Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Insolvensregistre - Sverige

Denne side indeholder oplysninger om det svenske insolvensregister.


Insolvensregistre

Hvilke oplysninger indeholder det svenske insolvensregister?

Det svenske selskabsregister (Bolagsverket) fører flere registre med oplysninger om registrerede selskaber. Bolagsverket fører ikke et enkelt, sammenhængende register over fysiske eller juridiske personer, som er erklæret konkurs. Der findes et register, som føres af Bolagsverket, over fysiske personer og ejendomme, som er erklæret konkurs. Oplysninger om virksomheder, der er erklæret konkurs, er imidlertid registreret i flere forskellige virksomhedsregistre, som forvaltes af Bolagsverket. Adgang til oplysninger om fysiske personer, ejendomme og virksomheder fra de registre, som føres af Bolagsverket, fås via en internetsøgemaskine.

I det følgende benævnes oplysninger om virksomheders, fysiske personers og ejendommes konkurs i Bolagsverkets forskellige registre "det svenske insolvensregister" (herunder både oplysninger, som er tilgængelige via internet Link åbner i nyt vinduesøgemaskinen og gennem direkte kontakt til Link åbner i nyt vindueBolagsverket).

Registret indeholder oplysninger om virksomheder, fysiske personer og ejendomme på forskellige konkursstadier. Registret indeholder generelt følgende type oplysninger:

  • Dato for indledning af konkursbehandlingen
  • Navn på den ansvarlige domstol
  • Navn, adresse og registreringsnummer/personnummer på den relevante skyldner
  • Status for behandlingen
  • Navn og adresse på kurator

Registret ejes og forvaltes af Bolagsverket.

Det er kun oplysninger fra domstolene, som indføres i registret. Oplysningerne indføres samme dag, som Bolagsverket modtager dem fra domstolen. Når en fysisk person erklæres konkurs, indføres oplysningerne i de virksomhedsregistre, som den fysiske person kan være registreret i.

Er adgang til det svenske insolvensregister gratis?

Oplysningerne i det svenske konkursregister udleveres gratis ved telefonisk henvendelse til Bolagsverket. Anmodninger om skriftlige oplysninger fra registret pålægges i de fleste tilfælde et gebyr.

Adgang til oplysninger om virksomheders konkursstatus via internetsøgemaskinen er gratis. Yderligere oplysninger er kun tilgængelige for registrerede og betalende brugere.

Hvordan søger man i det svenske insolvensregister?

Enhver kan kontakte Bolagsverket pr. brev, e-mail eller telefon og anmode om oplysninger i registret. Med internetsøgemaskinen kan der søges i registret på virksomhedsnavn, personnavn, registreringsnummer eller personnummer. 

Det svenske insolvensregisters historie

Oplysningerne i registret opbevares i en periode på fem år.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 01/05/2010