Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Skotland

Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

Denne side indeholder oplysninger om insolvensregistret i Skotland.


Insolvensregistre

Hvad indeholder insolvensregistret for Skotland?

Webstedet for Link åbner i nyt vindueAccountant in Bankruptcy(den skotske konkursmyndighed) indeholder vejledning og materiale om insolvens i Skotland. Man kan her:

  • få adgang til lovgivning
  • Et link til Link åbner i nyt vindueRegister of Insolvencies (insolvensregistret), der indeholder oplysninger om:
    • konkurser
    • begrænsninger vedrørende konkurser
    • beskyttede båndlæggelsesdokumenter
    • likvidationer og bobehandling vedrørende virksomheder i Skotland (herunder solvente likvidationer).

Det skotske insolvensregister indeholder ikke oplysninger om virksomhedsledelser.

På webstedet for Link åbner i nyt vindueMoney Scotland kan man få rådgivning om økonomi og gæld, materiale til godkendte økonomiske rådgivere og oplysninger om gældsafdragsordningen (en lovbestemt ordning om forvaltning af tilbagebetaling over en rimelig periode med beskyttelse mod kreditorindgreb).

Skotlands insolvensregister ejes og ajourføres af Accountant in Bankruptcy.

DAS Register (Debt Arrangement Scheme Register) of Scotland (det skotske register for gældsafdragsordningen)

Link åbner i nyt vindueDAS Register of Scotland indeholder oplysninger om gældsbetalingsplaner, der er godkendt eller under behandling. DAS Register ejes og ajourføres af Civic for Money Scotland.

Er der gratis adgang til det skotske insolvensregister?

Der er gratis adgang til det skotske insolvensregister. Der er også mulighed for, at kommercielle organisationer kan hente oplysninger. Yderligere oplysninger kan fås hos: Link åbner i nyt vindueroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Er der gratis adgang til det skotske DAS Register?

Ja, adgang til DAS Register er gratis.

Hvordan søger jeg i insolvensregistret for Skotland?

Man kan få onlineadgang til det skotske insolvensregister. Det forudsætter dog, at man Link åbner i nyt vindueregistrerer sig som bruger.

Hvordan søger jeg i DAS Register

Der er onlineadgang til DAS Register. Det forudsætter dog, at man Link åbner i nyt vindueregistrerer sig som bruger.

Det skotske insolvensregisters historie

Søgeresultaterne i insolvensregistret omfatter oplysninger om alle igangværende konkurssager samt konkurssager, der er afsluttet inden for de seneste to år. Med hensyn til beskyttede båndlæggelsesdokumenter omfatter søgeresultaterne fra registret oplysninger om "igangværende" sager og om sager, der er afsluttet inden for det seneste år. På samme måde vil søgeresultater vedrørende bobehandlinger eller likvidationer omfatte oplysninger om "igangværende" sager og sager, der er afsluttet inden for det seneste år.

DAS Registers historie

Webstedet for DAS Register indeholder oplysninger om godkendte og verserende gældsbetalingsplaner.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueAccountant in Bankruptcy, Link åbner i nyt vindueRegister of Insolvencies, Link åbner i nyt vindueMoney Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme), Link åbner i nyt vindueRegister of Scotland, Link åbner i nyt vindueDAS Register (brugerregistrering)


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/08/2019