Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Konkursregister - Skottland

Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.

Här hittar du information om konkursregistret i Skottland.


Konkursregister

Vad innehåller konkursregistret i Skottland?

På webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterAccountant in Bankruptcy finns vägledning och material om konkurser i Skottland. Den tillhandahåller följande:

  • Tillgång till lagstiftning.
  • En länk till Länken öppnas i ett nytt fönsterkonkursregistret, som innehåller följande uppgifter:
    • Konkurser.
    • Begränsningar som gäller för konkursgäldenärer.
    • Skyddade trust deeds (avtal om skuldsanering).
    • Likvidation och konkursförvaltning (receivership) av företag i Skottland (inklusive likvidation av solventa företag).

Konkursregistret i Skottland innehåller inga närmare uppgifter om enskilda konkursförfaranden.

På webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterMoney Scotland finns upplysningar om pengar och skulder, material för godkända ekonomiska rådgivare, information om skuldsanering (lagstadgat system för att hantera avbetalningar under en rimlig period med skydd från skuldindrivning).

Det skotska konkursregistret ägs och drivs av Accountant in Bankruptcy.

Skottlands DAS-register (Debt Arrangement Scheme Register)

Länken öppnas i ett nytt fönsterSkottlands DAS-register innehåller information om godkända skuldsaneringsprogram och ansökningar om skuldsanering som är under prövning. DAS‑registret ägs och drivs av Civic, på Money Scotlands vägnar.

Är tillgången till konkursregistret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till konkursregistret i Skottland är gratis. Det finns även ett kommersiellt alternativ med möjlighet till daglig nedladdning av uppgifter. Om du behöver mer information kan du kontakta: Länken öppnas i ett nytt fönsterroienquiries@aib.gsi.gov.uk

Är tillgången till DAS-registret i Skottland kostnadsfri?

Tillgången till DAS-registret är gratis.

Hur man söker i konkursregistret i Skottland

Det skotska konkursregistret finns tillgängligt via Internet. Man måste emellertid Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrera sig som användare.

Hur man söker i DAS-registret

DAS-registret finns tillgängligt via Internet. Man måste emellertid Länken öppnas i ett nytt fönsterregistrera sig som användare.

Konkursregistrets historia i Skottland

Sökningar i konkursregistret ger uppgifter om alla pågående konkursärenden samt de ärenden som har avslutats under de senaste två åren. I fråga om skyddade stiftelseurkunder innehåller registret uppgifter om pågående ärenden och de ärenden som har avslutats under det senaste året. Sökningar på konkursförvaltare eller likvidationer ger också uppgifter om pågående ärenden samt dem som avslutats under det senaste året.

DAS-registrets historia

På DAS-registrets webbplats finns information om godkända skuldsaneringsprogram och pågående ansökningar om skuldsanering som är under prövning.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAccountant in Bankruptcy, Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister of Insolvencies, Länken öppnas i ett nytt fönsterMoney Scotland DAS (Debt Arrangement Scheme), Länken öppnas i ett nytt fönsterRegister of Scotland, Länken öppnas i ett nytt fönsterDAS Register (register as a user)


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 15/08/2019