Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Registre de insolvenţă - Scoţia

Țara se află în proces de tranziție către retragerea din UE.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

Această pagină vă oferă informații referitoare la registrul de insolvență din Scoția.


Registre de insolvenţă

Ce informații oferă registrul de insolvență din Scoția?

Site-ul web Linkul se deschide într-o fereastră nouăAccountant in Bankruptcy (serviciu de gestionare a falimentelor) conține orientări și informații privind insolvența în Scoția. Acesta oferă:

  • acces la legislație
  • un link la Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență, care conține detalii privind:
    • falimentele
    • restricțiile impuse celor care sunt în faliment
    • acte fiduciare protejate
    • lichidarea și administrarea judiciară a societăților din Scoția (inclusiv lichidarea voluntară).

Registrul de insolvență din Scoția nu include detalii privind administrarea societăților.

Site-ul web Linkul se deschide într-o fereastră nouăMoney Scotland vă oferă consiliere în domeniul financiar și al datoriilor, informații privind consultanții financiari acreditați, informații privind programul de reeșalonare a datoriilor (un sistem legal de gestionare a rambursărilor într-un termen rezonabil, cu protecție împotriva acțiunilor creditorilor).

Registrul de insolvență din Scoția este ținut și administrat de serviciul Accountant in Bankruptcy.

Registrul DAS (Registrul programului de reeșalonare a datoriilor) din Scoția

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul DAS din Scoția oferă informații privind programele aprobate sau în curs de aprobare de plată a datoriilor. Registrul DAS este ținut și administrat de Civic în numele Money Scotland.

Este gratuit accesul la registrul de insolvență din Scoția?

Accesul la registrul de insolvență din Scoția este gratuit. O descărcare comercială de date se poate efectua zilnic. Pentru mai multe informații puteți folosi adresa de email Linkul se deschide într-o fereastră nouăroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Este gratuit accesul la registrul DAS din Scoția?

Accesul la registrul DAS este gratuit.

Cum puteți căuta în registrul de insolvență din Scoția

Registrul de insolvență din Scoția este disponibil online. Este necesară Linkul se deschide într-o fereastră nouăînregistrarea ca utilizator.

Cum puteți căuta în registrul DAS din Scoția

Registrul DAS este disponibil online. Este necesară Linkul se deschide într-o fereastră nouăînregistrarea ca utilizator.

Istoricul registrului de insolvență din Scoția

Căutările în registrul de insolvență vor furniza detalii privind toate cauzele de faliment în desfășurare plus cele care s-au încheiat în ultimii doi ani. În cazul actelor fiduciare protejate, registrul va oferi detalii referitoare la cauzele de faliment în desfășurare plus cele care s-au încheiat în ultimul an. În mod similar, căutările privind administrările judiciare sau lichidările vor furniza detalii referitoare la cauzele în desfășurare plus cele care s-au încheiat în anul precedent.

Istoricul registrului DAS

Site-ul web al Registrului DAS vizează informații privind programele aprobate sau în curs de aprobare pentru plata datoriilor.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAccountant in Bankruptcy, Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul de insolvență, Linkul se deschide într-o fereastră nouăMoney Scotland DAS (program de reeșalonare a datoriilor), Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul Scoției, Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul DAS (înregistrare ca utilizator)


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 15/08/2019