Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry upadłości - Szkocja

Kraj ten znajduje się w okresie przejściowym z powodu planowanego wystąpienia z UE.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rejestr upadłości w Szkocji.


Rejestry upadłości

Jakie informacje można znaleźć w szkockim rejestrze upadłości?

Strona internetowa szkockiej rządowej agencji ds. upadłości Link otworzy się w nowym oknie(Accountant in Bankruptcy) zawiera wytyczne oraz materiały dotyczące upadłości w Szkocji. Zapewnia ona:

  • dostęp do ustawodawstwa;
  • łącze do rejestru upadłości Link otworzy się w nowym oknie(register of insolvencies), który zawiera szczegółowe dane na temat:
    • upadłości;
    • ograniczeń związanych z upadłością;
    • dobrowolnych umów powierniczych z wierzycielami (protected trust deeds);
    • likwidacji i zarządów komisarycznych podmiotów w Szkocji (w tym likwidacji podmiotów wypłacalnych).

Rejestr upadłości w Szkocji nie zawiera szczegółowych informacji na temat zarządzania majątkiem podmiotów gospodarczych.

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieMoney Scotland można znaleźć porady na temat środków finansowych i zadłużenia, informacje dla zatwierdzonych doradców finansowych, informacje o planach spłaty zadłużenia (przewidzianego prawem planu służącego zarządzaniu spłatą zadłużenia w racjonalnym okresie, uwzględniającego zapewnienie ochrony przed wniesieniem sprawy do sądu przez wierzycieli).

Rejestr upadłości w Szkocji utrzymuje i prowadzi rządowa agencja ds. upadłości (Accountant in Bankruptcy).

Szkocki rejestr DAS (Debt Arrangement Scheme Register)

Szkocki rejestr DAS Link otworzy się w nowym oknie(DAS Register of Scotland) zawiera informacje na temat zatwierdzonych oraz realizowanych programów spłaty zadłużenia. Rejestr DAS jest utrzymywany i prowadzony przez Civic w imieniu Money Scotland.

Czy dostęp do szkockiego rejestru upadłości jest bezpłatny?

Dostęp do szkockiego rejestru upadłości jest bezpłatny. Możliwe jest również pobieranie informacji na zasadach komercyjnych (w rozliczeniu dziennym). Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z: Link otworzy się w nowym oknieroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Czy dostęp do szkockiego rejestru DAS jest bezpłatny?

Dostęp do rejestru DAS jest bezpłatny.

W jaki sposób przeszukiwać szkocki rejestr upadłości?

Szkocki rejestr upadłości jest dostępny w trybie on-line. Konieczne jest Link otworzy się w nowym okniezarejestrowanie się jako użytkownik.

W jaki sposób przeszukiwać rejestr DAS?

Rejestr DAS jest dostępny w trybie on-line. Konieczne jest Link otworzy się w nowym okniezarejestrowanie się jako użytkownik.

Historia szkockiego rejestru upadłości

Przeszukiwanie rejestru upadłości pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich toczących się spraw upadłościowych oraz spraw zakończonych w ciągu minionych dwóch lat. W przypadku dobrowolnych umów powierniczych z wierzycielami – przeszukując rejestr – można uzyskać szczegółowe informacje o toczących się sprawach oraz o sprawach zakończonych w ciągu minionego roku. Podobnie, przeszukując rejestr w poszukiwaniu informacji na temat zarządzania masą upadłościową lub likwidacji, można uzyskać szczegółowe dane na temat toczących się spraw oraz spraw zakończonych w ciągu minionego roku.

Historia rejestru DAS

Strona internetowa rejestru DAS zawiera informacje na temat zatwierdzonych i rozpatrywanych programów spłaty zadłużenia

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieAccountant in Bankruptcy, Link otworzy się w nowym oknieRejestr upadłości, Link otworzy się w nowym oknieMoney Scotland DAS (system programów spłaty zadłużenia), Link otworzy się w nowym oknieRejestr w Szkocji, Link otworzy się w nowym oknieRejestr DAS (zarejestruj się jako użytkownik)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 15/08/2019