Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Škótsko

Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Η ποιότητα αυτής της μετάφρασης αξιολογείται ως: μη αξιόπιστη

Θωρείτε αυτή τη μετάφραση χρήσιμη;

Na tejto stránke nájdete informácie o konkurznom registri v Škótsku.


Konkurzné registre

Čo robí konkurzný register v Škótsku?

Účtovník stránke správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní sú uvedené rady a materiál pre konkurzy v Škótsku.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.aib.gov.uk/ Tento článok stanovuje:

 • Prístup k právnym predpisom
 • Odkaz na konkurzný register, v ktorom sú uvedené podrobné údaje o:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://roi.aib.gov.uk/ROI/
  • Konkurzné konania
  • Obmedzeniach v prípade konkurzného konania,
  • Chránených správcovských zmluvách,
  • Likvidáciách a nútených správach podnikov v Škótsku (vrátane likvidácií solventných podnikov).
  • Moratórium

Na konkurzný register Škótska neobsahuje podrobné informácie o správe spoločností.

Webová stránka vám ponúka DAS v Škótsku sú uvedené rady týkajúce sa peňazí a dlhu, materiály pre schválených peňažných poradcov, informácie o pláne vyrovnania dlhu (zákonný plán riadenia vyrovnania dlhu v priebehu primeraného obdobia s ochranou pred úkonom veriteľov).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dasscotland.gov.uk/

Konkurzný register v Škótsku vlastní a vedie správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní.

Register DAS (Plán vyrovnania dlhu), Register v Škótsku

V registri DAS v Škótsku sú uvedené informácie o schválených a doposiaľ neschválených plánoch vyrovnania dlhu.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dasscotland.gov.uk/ Takisto poskytuje informácie o živé moratórium. Register DAS vlastní a spravuje účtovník v Bankrupcty ako jednej z ich úloh ako DAS správcu.

Je prístup do škótsky konkurzný register bezplatný?

Prístup do konkurzného registra v Škótsku je bezplatný. Denný prehľad obchodných údajov na stiahnutie je tiež k dispozícii. Ďalšie informácie získate na adrese: Odkaz sa zobrazí v novom okneroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je prístup do registra DAS bezplatný?

Prístup do registra DAS v Škótsku je bezplatný.

Ako vyhľadávať v škótskom konkurzný register

Škótsky konkurzný register je dostupný online.

Ako vyhľadávať v registri DAS

Register DAS je dostupný online.

História konkurzného registra v Škótsku

Počet vyhľadávaní v registri platobnej neschopnosti, získate podrobné údaje o všetkých „prebiehajúcich“ prípadoch konkurzného konania ako aj o prípadoch, ktoré boli v priebehu ostatných dvoch rokov skončené. V prípade chránených správcovských zmlúv nájdete v registri podrobné údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch ukončených v predchádzajúcom roku. Podobne i pri vyhľadávaní týkajúcom sa nútenej správy alebo likvidácií nájdete údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch, ktoré skončili v predchádzajúcom roku.

Vyhľadávanie moratórium sa zobrazia všetky živé moratórium.Moratórium sa odstránia po 6 týždňoch alebo po udelení ochrany, správcovská listina alebo schválenie DPP v rámci DAS.

História registra DAS

Na stránke registra DAS sú uvedené informácie o schválených a doposiaľ neschválených plánoch vyrovnania dlhu. Takisto poskytuje informácie o živé moratórium.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávca konkurznej podstaty v konkurznom konaní, Konkurzný register, register DASOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://roi.aib.gov.uk/ROI/Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://services.aib.gov.uk/dasregister/


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 05/09/2018