Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkurzné registre - Škótsko

Táto krajina je v procese vystúpenia z EÚ.

Na tejto stránke nájdete informácie o škótskom insolvenčnom registri.


Konkurzné registre

Aké informácie ponúka škótsky insolvenčný register?

Webová lokalita Odkaz sa zobrazí v novom oknekonkurzného účtovníka obsahuje radymateriály týkajúce sa insolvenčných konaní v Škótsku. Poskytuje:

 • Prístup k právnym predpisom
 • Odkaz na Odkaz sa zobrazí v novom okneinsolvenčný register, v ktorom sú uvedené podrobné údaje o:
  • konkurznom konaní
  • obmedzeniach v prípade konkurzného konania
  • chránených správcovských zmluvách
  • likvidáciách a nútených správach podnikov v Škótsku (vrátane likvidácií solventných podnikov)
  • moratóriách

Škótsky insolvenčný register neobsahuje údaje o nútených správach spoločností.

Na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneDAS Scotland sú uvedené rady týkajúce sa peňazí a dlhu, materiály pre schválených peňažných poradcov, informácie o pláne vyrovnania dlhu (zákonný plán riadenia vyrovnania dlhu v priebehu primeraného obdobia s ochranou pred úkonom veriteľov).

Škótsky insolvenčný register spravuje a vedie konkurzný účtovník.

Škótsky register DAS (Debt Arrangement Scheme Register – DAS)

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótsky register DAS obsahuje informácie o schválených a doposiaľ prejednávaných programoch reštrukturalizácie dlhu. Register DAS poskytuje aj informácie o živých moratóriách. Register DAS spravuje a vedie konkurzný účtovník ako správca tohto registra.

Je prístup do škótskeho insolvenčného registra bezplatný?

Prístup do škótskeho insolvenčného registra je bezplatný. Takisto je možné sťahovať denný prehľad obchodných dát. Kontakt pre ďalšie informácie: Odkaz sa zobrazí v novom okneroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je prístup do škótskeho registra DAS bezplatný?

Prístup do škótskeho registra DAS je bezplatný.

Ako vyhľadávať v škótskom insolvenčnom registri

Škótsky insolvenčný register je dostupný online.

Ako vyhľadávať v registri DAS

Register DAS je dostupný online.

História škótskeho insolvenčného registra

Vyhľadávaním v insolvenčnom registri získate informácie o všetkých „prebiehajúcich“ konkurzných konaniach, ako aj o konaniach, ktoré boli ukončené v uplynulých dvoch rokoch. V prípade chránených správcovských zmlúv nájdete v registri podrobné údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch ukončených v predchádzajúcom roku. Podobne i pri vyhľadávaní týkajúcom sa nútenej správy alebo likvidácií nájdete údaje o „prebiehajúcich“ prípadoch i o prípadoch, ktoré skončili v predchádzajúcom roku.

Vyhľadávanie moratórií bude zobrazovať všetky živé moratóriá. Moratórium sa ruší po šiestich týždňoch alebo po vyhlásení konkurzu, priznaní ochrany trustovej zmluvy alebo schválení DPP v rámci DAS.

História registra DAS

Webová lokalita registra DAS obsahuje informácie o schválených a doposiaľ prejednávaných programoch reštrukturalizácie dlhu. Register DAS poskytuje aj informácie o živých moratóriách.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneKonkurzný účtovník

Odkaz sa zobrazí v novom okneInsolvenčný register

Odkaz sa zobrazí v novom okneDAS Register


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 15/07/2020