obchodný register v Rumunsku


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 04/09/2018