Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Регистри по несъстоятелност - Шотландия

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Настоящата страница ви предоставя информация за регистъра по несъстоятелност на Шотландия.


Регистри по несъстоятелност

Каква информация може да бъде намерена в регистъра по несъстоятелност на Шотландия?

Сайтът Връзката отваря нов прозорец„Счетоводител по обявяване в несъстоятелност“ (Accountant in Bankruptcy) съдържа указания и данни относно несъстоятелността в Шотландия. Той предоставя:

  • Достъп до законодателство
  • Връзка към Връзката отваря нов прозорецрегистъра по несъстоятелност, който съдържа подробности относно:
    • Обявени в несъстоятелност дружества
    • Ограничения относно обявяването в несъстоятелност
    • Защитени пълномощни за гарантиране на изплащането на дългове
    • Ликвидации и налагане на служебно управление на търговски предприятия в Шотландия (включително ликвидации при платежоспособност).

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия не включва информация за администрации на дружества.

Уебсайтът Връзката отваря нов прозорецПарична служба на Шотландия (Money Scotland) ви предлага съвети относно парични средства и дългове, данни за одобрени финансови съветници, информация относно схемата за уреждане на дългове (установена схема за управление на погасявания за приемлив период от време, със защита при действия от страна на кредитор)

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия се притежава и се поддържа от „Счетоводител по обявяване в несъстоятелност“.

Регистърът DAS (Регистър на схемата за уреждане на дългове) (Debt Arrangement Scheme Register) на Шотландия

Връзката отваря нов прозорецРегистърът DAS на Шотландия предоставя информация за одобрени и предстоящи програми за изплащане на дългове. Регистърът DAS се притежава и поддържа от Civic от името на Паричната служба на Шотландия.

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до регистъра по несъстоятелност на Шотландия е безплатен. Може също да бъде свален определен дневен обем от търговски данни. За повече информация можете да пишете на адрес Връзката отваря нов прозорецroienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Достъпът до регистъра DAS на Шотландия безплатен ли е?

Достъпът до DAS регистъра е безплатен.

Как да направя справка в регистъра по несъстоятелност на Шотландия

Регистърът по несъстоятелност на Шотландия е достъпен онлайн. Необходимо е да се Връзката отваря нов прозорецрегистрирате като потребител.

Как да направя справка в регистъра DAS

Регистърът DAS е достъпен онлайн. Необходимо е да се Връзката отваря нов прозорецрегистрирате като потребител.

История на регистъра по несъстоятелност на Шотландия

Търсенията в регистъра по несъстоятелност ще посочат подробности относно всички актуални случаи на банкрут, включително тези, при които несъстоятелността е била отменена през последните две години. В случай на защитени пълномощни за гарантиране на изплащане на дълговете регистърът ще посочи подробности за всички актуални случаи, включително тези, при които несъстоятелността е била отменена през последните години. По същия начин търсенията за банкрути или налагане на служебно управление ще посочат подробности относно актуални случаи, включително тези, които са приключени през последните години.

История на регистъра DAS

Сайтът на регистъра DAS съдържа информация относно одобрени и предстоящи програми за изплащане на дългове.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорец„Счетоводител по обявяване в несъстоятелност“ (Accountant in Bankruptcy), Връзката отваря нов прозорецРегистър по несъстоятелност (Register of Insolvencies), Връзката отваря нов прозорецПарична служба на Шотландия (Money Scotland) DAS (Схема за уреждане на дългове), Връзката отваря нов прозорецРегистър на Шотландия, Връзката отваря нов прозорецDAS регистър (регистрирайте се като потребител)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 15/08/2019