Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvenční rejstříky - Skotsko

Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Tato stránka obsahuje informace o skotském insolvenčním rejstříku.


Insolvenční rejstříky

Jaké informace nabízí skotský insolvenční rejstřík?

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Úpadkového účetního (Accountant in Bankruptcy) obsahují rady a fakta o úpadku ve Skotsku. Poskytují:

  • přístup k legislativě
  • odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.insolvenční rejstřík, který obsahuje údaje o:
    • úpadcích
    • úpadkových omezeních
    • chráněných smlouvách o svěřenské správě
    • likvidacích a konkursních správcovstvích skotských společností (včetně solventních likvidací).

Skotský insolvenční rejstřík neobsahuje údaje o nucených správách obchodních společností.

Internetové stránky Odkaz se otevře v novém okně.Money Scotland obsahují rady ohledně peněz a dluhů, údaje pro schválené finanční poradce, informace o programu vypořádání dluhů (zákonný program sloužící ke splacení dluhu v přiměřené lhůtě při současné ochraně před věřiteli).

Skotský insolvenční rejstřík spravuje a vede Úpadkový účetní.

Skotský rejstřík DAS (Debt Arrangement Scheme Register)

Odkaz se otevře v novém okně.Skotský rejstřík DAS obsahuje informace o programech vypořádání dluhů, které již byly schváleny nebo na schválení čekají. Rejstřík DAS spravuje a vede společnost Civic jménem Money Scotland.

Je přístup do skotského insolvenčního rejstříku zdarma?

Přístup do skotského insolvenčního rejstříku je zdarma. Je také možné stahovat denní přehled komerčních dat. Více informací Vám poskytne: Odkaz se otevře v novém okně.roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je přístup do skotského rejstříku DAS zdarma?

Přístup do skotského rejstříku DAS je zdarma.

Jak vyhledávat ve skotském insolvenčním rejstříku

Skotský insolvenční rejstřík je k dispozici na internetu. Je třeba se Odkaz se otevře v novém okně.zaregistrovat jako uživatel.

Jak vyhledávat v rejstříku DAS

Rejstřík DAS je k dispozici na internetu. Je třeba se Odkaz se otevře v novém okně.zaregistrovat jako uživatel.

Historie skotského insolvenčního rejstříku

Vyhledáváním v insolvenčním rejstříku lze získat informace o všech neskončených úpadkových řízeních a dále o těch, které byly skončeny v uplynulých dvou letech. V případě chráněných smluv o svěřenské správě rejstřík zobrazí informace o neskončených řízeních a dále o těch, které byly skončeny v uplynulém roce. Stejně tak lze v případě vyhledávání konkurzních správ a likvidací nalézt informace o neskončených řízeních a dále o těch, které byly skončeny v uplynulém roce.

Historie rejstříku DAS

Internetové stránky rejstříku DAS obsahují informace o programech vypořádání dluhů, které již byly schváleny nebo na schválení čekají.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Accountant in Bankruptcy, Odkaz se otevře v novém okně.Register of Insolvencies, Odkaz se otevře v novém okně.Money Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme), Odkaz se otevře v novém okně.Register of Scotland, Odkaz se otevře v novém okně.DAS Register (registrace)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 15/08/2019