Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα αφερεγγυότητας - Σκωτία

Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

Στην παρούσα σελίδα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας.


Μητρώα αφερεγγυότητας

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας;

Ο δικτυακός τόπος του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAccountant in Bankruptcy (επόπτη για θέματα πτωχεύσεων) περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές και υλικό για την αφερεγγυότητα στη Σκωτία. Παρέχει:

  • Πρόσβαση στη νομοθεσία
  • Σύνδεση με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο αφερεγγυότητας, το οποίο περιέχει αναλυτικά στοιχεία για:
    • Πτωχεύσεις
    • Περιορισμούς που επιβάλλονται στον πτωχεύσαντα
    • Προστατευμένες πράξεις καταπίστευσης
    • Εκκαθαρίσεις και αναγκαστικές διαχειρίσεις (receiverships) επιχειρήσεων στη Σκωτία (συμπεριλαμβανομένων των εκκαθαρίσεων φερέγγυων επιχειρήσεων)

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας δεν περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τη διοίκηση και τη διαχείριση (administration) εταιρειών.

Ο δικτυακός τόπος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMoney Scotland παρέχει συμβουλές για τα οικονομικά και τις οφειλές, υλικό για εγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, πληροφορίες για το σχέδιο διακανονισμού χρεών (προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σχέδιο αποπληρωμής χρεών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, με προστασία από αγωγές πιστωτών).

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας υπάγεται στον Accountant in Bankruptcy, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρησή του.

Το μητρώο DAS (μητρώο του σχεδίου διακανονισμού χρεών - Debt Arrangement Scheme Register) της Σκωτίας

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο DAS της Σκωτίας παρέχει πληροφορίες για εγκεκριμένα και εκκρεμή προγράμματα αποπληρωμής χρεών. Το μητρώο DAS Register ανήκει στην Civic, η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρησή του, για λογαριασμό της Money Scotland.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας;

Η πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας είναι δωρεάν. Επίσης, είναι διαθέσιμο προς τηλεφόρτωση ένα ημερήσιο δελτίο εμπορικών στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο DAS της Σκωτίας;

Η πρόσβαση στο μητρώο DAS είναι δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας

Το μητρώο αφερεγγυότητας της Σκωτίας είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Για να έχουν πρόσβαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να κάνουν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεγγραφή ως χρήστες.

Μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο DAS

Το μητρώο DAS είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Για να έχουν πρόσβαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να κάνουν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεγγραφή ως χρήστες.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Σκωτίας

Μέσω της δυνατότητας αναζήτησης, το μητρώο αφερεγγυότητας παρέχει λεπτομερή στοιχεία για όλες τις υπό εξέλιξη υποθέσεις πτώχευσης, καθώς και για εκείνες που διευθετήθηκαν δικαστικώς τα τελευταία δύο χρόνια. Όσον αφορά τις προστατευμένες πράξεις καταπίστευσης, το μητρώο παρέχει λεπτομερή στοιχεία για υπό εξέλιξη υποθέσεις, καθώς και για εκείνες που διευθετήθηκαν δικαστικώς τον τελευταίο χρόνο. Ομοίως, σε περίπτωση αναζήτησης πληροφοριών για αναγκαστικές διαχειρίσεις ή εκκαθαρίσεις, το μητρώο παρέχει λεπτομερή στοιχεία για υπό εξέλιξη υποθέσεις, καθώς και για εκείνες που έληξαν τον τελευταίο χρόνο.

Ιστορικό του μητρώου DAS

Ο δικτυακός τόπος του μητρώου DAS περιέχει πληροφορίες για εγκεκριμένα και εκκρεμή προγράμματα αποπληρωμής χρεών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAccountant in Bankruptcy (Επόπτης για θέματα πτωχεύσεων), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο αφερεγγυότητας, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροMoney Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme - Σχέδιο διακανονισμού χρεών), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο Σκωτίας, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο DAS Register (εγγραφή χρήστη)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/08/2019