Konkurzné registre - Švédsko

Na tejto stránke nájdete informácie o švédskom konkurznom registri.


Konkurzné registre

Aké informácie obsahuje švédsky konkurzný register?

Švédsky úrad pre registráciu spoločností vedie niekoľko registrov, ktoré poskytujú informácie o zaregistrovaných spoločnostiach. Švédsky úrad pre registráciu spoločností nevedie osobitný, ucelený register fyzických a právnických osôb, ktoré vyhlásili konkurz. Existuje register fyzických osôb a nehnuteľností, na ktoré bol vyhlásený konkurz, ktorý vedie Švédsky úrad pre registráciu spoločností. Informácie, ktoré sa týkajú spoločností, ktoré vyhlásili konkurz, sú však zaregistrované v niekoľkých rozličných obchodných registroch, ktoré spravuje Švédsky úrad pre registráciu spoločností. Informácie o fyzických osobách, nehnuteľnostiach a spoločnostiach v registroch vedených Švédskym úradom pre registráciu spoločností sú dostupné prostredníctvom internetových vyhľadávacích nástrojov.

Informácie o konkurze spoločností, fyzických osôb a nehnuteľností, ktoré sú vedené v rozličných registroch Švédskeho úradu pre registráciu spoločností, sa ďalej uvádzajú len ako konkurzný register Švédska (obsahujúci tak informácie dostupné prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadávacieho nástroja internetu, ako aj priamo od Odkaz sa zobrazí v novom okneŠvédskeho úradu pre registráciu spoločností).

Register obsahuje údaje o spoločnostiach, fyzických osobách a nehnuteľnostiach v jednotlivých etapách konkurzu. Register vo všeobecnosti obsahuje tieto informácie:

  • dátum začatia konkurzného konania,
  • názov príslušného súdu,
  • meno, adresa a identifikačné číslo/osobný kód subjektu,
  • stav konania,
  • meno a adresa správcu konkurznej podstaty.

Register vlastní a spravuje Švédsky úrad pre registráciu spoločností.

Do registra sa vkladajú len informácie predložené súdmi. Informácie sa vkladajú v deň, keď ich Švédsky úrad pre registráciu spoločností príjme od súdu. Keď konkurz vyhlási fyzická osoba, informácie sa vkladajú aj do obchodných registrov, v ktorých táto fyzická osoba môže byť zaregistrovaná.

Je prístup do švédskeho konkurzného registra bezplatný?

Informácie uvedené v švédskom konkurznom registri sú dostupné bezplatne telefonicky prostredníctvom Švédskeho úradu pre registráciu spoločností. Žiadosti o písomné informácie z obchodného registra sú vo väčšine prípadov spojené s poplatkom.

Prístup k informáciám o stave konkurzu spoločnosti pomocou internetového vyhľadávacieho nástroja je bezplatný. Doplňujúce informácie sú k dispozícii len pre registrovaných a platiacich používateľov.

Ako vyhľadávať v švédskom konkurznom registri

Na získanie informácií z registra sa stačí obrátiť na Švédsky úrad pre registráciu spoločností poštou, e-mailom alebo telefonicky. Internetový vyhľadávací nástroj umožňuje vyhľadávanie v registri podľa mena spoločnosti, mena osoby, identifikačného čísla alebo osobného kódu. 

História švédskeho konkurzného registra

Informácie uložené v registri sa archivujú počas obdobia piatich rokov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 01/05/2010